Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Den mateřského jazyka

Ve dnech 15. – 17. března 2017 bylo připraveno pro žáky 7. ročníku projektové vyučování  s názvem Den mateřského jazyka.

Sedmáci za pomoci odborné literatury a díky svým znalostem vytvořili učební pomůcky na téma slovní druhy, slovní zásoba a tvoření slov, ale zároveň pracovali s textem, který přepisovali, zkracovali a jinak upravovali.

Tímto projektovým vyučováním si žáci prověřili nejen své vědomosti a dovednosti v oblasti gramatiky, ale také své umění komunikovat, formulovat a prezentovat vlastní názor, spolupracovat, respektovat druhé, vyhledávat i zpracovávat informace z různých zdrojů.

Mgr. Zuzana Dočekalová

Fotogalerie

 


<< zpět