Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Přípravka pro budoucí školáky

Přípravka pro budoucí školáky


Nástup dítěte do 1. třídy je pro celou rodinu velikou událostí. Školní docházka však často přináší nejen radostné okamžiky, ale také obavu rodičů, zda dítě vše zvládne. Proto v ZŠ a MŠ v Třebíči Na Kopcích máme pro předškoláky a jejich rodiče - Odpolední přípravnou třídu! 

Miniškolička, která měla u nás dlouholetou tradici, získala novou podobu. Projekt vznikl ve spolupráci s pedagogickým nakladatelstvím Nová škola Brno. Děti se připravují na vstup do 1. ročníku základní školy podle pracovní učebnice Půjdeme do školy (z výše uvedeného nakladatelství) pod vedením zkušených pedagogů  1. stupně. Těší se na malého skřítka, který je provází celou učebnicí. Připomíná jim roční období, opakuje  s nimi dny v týdnu a názvy měsíců. Budoucí školáci se učí říkankám, hádankám, dozvídají se nové poznatky, zajímavosti o zvířatech, rostlinách, učí se jak chránit přírodu. Paní učitelky umí v dětech probudit zájem učit se něčemu novému.

A to je jistě dobrý základ budoucího školáka!


Máte doma předškoláka? Chcete ho připravit na vstup do 1. ročníku základní školy? Jste z Třebíče a okolí? Máte možnost přijít se svými dětmi do Odpolední přípravné třídy! Setkáváme se dvakrát měsíčně.


Podrobnější informace získáte u zástupkyně pro 1. stupeň Mgr. Lenky Kubínyiové na telefonním čísle 568 606 102 nebo adrese kubinyiova@zskopce.cz
Na této adrese (telefonním čísle) se můžete do projektu přihlásit.

Těšíme se na budoucí prvňáčky a jejich rodiče! S sebou budete potřebovat pouze dobrou náladu, protože naše kurzy jsou zdarma (včetně pracovní učebnice Půjdeme do školy). 

 

Spokojené dítě je šťastné dítě - to je cílem pedagogů ZŠ a MŠ v Třebíči Na Kopcích!
Půjdeme do školy – plán

 2. 2. 2017

Orientace v čase  (včera, dnes, zítra, režim dne)

-         jednoduchá říkanka

-         popis obrázků, rozhovor

-         aktivity na koberci

-         seznámení se s hodinami, druhy hodin

-         práce v učebnici

Doma, bydlení

-         jednoduchá říkanka

-         popis domu, práce s obrázkem

-         orientace v prostoru (uprostřed, nahoře, dole)

-         rozhovor, typické činnosti pro dané místnosti

-         pohybové aktivity, pantomima – předvádění činností v domácnosti

-         šikmá čára shora dolů – grafomotorika

 

16. 2. 2017

Domácí mazlíčci

-         jednoduchá říkanka

-         popis obrázků, procvičení pojmů první, poslední, druhý…

-         rozhovor na téma – můj domácí mazlíček

-         písnička

-         orientace v prostoru (na, v, nad, pod, před, vedle)

-         oblouk – grafomotorika

Pro rodiče je připravena beseda s lektorkami ze Středu

 

 

2. 3. 2017

Volný čas

-         jednoduchá říkanka

-         rozhovor – volnočasové aktivity, kroužky

-         předvádění aktivit – pantomima

-         procvičování souvislého vyjadřování

-         práce s učebnicí

 

16. 3. 2017

Jaro, jarní květiny, jarní zahrada, zvířata, mláďata

-         jednoduchá říkanka

-         vytleskávání slov

-         sluchová diferenciace, „písmenko nás probudí“, určování první hlásky

-         poznávání jarních květin, vybarvování

-         práce s učebnicí

-         pila, rovná čára – grafomotorika

-         zraková diferenciace

-         zvířata a jejich mláďata

-         matematické představy – více, méně

-         aktivity na koberci

-         písnička

Pro rodiče je připravena beseda s lektorkami ze Středu

 

30. 3. 2017

Velikonoce

-         jednoduchá říkanka

-         grafomotorika - dokreslování kraslice

-         povídání o velikonočních zvycích

-         velikonoční hádanky

-         orientace na stránce (vpravo, vlevo)

-         zraková diferenciace (vyhledávání stejných tvarů)

-         matematické představy – více, méně, stejně, o kolik více)

 

6. 4. 2017

Jarní hry

-         jednoduchá říkanka

-         rozhovor u obrázku, popis činností

-         procvičování souvislého vyjadřování

-         povídání o typických jarních aktivitách

-         tvoření vět

-         grafomotorika – šikmá čára

-         matematické představy – počítání předmětů

-         aktivity na koberci

-         pantomima – předvádění činností

-         zraková diferenciace – hledání stejných předmětů

 

20. 4. 2017

Na výletě, lidské tělo

-         jednoduchá říkanka

-         povídání o výletu – co s sebou, cíl výletu, doprava

-         gramotorika – obtahování, dolní smyčka

-         prostorová orientace (vpravo nahoře, vlevo dole…)

-         lidské tělo – píseň Hlava, ramena…

-         zraková diferenciace – hledání rozdílů

-         koordinace ruky a oka – dokreslování druhé poloviny obrázku, osová souměrnost

-         části obličeje a ruky, pojmenovávání prstů

-         říkanky

Pro rodiče je připravena beseda s lektorkami ze Středu

 

4. 5. 2017

Svátek matek

-         jednoduchá říkanka

-         matematické představy – o jedno více

-         hádanky

-         sluchová diferenciace – „písmenko nás probudí“, rozlišování hlásek, určování první a poslední hlásky ve slově

-         zraková diferenciace – hledání stejných obrázků, hledání rozdílů

 

18. 5. 2017

Učitelky současných prvních tříd představí metody, kterými na naší škole vyučujeme čtení a psaní

Žijeme zdravě, čistota

-         jednoduchá říkanka, hádanky

-         žijeme zdravě – rozhovor, zdravé a nezdravé potraviny

-         zdravý pohyb, sporty

-         porovnávání

-         orientace v prostoru (určování pořadí, před, za)

-         zraková diferenciace (vybarvování podle vzoru)

 

28. 6. 2017

Setkání třídních učitelek budoucích prvních tříd s rodiči

 

 << zpět