Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Spolek na podporu vzdělání a rozvoje školy

Spolek na podporu vzdělávání a rozvoje školy

Spolek na podporu vzdělávání a rozvoje školy působící při Základní škole Na Kopcích podporuje jednotlivé žáky i celé třídní kolektivy. Uskupení navazuje na dlouholetou činnost SRPŠ.


Spolek vznikl jako platforma pro spolupráci mezi vedením školy, učiteli a rodiči. Je financován z příspěvků rodičů (250 Kč za rok na žáka) a sponzorských darů. Jeho právní uspořádání umožňuje snadnější možnost finanční podpory pro sponzory školy, která vede k přímé podpoře aktivit žáků (prospěch, sport, reprezentace školy a další) a kolektivů.

Spolek finančně podporuje

Pro školní rok 2016-17 spolek bude podporovat zejména tyto aktivity:

  • pronájem aquaparku Laguna pro oceněné třídy za nejlepší studijní výsledky a za sběr starého papíru,
  • poznávací výlet pro žáky s nejlepšími studijními výsledky,
  • lyžařský kurz (300 Kč příspěvek na vleky),
  • vědomostní a sportovní soutěže (startovné, cestovné žáků),
  • výukové programy v ekotechnickém centru Alternátor v Třebíči pro vybrané třídy.

Spolek bude poskytovat tuto podporu pouze žákům, sdruženým ve spolku.

 

Pro zajištění těchto aktivit podporovaných spolkem, vás chceme požádat o příspěvek ve výši 250 Kč na školní rok 2016/2017 na žáka. Uvedenou částku odevzdejte prosím do 16. 12. 2016 třídnímu učiteli, nebo ji zašlete na účet
č. 1522321359/0800, do textu pro příjemce uveďte jméno, příjmení a třídu žáka (např. Libor Janů, 6B).

Budeme rádi, za každý podnět od vás rodičů, který povede ke zlepšení úrovně vzdělávání na naší škole.

spolekzsmskopce@zskopce.cz           

 

Spolková rada:

Ivana Táborská, Mgr. Lenka Hlaváčová, Ing. Radek Plaček, Mgr. Pavel Pacal a

Eva Vaňková dipl. um.

Schůze rady se konají několikrát ročně a jejich tématem je nejefektivnější využití finančních prostředků směrem k žákům.<< zpět