Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
9. A

třídní učitel: Ing. Lenka Rybníčková

e-amil: rybnickova@zskopce.cz


<< zpět