Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Akce v MŠ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VŠESPORTÍKU

 

http://www.vsesportik.cz/ 

 

ZÁMĚR

Všesportík je služba dětem a jejich rodinám

 • Všesportík je služba rodinám předškolních dětí ve věku 4 – 6 let

POSLÁNÍ, MOTIV

Proč Všesportík vznikl?

 • Klesající zájem dětí o pohyb
 • Snižující se úroveň základních pohybových dovedností dětí
 • Rostoucí zájem dětí o pasívní trávení volného času u mobilů, tabletů apod.
 • Zvyšující se počet obézních dětí
 • Méně a méně času, který aktivně tráví rodiče s dětmi

VIZE

Co Všesportík přináší a co chce znamenat v budoucnu?

 • Chceme přivádět děti ke sportu
 • Společným cvičením s rodiči umocňovat dětem prožitek a posilovat rodinné vazby
 • Chceme z Všesportíku vytvořit oblíbenou, vyhledávanou značku, kam se budou těšit děti i rodiče
 • Všesportík bude vždy pro všechny předškolní děti ve věku 4-6 let
 • V budoucnu chceme Všesportík rozšiřovat do dalších měst

CO JE VŠESPORTÍK

Co Všesportík obnáší? / Které služby Všesportík obsahuje?

 • Během jednoho týdne každý den jinak - možnost volit si každý den jinou pohybovou průpravu
 • Pod vedením kvalitních trenérů cvičí děti společně s rodiči nebo rodinnými příslušníky
 • Součástí každého hraní si jsou cvičení na správné držení těla a prevenci
 • Poradensko konzultační činnost s rodiči dětí (jaký sport vybírat, školní zralost…)

CÍLE

Jaké cíle Všesportík sleduje / Co má Všesportík za cíl?

 • Poskytnout rodinám s dětmi 4-6 let kvalitní službu
 • Přes společné činnosti s rodiči motivovat děti, aby se rády hýbaly
 • Motivovat rodiče, aby vedly své děti k pohybu a ke sportu
 • Poskytnout co nejpestřejší základ pro jakoukoli další pohybovou činnost
 • Pomoci rozvíjet přirozené pohybové a mentální předpoklady dětí
 • Svými činnosti a způsobem spolupráce přispívat ke školní zralosti dětí, případně podporovat vhodný výběr budoucího sportu
 • Vytvořit rodičům informační servis pro získávání know-how z pohledu, jak si hrát s dětmi doma, jak zdravě podporovat jejich růst po pohybové i mentální stránce
 • Postupně do činností aktivně zapojovat rodiče
 • Společně vzdělávat trenéry třebíčských sportů
 • Vytvořit návaznosti na mateřských a základních školách

HODNOTY

Jaké hodnoty Všesportík vyznává?

 • Rodina
 • Radost z pohybu a ze hry
 • „Chci, ne musím“
 • Svoboda projevu a rozhodování
 • Fair play
 • Výchova dětí
 • Vzájemný respekt
 • Spolupráce

<< zpět