Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Ve čtvrtek 29.listopadu se uskutečnilo třetí setkání cyklu PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY.Celý program pro děti byl motivován adventním obdobím, děti si zazpívaly a zarecitovaly písničky a básničky s vánoční a milulášskou tematikou. Procvičily prostorovou orinetaci (nahoře, dole, vpravo, vlevo, vpravo dole, vlevo nahoře) a naučily se další grafomotorický prvek - šikmé čáry. Rodičům byla tentorkát nabídnut workshop se speciálním pedagogem Mgr. Hanou Otevřelovou. Ta si připravila prakticky zaměřený program týkající se školní zralosti.

Mgr. Vladimíra Otisková

Třetí setkání bylo zahájeno stejným způsobem a ve stejných prostorech opět Mgr. V. Otiskovou, stručně nastínila program pro děti, který byl motivovaný nadcházejícím adventem, procvičil prostorovou orientaci (nahoře/dole, vpravo/vlevo) a představil šikmé čáry jako další grafomotorický prvek. Rodičům byl tentokrát nabídnut workshop pro rodiče předškoláků vedený Mgr. Hanou Otevřelovou – speciálním pedagogem.

Program pro děti ve třídě II.A  vedený učitelkami 1.stupně začal recitací a zpěvem básniček a písniček s vánoční a mikulášskou tematikou. Prostorová orientace byla procvičena na tabuli, kde byly různé vánoční ozdoby umístěné ve čtyřech obdélnících, děti ukazovaly co je vpravo nahoře, vlevo dole atd. Grafomorické cvičení probíhalo prostřednictvím spojování teček, které následně vytvořily stromeček a hvězdu. Podobný úkol byl také zadán na domácí procvičování. Na závěr si děti z papíru vytrhaly zvoneček, čímž procvičily jemnou motoriku. I když tentokrát nebyli rodiče přítomni, z pracovního listu, domácího úkolu i vytrhaného zvonečku mohou načerpat náměty na domácí procvičování.

Workshop (beseda) se speciálním pedagogem probíhala ve speciálních prostorech školy – Studio Kopce. Rodičům byla přiměřeně a názorně přestavena problematika školní zralosti, podrobně vysvětleny jednotlivé dílčí funkce, jejichž zvládnutí je předpokladem úspěšného zahájení i průběhu školní docházky. Rodiče si mohli prakticky vyzkoušet činnosti, které běžně provádí děti, poté jim byl vysvětlen jejich význam a zároveň důsledky nedostatečně rozvinuté úrovně jednotlivých funkcí. Celá akce probíhala v přátelské a uvolněné atmosféře, rodiče strávili poučný a zároveň přiměřeně zábavný podvečer. 

Fotogalerie

 


<< zpět