Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Ve čtvrtek 28. února 2019 se uskutečnilo sedmé setkání PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Celá lekce byla motivována blížícím se jarem a s tím související zvířecí říší. Procvičovanou dílčí funkcí byla zraková diferenciace. V grafomotorické části se děti věnovaly vlnovkám různé velikosti. Pro rodiče byla připravena beseda se speciálním pedagogem školy – Mgr. Lenkou Hlaváčovou. Byli informováni o školní zralosti v souvislosti s blížícím se zápisem do základních škol. Setkání dětí i rodičů proběhlo v pohodové atmosféře. Další setkání se uskuteční ve čtvrtek 14. března opět v 16 hodin.

Fotogalerie

 


<< zpět