Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

13. ročník Dopraváčku Na Kopcích

V březnu a dubnu se již 13. rokem intenzivně věnujeme dopravní výchově. Do školní dopravní soutěže je zapojený celý první stupeň. Žáci 1. – 3. ročníku plní úkoly v kategorii Chodec, žáci 4. – 5. ročníku v kategorii Cyklista. Žáci se učí správnému chování na chodníku, na komunikaci, na autobusové zastávce, na přechodech apod. Zopakují si dopravní značky, důležitá telefonní čísla, zásady první pomoci. Každý týden formou testu odpovídají na soutěžní otázky. Své teoretické znalosti si vyzkouší na mobilním dopravním hřišti.

Ti nejúspěšnější se zúčastní Dopravní soutěže mladých cyklistů.

Všichni žáci obdrželi drobné odměny, které do soutěže věnovala škola a BESIP.

Pro nás učitele je nejlepší odměnou, že se žáci dokáží orientovat v běžných dopravních situacích.

Mgr. Božena Moltašová

Fotogalerie

 


<< zpět