Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Péče o děti rodičů vybraných profesí

Informace k usnesení vlády

o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Vláda nařídila usnesením ze dne 15. 3. 2020 č. 219 v souladu s krizovým zákonem hejtmanům a primátorovi hl. m. Prahy, aby s účinností od 17. března 2020 6:00 hod. v místech potřeby určili školu nebo školské zařízení veřejných zřizovatelů k vykonávání péče o děti ve skupinkách nejvýše 15 dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci

-          bezpečnostních sborů,

-          obecní policie,

-          poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví,

-          příslušníci ozbrojených sil,

-          a dále zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Mezi zaměstnance, o jejichž děti se mají určená zařízení postarat patří i zaměstnanci lékáren (je poskytovatelem zdravotních služeb) a vězeňské služby (jedná se o bezpečnostní sbor).

Usnesení se naopak nevztahuje na pracovníky zařízení sociálních služeb. Od osmi krajů MŠMT eviduje, že by bylo potřeba rozšířit péči i na tato zařízení (MŠMT bere na vědomí a bude řešit)

Usnesení se dále nevztahuje ani na dobrovolné hasiče, zaměstnance obchodů s potravinami, výrobců a distributorů energií.

Současně zřizovatel rozhodl o tom, že mateřské školy v Třebíči zůstávají i nadále v provozu. Pokud tedy Vaše dítě navštěvuje některou MŠ v Třebíči, není nutné jej přehlašovat na ZŠ a MŠ Na Kopcích a může zůstat ve své MŠ. 

 

 

Soubory ke stažení

 

 


<< zpět