Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Vánoční soutěž

Vánoční soutěž

Děti ze školní družiny 2. A se zúčastnily výtvarné soutěže, kterou vyhlásila redakce Třebíčského zpravodaje. Úkolem bylo namalovat obrázek na téma "vysněný vánoční dárek".

Obrázky se moc povedly. Děti byly odměněny pěknými dárky. Ty nejlepší byly otištěny v prosincovém zpravodaji – Sofie Krejčí a Lukáš Vlastník.

Blahopřejeme.

Zimolová Zdena

více info

Dětský fotbalový pohár

Dětský fotbalový pohár
Ve středu 18. 12. 2019 se vybraní žáci 1. a 2. tříd zúčastnili prvního kola Dětského fotbalového poháru, které proběhlo v tělocvičně na ZŠ Masarykova. V konkurenci 8 týmů naši žáci obsadili krásné druhé místo, kdy o celkovém pořadí nerozhodoval počet bodů nýbrž počet vstřelených gólů. V této kategorii samozřejmě jde mnohem více o zábavu, radost a možnost setkávání se s novými kamarády, ale i tak bylo vidět spoustu pohledných fotbalových okamžiků. Kluky je potřeba pochválit za energii, zápal a nadšení z každé povedené akce či gólu, které je během celého dopoledne doprovázely. Už teď se všichni těšíme na další termín tohoto krásného poháru.
 
Naší školu reprezentovali tito žáci: Boreš, Havelka, Pudil, Věžník (všichni 1. třída), Herzán, Ježek, Kejda, Malach (všichni 2. třída)

Mgr. Vojtěch Dvořák
více info

Adventní zpívání ve škole

Adventní zpívání ve škole

Ve čtvrtek dopoledne 19. prosince se sešli všichni žáci a učitelé 1.stupně, aby si společně zazpívali a zpříjemnili čas čekání na nejoblíbenější svátky v roce – Vánoce. Program zahájili žáci dramatického kroužku se svým programem, poté následovalo zpívání koled za doprovodu učitelské kapely. Vše proběhlo ve vestibulu školy u krásně ozdobeného stromečku s betlémskými kulisami. Teď už nám všem zbývá jen trpělivě čekat, až se Ježíška dočkáme.

Mgr. Vladimíra Otisková

více info

Rákosníček pod vánočním stromem

Rákosníček pod vánočním stromem

Ve středu 18. 12. 2019 vystoupil dramatický kroužek Rákosníček na Karlově náměstí. Vánoční pásmo plné veselých písní a básní si užili nejen diváci, ale také samotní účinkující.

Iva Pažourková

více info

Projektový den na Katolickém gymnáziu

Projektový den na Katolickém gymnáziu

V rámci spolupráce naší školy a Katolického gymnázia se pět žáků 9. A zúčastnilo v pátek 13. prosince projektového dne v nové budově gymnázia. V chemické laboratoři vytvořili zlaté krystalky jodidu olovnatého a ověřili vliv katalyzátoru na rychlost chemické reakce. V biologické pracovně pozorovali pod mikroskopem hadí košilku, ptačí peří, části hmyzích těl i houbová vlákna a výtrusnice s výtrusy běžných plísní. Dobrovolníci si natočily EEG svého srdce. Všem se návštěva moc líbila.

PaedDr. Jana Ženíšková

více info

Projekt „Mein Hobby“

Projekt „Mein Hobby“

9. a 11. prosince se němčináři z 8. ročníků věnovali projektu „Moje koníčky“, který měl zábavnou formou upevnit učivo 5. lekce. Ověřili si, že umí pojmenovat své záliby, napsat, co dělají nebo mají rádi. Žáci byli kreativní a vytvořili krásné projekty.

Mgr. Veronika Jakubcová

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 4. setkání 12.12. 2019

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 4. setkání 12.12. 2019

Ve čtvrtek 12. prosince se uskutečnilo čtvrté setkání naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Program ve třídě vedly paní učitelky 1.stupně - Jandová a Nešpůrková. Celé setkání bylo motivováno předvánoční atmosférou, děti měly za úkol procvičit řeč a grafomotorický prvek potřebný ke kresbě stromečku. Po krátkém uvítání na koberci se děti naučily jednoduché vánoční říkadlo, kde si připomněly, jak správně vyslovovat. Řeč rozvíjely i při popisu nazdobeného stromečku. Druhá část lekce měla za úkol naučit děti nakreslit samostatně obrys stromečku. Děti s rodiči odcházeli ještě více natěšené na blížící se svátky. Další setkání proběhne hned v prvním školním týdnu v lednu 9. ledna.

více info

Vánoční besídka v Začít spolu

Vánoční besídka v Začít spolu

Ve středu 11. prosince se do 1. A již snesl vánoční čas. Žáci si pro své rodiče připravili malé vystoupení plné zimních písniček a básniček. A pak se již všichni společně dali do vánočního tvoření, hodování a povídání. Děkujeme maminkám i dětem za napečení vánočního cukroví. Byla to velká dobrota. Žáčci 1. A přejí všem krásné Vánoce.

Mgr. Ivana Válalová

více info

Zkrácení výuky a provozu školy

Ve středu 11. prosince 2019 bude mimořádně z organizačních důvodů zkrácena výuka:

1. - 3. roč. do 11:30 (včetně oběda) – dohled nad žáky do 12h v kmenových třídách

4. - 5. roč. do 11:45 (včetně oběda) – dohled nad žáky do 12h v kmenových třídách

6. roč. do 11:45 (včetně oběda)

7. – 9. roč. do 12:00 (včetně oběda)

Výuka v celé škole končí ve 12:00, prosíme rodiče, aby si do této doby svoje děti vyzvedli.

Provoz školní družiny a školního klubu bude tento den zrušen.

Děkujeme za pochopení.

více info

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Ve středu 11. prosince prožívali naši prvňáčci velmi slavnostní den. Vždyť být pasován na čtenáře je velmi významná událost. Nejprve do naší třídy zavítal královský rytíř a přinesl nám důležitou listinu od pana krále Knihoslava I. Listina obsahovala slavnostní slib čtenáře. Po společném přečtení každý žák slib podepsal a tím se zavázal ke správnému chování ke knížkám a pravidelnému čtení. I další královský úkol nebyl snadný. Budoucí čtenáři museli vynaložit mnoho zručnosti, aby dokreslili druhou část královské koruny. A pak jsme se již vydali do knihovny. Před zraky maminek, tatínků a prarodičů jsme byli panem králem pasováni do stavu čtenářského. Po této slavnosti jsme pokračovali v plnění dalších úkolů z pohádkového světa. Shodli jsme se, že existuje plno krásných knížek, které čekají na nás, až je otevřeme a začteme. Už se na všechny moc těšíme.

Mgr. Ivana Válalová

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  |  další >>
strana: 11 / 45   celkem: 450 záznamů