Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Den zdraví ve 3. B – projektový den

Den zdraví ve 3. B – projektový den

Do projektu Týden zdraví se zapojila také 3. B. Ve středu 9. 10. jsme si nejdříve povídali o našich oblíbených jídlech, o zážitcích spojených s jídlem a vztahu dětí k vaření nebo pečení, nechybělo ani povídání o oblíbených sportech. Poté si děti na několika stanovištích, včetně bonusového úkolu, zkusily vypočítat různé druhy slovních úloh a příkladů, které se vztahovaly k jídlu. Na úkolech mohly pracovat samostatně, nebo ve skupinkách. V další části děti vystřihovaly obrázky se zdravými i méně zdravými potravinami a nápoji a vytvořily si své vlastní obchody. Vybíraly zboží, nakupovaly a platily penězi, které si samy doma vyrobily nebo vytiskly. Hravou formou si tak procvičily sčítání a odčítání (nejen) do 100. Na závěr dne si ve skupinkách vytvořily postavy, jejichž břicha vyplnily zdravými a nezdravými potravinami a nápoji. Mohly si tak uvědomit, že pro každého je „zdravá/nezdravá“ potravina nebo nápoj něco jiného. Děti pracovaly s nadšením, projektový den je moc bavil, největší úspěch zaznamenaly obchůdky.

Mgr. Lenka Červeňová

více info

Výuka metodou CLIL ve 4. A

Výuka metodou CLIL ve 4. A

V pátek 11. 10. 2019 proběhl celodenní projekt vedený v anglickém jazyce. Tato metoda se nazývá CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení). Tato metoda je dětem ze 4. A již známá, protože v minulém školním roce s paní učitelkou podobné projekty absolvovaly.

Tentokrát bylo tématem "The Universe - Solar System". Během projektového vyučování se děti naučily pojmenovávat různá vesmírná tělesa, planety naší Sluneční soustavy, zjistily, kdo jako první přistál na Měsíci, jaké jsou fáze Měsíce a další. Třídou zněla také anglická píseň s názvem "The Solar System Song" a proběhla i četba anglické knížky s porozuměním "How to Catch a Star" (O. Jeffers).

Projekt děti velice bavil a vůbec nikomu nevadilo, že byl vyučovaný v cizím jazyce. Výsledkem byl nádherný lapbook plný interaktivních obrázků a zajímavých informací, ze kterých mohou děti čerpat i do předmětu Přírodověda.

Mgr. Denisa Hudková

více info

Den zdraví v Začít spolu

Den zdraví v Začít spolu

I naši prvňáčci se zapojili do akce města – TÝDEN ZDRAVÍ. Ve čtvrtek 10. října mohli přijít do školy společně s rodiči nebo prarodiči. Po ranním kruhu následovala ochutnávková zdravá svačinka. A věřte, že bylo co ochutnávat: ovesné nebo mrkvové sušenky, pomazánky z červené řepy či mrkve, tvarohu a pažitky, zdravé muffiny. K ochutnání byl i domácí žitný chléb a velké množství ovoce a zeleniny. Po vydatné svačině se všichni vypravili na výšlap třebíčské věže. Prvňáčci statečně zdolali všech 162 schodů nahoru i dolu. Mnozí překonali svůj velký strach. Poděkování patří i rodičům a prarodičům za velkou podporu a pomoc. Druhý den si žáci vyzkoušeli postavit věž z krychliček. Venku provedli měření, jestli by se třebíčská věž vešla na délku do naší školy. Co myslíte? Žáčci z Kvítečkova vám rádi odpoví.

 

Mgr. Ivana Válalová

více info

Den pro zdraví – projektový den v 5.B

Dne 9. října se páťáci seznámili s tím, jak zdravě jíst a žít. Povídali jsme si o zdravých a nezdravých potravinách a správné skladbě jídelníčku. Řešili jsme a navrhovali ideální svačinu pro školáka. Na základě získaných znalostí jsme sestavili potravinovou pyramidu. Také jsme zjišťovali, kolik hodin týdně se hýbeme. Na závěr jsme si vyrobili ve skupinkách čtyři výborné a zdravé pomazánky, mňam.

Petráňková

více info

ESKO – T a skládka TKO PETRŮVKY

ESKO – T a skládka TKO PETRŮVKY

V úterý 8. října se žáci 7. tříd zúčastnili exkurze připravené společností ESKO-T. V informačním centru firmy se během zajímavého výkladu a instruktážního filmu dověděli hodně o třídění, recyklaci i ukládání odpadů v Třebíči. Poté navštívili třídící linku na odpad přímo v areálu firmy. Další cesta, tentokrát autobusem, směřovala na skládku TKO Petrůvky a nově vybudovanou kompostárnu. Ve škole získané informace graficky zpracovali na počítači. Akce se všem líbila.

L. Auerová a Z. Dreslerová

více info

Týden pro zdraví ve 3. A a 4. A

Týden pro zdraví ve 3. A a 4. A

V rámci Týdne pro zdraví žáci každý den cvičí, povídají si o zdravé stravě. Seznámili se s pyramidou výživy, ve skupinách si vyzkoušeli znalost zeleniny a ovoce. Nejvíce ale všechny děti bavila dnešní práce ve cvičné kuchyňce. Každá skupina si vybrala vhodný recept a pak děti připravovaly zeleninové a ovocné špízy, tvarohovou pomazánku s česnekem... Zdravá svačinka se povedla a všem chutnala.

 Mgr. Božena Moltašová

Taktéž projekt proběhl ve třídě 4. A, kdy se děti nejprve seznámily s potravinovou pyramidou a ve školní kuchyňce vytvořili dvě naprosto odlišná jídla – jedno zdravé a jedno nezdravé. Jednalo se o pizzu a o ovocný talíř „mandala“. Během projektového vyučování si žáci zopakovali převody jednotek a vážení na kuchyňské váze. Odměnou byla chutná svačinka pro každého, kdo přiložil ruku k dílu.

Mgr. Denisa Hudková

více info

Putování s Balinkou - 4. A a 4. B

Podzimní pondělí 7. 10. 2019 se krásně vydařilo. Počasí přálo právě čtvrtým třídám, které se vydaly prozkoumávat údolí řeky Balinky k Velkému Meziříčí.

Děti se cestou naučily mnoho informací, které zužitkují i v předmětu Přírodověda. Jednalo se o poznávání listnatých a jehličnatých stromů, orientaci v krajině pomocí kompasu, buzoly a významných bodů v krajině, osvojily si práci s turistickou mapou a dozvěděly se něco o meandrech, které tvoří řeka v tomto údolí.

Cestou jsme prozkoumali i místa, kde se usídlil bobr, což bylo viditelné i na "ohlodaných" stromech. Závěr exkurze proběhl v areálu Balin, kde už na děti čekal táborák a kynuté těsto, ze kterého si každý mohl na rožeň umotat "hada" a připravit si tak chutné občerstvení.

Mgr. Denisa Hudková

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 1. setkání 3. října 2019

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 1. setkání 3. října 2019

Ve čtvrtek 3. října 2019 se uskutečnilo první setkání PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Bylo zahájeno v prostorech ŠKOLNÍHO KLUBU, kde byli rodiče seznámeni se strukturou jednotlivých lekcí. Byl vysvětlen význam grafomotorické části, procvičování dílčích funkcí a dalších činností, které se budou pravidelně opakovat. Děti byly zaujaty programem motivovaným podzimním deštivým počasím, byly provedeny po budově školy, kde si zahrály různé hry. V programu ve třídě si procvičily zrakovou paměť a zkoušely kreslit vodorovné a svislé čáry. Celá lekce probíhala v příjemné a přátelské atmosféře. Příští setkání bude 7.11., obohatí ho beseda o školní zralosti vedená Mgr. Lenkou Bínovou z brněnské PPP.

Mgr. Vladimíra Otisková

více info

Tři prasátka ve třídě Začít spolu

Tři prasátka ve třídě Začít spolu

V pátek 4. října se naši prvňáčci proměnili v prasátka a vlky. A pročpak se tak stalo? Na žáčky čekalo projektové vyučování na téma pohádky Tři prasátka. Nejprve žáci ve skupinkách pohádku sdíleli. Zjistili, že jedna pohádka může mít i více variant. Poté se na pohádku podívala a pak již byli připraveni si Tři prasátka přečíst. A to hlavní na ně čekalo v dalším bloku. Nejprve si vyrobili masky a připravili si pohádku pro své kamarády ze třídy. A pak nastal ten čas, kdy „se vypravili“ do divadla na pohádku Tři prasátka. V hodnotícím kruhu se všichni vyjádřili, že to byl bezva divadelní den.

Mgr. Ivana Válalová

více info

Testování SCIO

Testování klíčových kompetencí, znalostí, dovedností a OSP, to vše čekalo naše šesťáky v průběhu měsíce října. Jedná se o dlouhodobé sledování výsledků vzdělávání. Prostřednictvím tohoto testování je možné porovnávat výsledky žáků naší školy i s ostatními školami v republice. Pozitivní výsledky testů jsou pro školu přínosem, může je použít do výroční a autoevaluační zprávy, ví, na čem lze budovat pověst školy, negativní výsledky zase mohou být tím správným impulsem pro analýzu jejich příčin.

Testování probíhá on-line. Předběžné výsledky jsou umístěny v aplikaci ScioDatu. Výstupem je Závěrečná zpráva pro každého žáka /součástí zprávy jsou kompletní výsledky s grafy a tabulkami/.

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  |  další >>
strana: 14 / 43   celkem: 421 záznamů