Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Exkurze do Dalešic a Dukovan

V pátek žáci devátého ročníku odjeli na exkurzi do vodní elektrárny Dalešice a na jadernou elektrárnu Dukovany.

Děti se musely zamyslet nad problematikou přeměn energie, nad nutností hledat neustále nové zdroje energie a jak je důležité s energií zbytečně neplýtvat. Žáci byli na obou elektrárnách proškolenými pracovnicemi seznámeni s provozem elektráren. Seznámili se s činností JE Dukovany, jejím bezproblémovým chodem a vlivem na životní prostředí. Dukovany patří mezi jednu z nejbezpečnějších jaderných elektráren na světě. Svým školícím střediskem jsou známy po celé republice. Děti viděly model reaktoru, zaváděcí tyče, simulaci odstávky. Seznámily se s jadernou reakcí, bezpečností provozu, uskladněním jaderného odpadu.

V Dalešicích se seznámili s funkcí vodní elektrárny. Dalešická elektrárna má sypanou hráz, což je v naší republice rarita. Štěrky do hráze se vozily až z Afriky. Proškolená pracovnice jim vysvětlila princip činnosti přečerpávací elektrárny. To, co se naučili ve fyzice, viděli prakticky. Dalešická elektrárna má svým výkonem 450MW a rychlostí najetí na plný výkon za minutu nezastupitelnou úlohu při regulaci celostátního výkonu.

Děti na vlastní oči viděly mohutnost elektráren a mohly obdivovat umění lidí .

Zejména někteří chlapci, ale i děvčata hovořili o tom, že by chtěli v budoucnu v JE Dukovany pracovat.

L. Auerová, Z. Dočekalová

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info

Kouzelné bylinky - 3. A a 3. B

V pátek 17. 5. se obě třídy 3. A a 3. B vydaly prozkoumat Zahradu u řeky, kde byl přichystán program "Bylinková zahrada“. Toto krásné místo leží za bývalou prodejnou Mountfield a provozuje ji organizace Chaloupky. Děti se nejprve naučily poznávat v přírodě volně rostoucí bylinky, poté bylinky, které si lidé často pěstují na svých zahrádkách a nakonec si uvařily zdravý čaj v kotlíku na ohni. Další aktivitou byla výroba škapulíře, který si děti samy ušily a naplnily sušenými bylinkami buď podle vůně, nebo podle léčivých vlastností.

Program byl skvělý a oba ročníky už teď plánují, že se do této krásné zahrady podívají i na podzim.

Mgr. Denisa Hudková, Mgr. Olga Jandová

více info

Český den proti rakovině 2019

Český den proti rakovině 2019

Dne 15. 5. 2019 se v celé republice koná akce Český den proti rakovině.

Žákovský parlament se do akce také zapojil. Tímto moc děkuji dětem, že mi s akcí pomáhají a všem, kteří se rozhodli přispět na léčbu rakoviny plic.

Vybrali jsme krásnou částku 14. 560 Kč!

Děkujeme!

Mgr. Denisa Hudková

více info

Němčina – projekt „Můj kamarád“

9. a 13. května se němčináři ze 7. ročníků zúčastnili projektu „Můj kamarád“. Zábavnou a tvůrčí formou si ověřili, že dokáží svého kamaráda či kamarádku popsat, jak vypadá, co má rád, co ho baví nebo odkud pochází. Naši němčináři zpracovali krásné projekty, u kterých si procvičili slovní zásobu i gramatiku a užili si plno zábavy.

Mgr. Vendula Pavlíková

 

více info

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině

Dne 15. 5. proběhlo v pátých ročnících školní kolo již tradiční konverzační soutěže, která je složena z následujících částí: poslechové cvičení, porozumění textu, představení, popis obrázku a otázky poroty.

1. místo obsadila Katalin Németh z 5. B, 2. místo Tereza Slatinská z 5. B a 3. místo obsadil Jakub Holík z 5. A. Všem zúčastněným moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů při studiu anglického jazyka.

Mgr. Michaela Komendová

více info

Návštěva K – centra

V úterý 7. 5. 2019 žáci 9. ročníku navštívili K - centrum Noe v Třebíči. Pracovnice této charitativní organizace seznámila žáky s posláním tohoto zařízení a byla rovněž průvodkyní tohoto útočiště pro drogově závislé občany. Žáci postupně prošli všemi prostory, které klienti tohoto centra mohou využívat. Získali informace o tom, jak středisko funguje, a dozvěděli se o činnosti terénních pracovníků.

 

Ing. Lenka Rybníčková

více info

Atletický trojboj a Štafetový pohár

Atletický trojboj - 4. a 8 .místo z 26 družstev v krajském kole

Ve čtvrtek 7. 5. 2019 se konalo krajské kolo Atletického trojboje, kde startovalo 13 škol. Jedná se o soutěž družstev v atletických disciplínách (50 m běh, hod a skok do dálky).

Družstvo A - Matyáš Tomek, Tomáš Vomela, Anna Zedníčková, Krystýna Klára Kuchaříková (4. místo)

Družstvo B - Jakub Holík, Jan Urbánek, Patricie Svobodová, Denisa Axmanová (8. místo)

Individuální výkony z 52 chlapců, 52 dívek:

4. místo - Tomáš Vomela

6. místo - Kristýna Klára Kuchaříková

6. místo – Matyáš Tomek

9. místo – Jakub Holík

13. místo – Patricie Svobodová

15. místo – Anna Zedníčková

27.místo - Denisa Axmanová

32. místo - Jan Urbánek

 

Štafetový pohár

Ve stejný den 7. 5. se uskutečnilo okresní kolo Štafetového poháru v Třebíči. Žáci si vyzkoušeli štafety na 100 a 200 m. Žáci obsadili krásné 2. místo z 9 škol a postupují do krajského kola.

ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích, Na Kopcích 342, Třebíč 09:28,00

8x100 Viktor Řezníček, Daniel Neméth, Kristýna Chromá, Kateřina Zerzánková, Adéla Havlenová, Kateřina Bartošová, David Polák, Alex Veselý 02:29,17

8x100 Jan Urbánek, Jakub Holík, Patricie Svobodová, Denisa Axmanová, Anna Zedníčková, Kristýna Klára Kuchaříková, Tomáš Vomela, Matyáš Tomek 02:13,06

8x200 Viktor Řezníček, Daniel Neméth, Kristýna Chromá, Kateřina Zerzánková, Anna Zedníčková, Kristýna Klára Kuchaříková, Tomáš Vomela, Matyáš Tomek 04:45,77

8x200 Jan Urbánek, Jakub Holík, Patricie Svobodová, Denisa Axmanová, Adéla Havlenová, Kateřina Bartošová, David Polák, Alex Veselý 05:00,98

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy!!!

 

Mgr. Eva Vomelová

více info

Testování SCIO 5., 7. a 9. ročník

Testování klíčových kompetencí, znalostí, dovedností a OSP, to vše čekalo naše 5., 7. a 9. ročníky v průběhu měsíce dubna. Jedná se o dlouhodobé sledování výsledků vzdělávání. Prostřednictvím tohoto testování je možné porovnávat výsledky žáků naší školy i s ostatními školami v republice. Pozitivní výsledky testů jsou pro školu přínosem, může je použít do výroční a autoevaluační zprávy, ví, na čem lze budovat pověst školy, negativní výsledky zase mohou být tím správným impulsem pro analýzu jejich příčin.

Testování probíhá on-line. Předběžné výsledky jsou umístěny v aplikaci ScioDatu. Výstupem je Závěrečná zpráva pro každého žáka /součástí zprávy jsou kompletní výsledky s grafy a tabulkami/.

 

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info

Čarodějné tvoření

Akce pořádaná Školní družinou

V sobotu 27. 4. pořádaly vychovatelky pro děti ze školní družiny od 9 do 13 hodin čarodějné tvoření, doplněné různými hrami a soutěžemi. A jak se nám to povedlo? Můžete posoudit sami.

více info

Hodnota sexuality - preventivní program

V pondělí 6. a v úterý 7. května se žáci 7. tříd zúčastnili preventivního programu nazvaného Hodnota sexuality. Jednalo se o první blok, který byl zaměřen především na vztahy. Do naší školy zavítaly lektorky z Oblastní charity Třebíč. Formou diskuse, her a skupinové práce se snažili žákům přiblížit problematiku týkající se vztahu mezi dvěma jedinci opačného pohlaví. Zazněly pojmy jako tolerance a komunikace. Žáci se mohli také anonymně zeptat, co je z této oblasti zajímá. Nejvíce je bavila skupinová práce, při které zapisovali, jaký by měl být jejich partner, či partnerka. A právě tady zjistili, jaký je odlišný názor mužů a žen na stejné věci a že ideální protějšek neexistuje. Na závěr si osvětlovali ještě některé pojmy z této oblasti.

Mgr. Lenka Zvěřinová a Mgr. Eva Vomelová

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  |  další >>
strana: 14 / 36   celkem: 360 záznamů