Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Český den proti rakovině 2019

Český den proti rakovině 2019

Moc děkujeme všem, kteří přispěli.

Letošní sbírka byla pro naši školu rekordní!

Sbírka v příštím roce proběhne 13. 5. 2020, akci bude mít opět na starosti Školní parlament.

více info

Drakiáda

Drakiáda

V sobotu 19. října pořádala Školní družina akci s názvem DRAKIÁDA ve spolupráci s třebíčským DDM. Paní vychovatelky připravily pro všechny návštěvníky (jak rodiče, tak děti) bohatý program. Na děti čekal skákací hrad, aktivity v tělocvičně, ale i taneční vystoupení TS Positive a ohňová show. Akce sklidila velký úspěch a počasí také přálo. Moc děkujeme všem, kteří se přišli na akci podívat a užili si s námi „dračí“ odpoledne.

více info

Bezpečně na silnici v Začít spolu

Bezpečně na silnici v Začít spolu

Ve čtvrtek 17. října byl u našich prvňáčků plný dopravní výchovy. Nejprve k nim zavítal strážník z řad městské policie. Žáci se seznámili s uniformou a vybavením strážníků. Hravou formou si připomněli, jak mají správně přecházet silnici, jak se chovat na ulici, na kole a prokázali znalost důležitých telefonních čísel. Policejní medvídek Míša jim poradil, jak se správně zachovat při napadení psem. Po přestávce se žáci rozdělili do center aktivit a pokračovali v plnění úkolů z dopravní výchovy. Doufáme, že nabyté znalosti využijí v praktickém životě, aby se vyvarovali nebezpečným nehodám.

Mgr. Ivana Válalová

více info

Není kámen jako kámen

Není kámen jako kámen

Žáci 5. tříd navštívili v třebíčském zámku Svět neživé přírody – expozici minerálů. Zde si mohli některé exponáty prohlédnout, potěžkat i porovnat. Dozvěděli se také spoustu zajímavostí o jejich původu. Formou interaktivního kvízu si procvičili své znalosti o neživé i živé přírodě.

Iveta Petráňková, Václava Nešpůrková

více info

9. ročníky – Návštěva Úřadu práce v Třebíči

9. ročníky – Návštěva Úřadu práce v Třebíči

V průběhu měsíce října navštívili žáci devátých ročníků Úřad práce v Třebíči, kde jim byly představeny možnosti studia v dalších letech a různé profese, které by mohli vykonávat. Na všechny otázky jim odpovídala pracovnice střediska. Žáci si návštěvu moc užili a odešli obohaceni o nové poznatky, které jim pomohou ve volbě svého budoucího povolání a profese.

Mgr. Michaela Komendová, Mgr. Antonín Malach

 

více info

Den zdraví ve 3. B – projektový den

Den zdraví ve 3. B – projektový den

Do projektu Týden zdraví se zapojila také 3. B. Ve středu 9. 10. jsme si nejdříve povídali o našich oblíbených jídlech, o zážitcích spojených s jídlem a vztahu dětí k vaření nebo pečení, nechybělo ani povídání o oblíbených sportech. Poté si děti na několika stanovištích, včetně bonusového úkolu, zkusily vypočítat různé druhy slovních úloh a příkladů, které se vztahovaly k jídlu. Na úkolech mohly pracovat samostatně, nebo ve skupinkách. V další části děti vystřihovaly obrázky se zdravými i méně zdravými potravinami a nápoji a vytvořily si své vlastní obchody. Vybíraly zboží, nakupovaly a platily penězi, které si samy doma vyrobily nebo vytiskly. Hravou formou si tak procvičily sčítání a odčítání (nejen) do 100. Na závěr dne si ve skupinkách vytvořily postavy, jejichž břicha vyplnily zdravými a nezdravými potravinami a nápoji. Mohly si tak uvědomit, že pro každého je „zdravá/nezdravá“ potravina nebo nápoj něco jiného. Děti pracovaly s nadšením, projektový den je moc bavil, největší úspěch zaznamenaly obchůdky.

Mgr. Lenka Červeňová

více info

Výuka metodou CLIL ve 4. A

Výuka metodou CLIL ve 4. A

V pátek 11. 10. 2019 proběhl celodenní projekt vedený v anglickém jazyce. Tato metoda se nazývá CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení). Tato metoda je dětem ze 4. A již známá, protože v minulém školním roce s paní učitelkou podobné projekty absolvovaly.

Tentokrát bylo tématem "The Universe - Solar System". Během projektového vyučování se děti naučily pojmenovávat různá vesmírná tělesa, planety naší Sluneční soustavy, zjistily, kdo jako první přistál na Měsíci, jaké jsou fáze Měsíce a další. Třídou zněla také anglická píseň s názvem "The Solar System Song" a proběhla i četba anglické knížky s porozuměním "How to Catch a Star" (O. Jeffers).

Projekt děti velice bavil a vůbec nikomu nevadilo, že byl vyučovaný v cizím jazyce. Výsledkem byl nádherný lapbook plný interaktivních obrázků a zajímavých informací, ze kterých mohou děti čerpat i do předmětu Přírodověda.

Mgr. Denisa Hudková

více info

Den zdraví v Začít spolu

Den zdraví v Začít spolu

I naši prvňáčci se zapojili do akce města – TÝDEN ZDRAVÍ. Ve čtvrtek 10. října mohli přijít do školy společně s rodiči nebo prarodiči. Po ranním kruhu následovala ochutnávková zdravá svačinka. A věřte, že bylo co ochutnávat: ovesné nebo mrkvové sušenky, pomazánky z červené řepy či mrkve, tvarohu a pažitky, zdravé muffiny. K ochutnání byl i domácí žitný chléb a velké množství ovoce a zeleniny. Po vydatné svačině se všichni vypravili na výšlap třebíčské věže. Prvňáčci statečně zdolali všech 162 schodů nahoru i dolu. Mnozí překonali svůj velký strach. Poděkování patří i rodičům a prarodičům za velkou podporu a pomoc. Druhý den si žáci vyzkoušeli postavit věž z krychliček. Venku provedli měření, jestli by se třebíčská věž vešla na délku do naší školy. Co myslíte? Žáčci z Kvítečkova vám rádi odpoví.

 

Mgr. Ivana Válalová

více info

Den pro zdraví – projektový den v 5.B

Dne 9. října se páťáci seznámili s tím, jak zdravě jíst a žít. Povídali jsme si o zdravých a nezdravých potravinách a správné skladbě jídelníčku. Řešili jsme a navrhovali ideální svačinu pro školáka. Na základě získaných znalostí jsme sestavili potravinovou pyramidu. Také jsme zjišťovali, kolik hodin týdně se hýbeme. Na závěr jsme si vyrobili ve skupinkách čtyři výborné a zdravé pomazánky, mňam.

Petráňková

více info

ESKO – T a skládka TKO PETRŮVKY

ESKO – T a skládka TKO PETRŮVKY

V úterý 8. října se žáci 7. tříd zúčastnili exkurze připravené společností ESKO-T. V informačním centru firmy se během zajímavého výkladu a instruktážního filmu dověděli hodně o třídění, recyklaci i ukládání odpadů v Třebíči. Poté navštívili třídící linku na odpad přímo v areálu firmy. Další cesta, tentokrát autobusem, směřovala na skládku TKO Petrůvky a nově vybudovanou kompostárnu. Ve škole získané informace graficky zpracovali na počítači. Akce se všem líbila.

L. Auerová a Z. Dreslerová

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  |  další >>
strana: 15 / 44   celkem: 436 záznamů