Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Poznáváme školy ve světě (projekt ve 2. A)

Poznáváme školy ve světě (projekt ve 2. A)

Ve čtvrtek 24. září se naši druháčci vypravili poznávat, jak to chodí ve školách v různých koutech světa. Celkem navštívili čtyři země: Českou republiku, Spojené státy americké, Keňu a Čínu. V pracovních týmech bylo úkolem žáků a žákyň domluvit se na společné práci a připravit prezentaci o školách v dané zemi. Během práce se všichni dozvěděli mnoho zajímavostí ze školního prostředí, které pak předali ostatním. V závěrečné reflexi hovořili o tom, jak se jim pracovalo, kde měl jejich tým silnou a slabou stránku.

Ivana Válalová

více info

Nejde se do školy (Den české státnosti v 2. A)

Nejde se do školy (Den české státnosti v 2. A)

To, že se v pondělí 28. září nejde do školy, věděli všichni žáci a žákyně 2. A. Úterý 29. září vyučování začalo otázkou: Proč jsme byli v pondělí doma? Všichni odpověď znali. Protože byl státní svátek – Den české státnosti (svatý Václav). Prvním úkolem žáků a žákyň bylo dát své znalosti o českém knížeti dohromady a připravit si krátké povídání o jeho životě. A aby úkol nebyl tak těžký, byly připraveny malé nápovědy, ze kterých se žáci a žákyně dověděli mnoho zajímavostí ze života tohoto knížete. Poté si společně vyzkoušeli sestavit pětilístek na téma svatý Václav. A na závěr si žáci a žákyně tohoto patrona České země vymalovali a mnozí se nezalekli těžkého úkolu – vymodelovat knížete Václava na koni.

Ivana Válalová

více info

Pohodová třída ve 4. B

Pohodová třída ve 4. B
Ve dnech 10. a 24. září 2020 měly děti ze 4. B spolu s paní učitelkou možnost účastnit se skvělého programu s názvem Pohodová třída, který byl zaměřen na třídní klima a podporu zdravých vztahů. Lektoři, kteří k nám zavítali z Oblastní charity Třebíč, si v obou setkáních připravili velmi zajímavé hry, úkoly a povídání. Objevily se hry na spolupráci, ať už jako celá třída (Myši a lev) nebo i v týmech (Stavitelé a bořitelé). Děti také zodpovídaly otázku, jak se ve třídě cítí a co by jim pomohlo, aby se zde cítily lépe. Každý si vytvořil kytičku se svým jménem a umístil ji do prostoru zahrádky, která představovala naši třídu. Program přinesl hodně zajímavých zážitků a moc jsme si ho užili.

Mgr. Lenka Červeňová
více info

Koronavirové konzultace - rozpis 5. - 9.10. 2020

Z důvodu nouzového stavu jsou koronakonzultace dočasně zrušeny.
Již  druhý měsíc nabízíme tzv. koronakonzultace, jejichž cílem je zopakování učiva z distanční výuky z M, ČJ a AJ. Pedagogové plánují schůzky s ohledem na časové možnosti a potřeby žáků vždy týden dopředu tak, aby efektivně pomohli žákům v úspěšném startu nového školního roku. Každá konzultace bude trvat 45min, je nepovinná.
Vyučující Třída čas předmět
Malach 6.A út 7.05 M
Malach  6.B čt 7.05 M
Malach 8.B pá 7.05 M
Malach 9.A st 7.05 M
Auerova 8.A čt 7.00 M
Zvěřinová 8.B čt 7:10 ČJ
Zvěřinová 9.B čt 13:50 ČJ
Moltašová 4.A čt 6. hod ČJ,M
Špačková 3.A pá 7.10 ČJ, M
Vomelová    8.roč. pá 13. 45 AJ
Rybníčková 7.A út 7:10 M
Rybníčková 9.B út 13:50 M
Rybníčková 7.B čt 13:50 M
Dočekalová 6.A po 12:45 ČJ 
Dočekalová 7.A st 7:10 ČJ 
Dočekalová 7.B út 7:10 ČJ 
Dočekalová 9.A pá 7:00 ČJ 
Válalová 2.A út 12:40 ČJ, M, Pr
Nešpůrková 5.A čt 13:00 ČJ + M
Jandová 5.B čt 13:00 ČJ
Červeňová 4.B út 13:15 ČJ + M
Komendová 6. roč st 13:50 AJ
Komendová 7. roč čt 13:50 Aj
více info

Koronavirové konzultace - rozpis 28. 9. - 2.10. 2020

Již čtvrtý týden naše škola nabízí tzv. koronakonzultace, jejichž cílem je zopakování učiva z distanční výuky z M, ČJ a AJ. Pedagogové plánují schůzky s ohledem na časové možnosti a potřeby žáků vždy týden dopředu tak, aby efektivně pomohli žákům v úspěšném startu nového školního roku. Každá konzultace bude trvat 45min, je nepovinná.

 

Vyučující Třída čas předmět
Malach 6.A út 7.05 M
Malach  6.B čt 7.05 M
Malach 8.B pá 7.05 M
Malach 9.A st 7.05 M
Dočekalová 7.A st 7:10 ČJ 
Dočekalová 7.B út 7:10 ČJ 
Dočekalová 9.A pá 7:00 ČJ 
Auerová 8.A čt 7.00 M
Rybníčková 7.A út 7:10 M
Rybníčková 7.B čt 13:50 M
Rybníčková 9.B út 13:50 M
Válalová 2.A út 12:40 ČJ 
Zvěřinová 8.B čt 7:10 ČJ
Zvěřinová 9.B čt 13:50 ČJ
Nešpůrková 5.A čt  13:00  
Moltašová 4.A čt 6. hod ČJ, M
Špačková 3.A pá 7:10 ČJ,M
Vomelová  9. A/B pá 13:45 AJ
Červeňová 4.B út 13:15 ČJ+M
Moltašová 4.A út 7:10 ČJ, M
Komendová 6. A/B st 13:50 AJ
Komendová 7 A/B  čt 13:50 AJ
více info

Koronavirové konzultace - rozpis 21. - 25.9. 2020

Již třetí týden naše škola nabízí tzv. koronakonzultace, jejichž cílem je zopakování učiva z distanční výuky z M, ČJ a AJ. Pedagogové plánují schůzky s ohledem na časové možnosti a potřeby žáků vždy týden dopředu tak, aby efektivně pomohli žákům v úspěšném startu nového školního roku. Každá konzultace bude trvat 45min, je nepovinná.

Vyučující Třída čas předmět
Špačková 3.A Pá 7:10 ČJ + M
Moltašová 4.A Čt 6. hodina ČJ + M
Auerova 8.A ČT 7:00h M
Nešpůrková 5.A ČT 13:00  M
Dočekalová 6.A PO 12:45 ČJ 
Dočekalová 7.A ST 7:10 ČJ 
Dočekalová 7.B Út 7:10 ČJ 
Dočekalová 9.A Pá 7:00 ČJ 
Rybníčková 7.A ÚT 7:10 M
Rybníčková 7.B ST 7:10 M
Rybníčková 9.b ÚT 13:50 M
Válalová 2.A ÚT 12:40 M
Zvěřinová 8.B ČT 7:10 ČJ
Zvěřinová 9.B ČT 13:50 ČJ
Otisková 9.A/B PO 7:00 AJ
Komendová  6 A/B ST  13:50 AJ
Jakubcová 6.B PO 7:10 ČJ
Jakubcová 8.A ÚT 7:10 ČJ
Vomelová 8.A/B PÁ 13:45 AJ
více info

Nošení roušek v prostorách školy od 18.9.2020

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření MZ se všem osobám s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve všech vnitřních prostorech staveb.

Zákaz se nevztahuje na:

 • děti do dvou let věku,
 • děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
 • žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol, mimo jejich společné prostory,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

 

více info

Doporučené postupy pro školy a praktického lékaře pro děti a dorost - COVID-19

 

Pro dětský věk je charakteristický zvýšený výskyt respiračních (případně střevních) onemocnění
s teplotami, zejména na podzim, během mírných zim a na jaře. Jde o tak významnou epidemiologickou odlišnost, že pro děti (do cca 15 let) nelze používat doporučené postupy během pandemie onemocnění COVID-19 určené pro dospělé pacienty.

 

Vstupní filtr ve škole a školském zařízení

 1. Rodiče jsou povinni denně před odchodem dítěte do školy ověřit, zda dítě nemá známky akutního onemocnění.
 2. Při vstupu do školy, ev. před začátkem vyučování pedagogický pracovník (či jiná pověřená osoba) může namátkově ověřit, zda dítě nemá projevy onemocnění (např. měření teploty bezkontaktním teploměrem na čele či tváři).
 3. Dítě s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nemá 
  být zařazeno do kolektivu a nesmí se účastnit prezenční výuky – zodpovídají rodiče.
 4. Pokud jsou při vstupním filtru u dítěte zjištěny projevy akutního infekčního onemocnění, 
  pak dítě nevstupuje do budovy školy nebo je zajištěna jeho izolace od ostatních dětí 
  a zaměstnanců školy v samostatné místnosti nebo prostoru k tomu vyhrazeném. Dítě je bezodkladně předáno zákonným zástupcům (pokud zákonný zástupce dítě do školy doprovází, provede se předání ihned).
více info

Koronavirové konzultace - rozpis 14. - 18.9. 2020

Od minulého naše škola nabízí tzv. koronakonzultace, jejichž cílem je zopakování učiva z distanční výuky z M, ČJ a AJ. Pedagogové plánují schůzky s ohledem na časové možnosti a potřeby žáků vždy týden dopředu tak, aby efektivně pomohli žákům v úspěšném startu nového školního roku. Každá konzultace bude trvat 45min, je nepovinná.

Vyučující Třída čas předmět
Komendová 6. roč ČT 13:50 AJ
Komendová 7. roč ST 13:50 AJ
Nešpůrková 5.A ČT 13:00 ČJ + M
Jandová 5.B ČT 13:00 ČJ 
L.Auerová 8.B Čt 7:00 h M
Jakubcová 6.B PO 7:10 ČJ
Jakubcová 8.A UT 7:10 ČJ
Zvěřinová 8.B ČT 7:10 Čj
Zvěřinová 9.B ČT 14:00  Čj 
Vomelová 9. roč PA 13 :50 AJ
Špačková  3.A PÁ 7,10
Moltašová 4.A PÁ 7,10 ČJ + M
Dočekalová 6.A PO 7:10 ČJ
Dočekalová 7.A ST 7:10 ČJ
Dočekalová 7.B ÚT 7:10 ČJ 
Dočekalová 9.A PÁ 7:00 ČJ 
Rybníčková 7. A  ÚT 7:10
Rybníčková 7.B ČT 14:00 
Rybníčková 9.B ÚT 14:00
Válalová 2. A ÚT 12:40 ČJ
Červeňová 4.B ÚT 13:15 ČJ + M
Malach 6.A ÚT 7.00 M
Malach  6.B ČT 7.00 M
Malach 8.B PÁ 7.00 M
Malach 9.A ST 7.00 M
více info

Roušky ve škole

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem ke zhoršující se situaci s COVID-19 a opatření Ministerstva zdravotnictví musí mít žáci od 10. 9. 2020 ve společných prostorách školy (chodby, jídelna, toalety) roušky. 

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci roušku nosit. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.Děkujeme za pochopení.Mgr. Vítězslav Bártl

 

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  |  další >>
strana: 2 / 45   celkem: 450 záznamů