Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Ve čtvrtek 28. března se uskutečnilo deváté setkání cyklu PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Program byl motivován prostředím rybníka, kde si děti zahrály na žabáky, řešily hádanky a procvičily další grafomotorický prvek – tzv. horní oblouk. Z dílčích funkcí bylo na programu sluchové vnímání, děti se snažily poznat hlásky v daných slovech. Druhou polovinu setkání strávily ve školní keramické dílně a vyrobily si sluníčko. Rodiče měli během této lekce možnost se seznámit s alternativním výukovým programem Začít spolu.  Další setkání proběhne 25. dubna.                                                                                                                                                                  Mgr. Vladimíra Otisková

více info

Jak jsme spali ve škole - 3. A, 3. B, 5. B

Měsíc knihy - březen jsme završili pro žáky velmi atraktivní a oblíbenou akcí "Noc s Andersenem". Školu máme projitou křížem krážem, ale atmosféra v noční škole, to je panečku něco jiného.

Pro děti bylo nachystáno spoustu aktivit. Každá třída měla od své paní učitelky program šitý na míru. Příprava večeře ve školní kuchyňce, šipkovaná, stezka noční školou, pyžamová párty, promítání filmu, nechybělo ani dětské šampíčko a popcorn. Děti se také dozvěděly o životě H. CH. Andersena a o jeho nejznámějších dílech.

Akce se velice vydařila.

Mgr. Denisa Hudková, Mgr. Dana Konečná, Mgr. Olga Jandová

více info

Jak předcházet nebezpečným situacím

9. ročníky se zúčastnily programu s názvem Jak předcházet nebezpečným situacím. V 1. části byla žákům představena práce MP v Třebíči, žáci se seznámili s pojmy jako trestný čin, přestupek, jaké jsou kompetence Městské policie, jak funguje kamerový systém nebo jaké jsou nejčastější přestupky mladistvých 2. část se stala pro žáky atraktivnější a hlavně aktivnější. Žáci nacvičovali prvky sebeobrany a hlavně to, jak se nestát obětí. Celý program byl pro žáky velmi zajímavý a hlavně přínosný.

 

Mgr. Vendula Pavlíková

více info

Okresní kolo recitační soutěže pro 1. stupeň

28. březen byl nejenom dnem, kdy slaví svátek učitelé, ale také dnem konání okresního kola recitační soutěže pro žáky 1. stupně základních škol. Přehlídka nejlepších recitátorů se konala v Městské knihovně Třebíč na Hasskově ulici. Šestice nejlepších recitátorů z naší školy slavila velké úspěchy - žákyně 3. B získala za svůj výkon od poroty čestné uznání a další dva žáci z 1.A a 3.A získali diplom za nejlepší umístění ve své kategorii. Jedna z třeťaček nás bude zastupovat i v krajském kole. Gratulujeme!

Mgr. Ivona Špačková

více info

Pohodová třída 6. A a 6. B

ČLÁNEK Z 6. A

Dne 20. března si třída 6. A pod vedením zkušených lektorek hrála. Tři hodiny zábavy umožnily dětem objevit nové poznatky o svých spolužácích. Také se musely zachránit z hořícího ostrova a přejít přes rozbouřenou řeku. Únikovou cestu dokázaly vymyslet a všichni se dostali ve zdraví na druhý břeh. V závěru každý z nich dokázal říct něco pěkného svým spolužákům. Tato společně strávená chvilka utekla jako ta rozbouřená řeka. Děti se bavily, vládla pohodová atmosféra.

Ing. Lenka Auerová

 

ČLÁNEK Z 6. B

Dne 21. března si třída 6.B hrála pod vedením zkušených lektorek z Charity Třebíč. Preventivní program s názvem Pohodová třída skutečně pohodový byl. Prostřednictvím her si žáci vyzkoušeli vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi sebou. Společně strávený čas ale pomalu utíkal, přicházela únava a tak jsme si všichni na závěr museli nabít naši baterku – vzájemně jsme si napsali něco pozitivního, milého, něco co potěší. Děti se bavily, po celou dobu vládla mezi nimi správná pohodová atmosféra.

Mgr. Zuzana Dreslerová

více info

Festival Jeden svět

V pátek 22. března se žáci 2. stupně zúčastnili promítání dokumentu v rámci festivalu Jeden svět, který je věnován zajímavým tématům z oblasti lidských práv. Pro letošní rok bylo zvoleno heslo „Bezpečná blízkost“. Pro všechny žáky byl vybrán film, jehož téma se dnes dotýká většiny mladých lidí, a to je bezpečnost na sociálních sítích. Dokument #FollowMe vypráví příběh holandského reportéra, který si založí instagramový účet a snaží se nasbírat co nejvíce followerů. Postupně proniká do „zákulisí“ Instagramu a odhaluje systém podvodů, které se na této sociální síti dějí. Film zvítězil u studentské poroty. A není divu. Po filmu následovala beseda, při které bylo vidět, že žáci o problémech na sociálních sítích nevědí a pokud vědí, tak si je často nechtějí připustit. Je tedy možné na Instagramu všemu věřit?

Mgr. Lenka Zvěřinová

více info

KARNEVAL

V sobotu 9. února 2019 ožila školní jídelna karnevalovým rejem, který připravily vychovatelky ze školní družiny a školního klubu při naší základní škole. Ve 14.00 hodin proběhlo přivítání a představení masek, první krátký tanec a následovalo kouzelnické vystoupení. Po kouzelném vystoupení následoval tanec a rozmanité soutěže, například koštětová, chytání rybek, slalom s míčkem ,tanec s míčkem a potom se tančilo a tančilo. Sladké odměny i pěkné dárky nikoho neminuly. O výborné občerstvení se opět zasloužily paní kuchařky z naší kuchyně.

více info

Ponožkový den

Nezapomeňme si 21. 3. vzít každou ponožku jinou a podpořit tak děti i dospělé s Downovým syndromem. 

V úterý proběhly ve škole přednášky na toto téma, které si pro všechny děti připravila naše školní speciální pedagožka Mgr. Lenka Hlaváčová. Tímto jí moc děkuji za spolupráci.

Celou akci organizuje Školní parlament a Mgr. Denisa Hudková

více info

St. Patrick´s Day - Projekt AJ 7. třída

Dne 19. 3 se žáci sedmého ročníku seznámili se svátkem St. Patrick´s Day, který pochází z Irska a každoročně se slaví 17. 3. především v Irsku, Británii, USA, ale i v mnoha evropských zemích. Žáci si během projektu připomněli některé tradice a zvyky, které se s tímto svátkem pojí, shlédli video a díky hrám a dalším aktivitám si prohloubili slovní zásobu o slovíčka, která se tohoto svátku týkají. Žáci si tento projekt moc užili a těší se na další.

Mgr. Michaela Komendová a Mgr. Eva Vomelová

více info

Pohodová třída - preventivní program pro 3. ročníky

Ve dnech 13. a 14. března žáci 3. ročníku absolvovali první část preventivního programu, který pro ně připravily lektorky Oblastní charity Třebíč. Děti si prostřednictvím zábavných her ověřovaly důležitost a účinnost vhodné komunikace a spolupráce v kolektivu, kde má každý své místo. Nakonec všichni společně vytvořili „třídní zahrádku“ pro pěstování vztahů. Teď záleží jen na nich samotných, jak o ni budou pečovat.

Mgr. Olga Jandová

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  |  další >>
strana: 2 / 22   celkem: 212 záznamů