Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Včely a ti druzí

V pátek 7. června se žáci 6. ročníku vypravili do Velkého Meziříčí, aby se v SEV Ostrůvek zúčastnili výukového programu „Včely a ti druzí“. Formou jednoduchých soutěží a her si zopakovali základní znaky hmyzu, seznámili se s životem, způsobem dorozumívání a vývinem včel i dalších druhů blanokřídlého hmyzu. Získali nové informace o včelích produktech a jejich využití, ochutnali různé druhy medu. Pomocí speciálních brýlí si prohlédli svět očima včely. Z včelího vosku vyrobili svíčku. Všem se akce velmi líbila.

PaedDr. Jana Ženíšková

 

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info

Den dětí pro děti z MŠ

V pátek 7. 6. 2019 proběhla akce Den dětí pro děti z MŠ. Akci pořádal Školní parlament ve spolupráci s třídou 3. A. Pro naše školkáčky bylo nachystáno mnoho stanovišť, kde si mohli procvičit dovednosti, jako hod na cíl, rovnováhu, základy fotbalu a florbalu, discgolf a další. Ovšem nejhezčí na akci byla spolupráce. Spolupráce velkých školáků z prvního a druhého stupně a malých školáčků a budoucích školáků.

Tímto bych chtěla moc poděkovat paní učitelce Evě Vomelové za skvělé nápady a za to, že nám pomohla vymyslet a nachystat stanoviště. Dále všem školákům za úžasný přátelský přístup a v neposlední řadě velké díky celé školce, protože bez vás by tato akce neproběhla. Doufáme, že jste si to s námi užili.

Mgr. Denisa Hudková

více info

Hodnota sexuality

Ve středu a čtvrtek - 5. a 6. června - se v sedmých třídách opět objevily lektorky z Oblastní charity Třebíč. Proběhl tak druhý blok preventivního programu Hodnota sexuality. Tentokrát se lektorky více zaměřily na otázky sexu a vše, co s ním souvisí. Nejdříve si všichni zahráli hru a poté již diskutovali o tématu, či pracovali ve skupinkách. Zabývali se konkrétními situacemi, které by je mohly potkat. Žáci dostali opět možnost se anonymně zeptat na jakékoliv věci týkající se této problematiky. Vyzkoušeli si i „seznamku“, kde si své partnery vybírali nejdříve podle vzhledu a teprve poté se dozvěděli něco o jejich vlastnostech a zájmech. Cílem bylo nejen seznámení se s problematikou, ale aby si všichni uvědomili, že by si měli sami sebe (a svého těla) vážit.

Eva Vomelová a Lenka Zvěřinová

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info

Spaní ve škole

Na čtvrtek 30. května se žáci 4. A těšili již několik dnů. Konala se totiž jejich již tradiční akce SPANÍ VE ŠKOLE. Tentokrát se vše neslo v duchu rytířů. Na žáky čekaly rytířské hry: Závod kurýrů, hod oštěpem, dobytí tvrze a ztracená truhla. Tradičním vyvrcholením byla noční procházka školou. Všechny disciplíny rytíři a rytířky zvládli na výbornou.

Mgr. Ivana Válalová

více info

Návštěva úřadu práce 8. B

Dne 3. 6. navštívili žáci 8. B Úřad práce v Třebíči, kde je pracovnice poutavou formou seznámila s problematikou budoucího povolání. Nabídla žákům různé studijní a učební obory, typy škol a učiliště. Také je upozornila na nároky kladené během studia v daných oborech. Získané informace žákům poslouží při dalším rozhodování a správném výběru školy a povolání.

Mgr. Michaela Komendová

více info

Konverzační soutěž AJ

Dne 22. 5. se žáci čtvrtých tříd zúčastnili konverzační soutěže v anglickém jazyce, která se skládala z poslechové části, porozumění textu, představení se a popisu obrázku. Účast byla hojná a studenti letos předvedli opravdu skvělé výkony. Na 1. místě se umístil Jiří Špaček ze 4. B, na 2. místě Viktorie Chloupková ze 4. B a na 3. místě Denisa Čermáková ze 4. B. Všem soutěžícím moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů při studiu angličtiny.

Mgr. Vladimíra Otisková, Mgr. Michaela Komendová

více info

Sportujeme rádi

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 se žáci 2. A a 2. B sešli při společném projektu Sportujeme rádi. Cílem akce bylo vyzkoušet si pohybové dovednosti a spolupráci v ročníku. V první části se hrály pohybové hry, v druhé části soutěžila družstva. Běžel se slalom, předával se štafetový kolík…

Akce se vydařila a splnila svůj cíl.

Mgr. Božena Moltašová, Mgr. Lenka Červeňová

více info

1. světová válka

K tématu 1. světové války v dějepisu nám žáci donesli i názorné ukázky plynových masek 1. a 2. světové války. Žáci si tak vyzkoušeli, jaké to bylo, když se vojáci museli bránit před smrtelným plynem Yperitem.

Mgr. Vendula Pavlíková

 

více info

Štafetový pohár - krajské kolo

Dne 16. 5. se uskutečnilo krajské kolo Štafetového poháru v Třebíči. Žáci běželi štafety na 100 a 200 m. Ze 14 škol žáci získali krásné 4. místo s časem 9:08,56. V okresním kole zaběhli čas 9:28,00.

Družstvo žáků:

8x100 Viktor Řezníček, Daniel Neméth, Kristýna Chromá, Leontýna Všetečková, Adéla Havlenová, Kateřina Bartošová, David Polák, Alex Veselý 02:16,65

8x100 Jan Urbánek, Jakub Holík, Patricie Svobodová, Denisa Axmanová, Anna Zedníčková, Kristýna Klára Kuchaříková, Tomáš Vomela, Matyáš Tomek 02:11,51

8x200 Viktor Řezníček, Daniel Neméth, Kristýna Chromá, Leontýna Všetečková, Anna Zedníčková, Kristýna Klára Kuchaříková, Tomáš Vomela, Matyáš Tomek 04:40,40

8x200 Jan Urbánek, Jakub Holík, Patricie Svobodová, Denisa Axmanová, Adéla Havlenová, Kateřina Bartošová, David Polák, Alex Veselý 04:56,03

 

1 ZŠ Kamenice nad Lipou 08:42,37

2 ZŠ Nové Město na Moravě 08:50,25

3 ZŠ Jihlava, E. Rošického 08:59,49

4 ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích, Třebíč 09:08,56

5 ZŠ Lánecká Světlá nad Sázavou 09:10,58

6 ZŠ Třebíč Benešova, Třebíč 09:14,76

7 Základní škola TGM Třebíč 09:22,11

8 ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou 09:22,44

9 ZŠ a MŠ Herálec, Herálec 38, Herálec 09:30,00

10 ZŠ Velké Meziříčí, Školní 09:30,32

11 ZŠ T.G.M, Jihlava 09:33,51

12 ZŠ Třebíč, Horka-Domky, Třebíč 09:37,03

13 ZŠ a MŠ Košetice 09:39,78

14 Základní škola Pacov 09:40,19

 

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy!!!

 

Mgr. Eva Vomelová

více info

Malování na chodník

V úterý 4. 6. 2019 pořádaly vychovatelky ŠD ke Dni dětí akci ,,malování na chodník‘‘. Nakreslené obrázky si můžete prohlédnout venku před školou. Děti byly odměněny sladkostí a časopisem s omalovánkami.

Vychovatelky ŠD

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  |  další >>
strana: 22 / 46   celkem: 453 záznamů