Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Návštěva K – centra

V úterý 7. 5. 2019 žáci 9. ročníku navštívili K - centrum Noe v Třebíči. Pracovnice této charitativní organizace seznámila žáky s posláním tohoto zařízení a byla rovněž průvodkyní tohoto útočiště pro drogově závislé občany. Žáci postupně prošli všemi prostory, které klienti tohoto centra mohou využívat. Získali informace o tom, jak středisko funguje, a dozvěděli se o činnosti terénních pracovníků.

 

Ing. Lenka Rybníčková

více info

Atletický trojboj a Štafetový pohár

Atletický trojboj - 4. a 8 .místo z 26 družstev v krajském kole

Ve čtvrtek 7. 5. 2019 se konalo krajské kolo Atletického trojboje, kde startovalo 13 škol. Jedná se o soutěž družstev v atletických disciplínách (50 m běh, hod a skok do dálky).

Družstvo A - Matyáš Tomek, Tomáš Vomela, Anna Zedníčková, Krystýna Klára Kuchaříková (4. místo)

Družstvo B - Jakub Holík, Jan Urbánek, Patricie Svobodová, Denisa Axmanová (8. místo)

Individuální výkony z 52 chlapců, 52 dívek:

4. místo - Tomáš Vomela

6. místo - Kristýna Klára Kuchaříková

6. místo – Matyáš Tomek

9. místo – Jakub Holík

13. místo – Patricie Svobodová

15. místo – Anna Zedníčková

27.místo - Denisa Axmanová

32. místo - Jan Urbánek

 

Štafetový pohár

Ve stejný den 7. 5. se uskutečnilo okresní kolo Štafetového poháru v Třebíči. Žáci si vyzkoušeli štafety na 100 a 200 m. Žáci obsadili krásné 2. místo z 9 škol a postupují do krajského kola.

ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích, Na Kopcích 342, Třebíč 09:28,00

8x100 Viktor Řezníček, Daniel Neméth, Kristýna Chromá, Kateřina Zerzánková, Adéla Havlenová, Kateřina Bartošová, David Polák, Alex Veselý 02:29,17

8x100 Jan Urbánek, Jakub Holík, Patricie Svobodová, Denisa Axmanová, Anna Zedníčková, Kristýna Klára Kuchaříková, Tomáš Vomela, Matyáš Tomek 02:13,06

8x200 Viktor Řezníček, Daniel Neméth, Kristýna Chromá, Kateřina Zerzánková, Anna Zedníčková, Kristýna Klára Kuchaříková, Tomáš Vomela, Matyáš Tomek 04:45,77

8x200 Jan Urbánek, Jakub Holík, Patricie Svobodová, Denisa Axmanová, Adéla Havlenová, Kateřina Bartošová, David Polák, Alex Veselý 05:00,98

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy!!!

 

Mgr. Eva Vomelová

více info

Testování SCIO 5., 7. a 9. ročník

Testování klíčových kompetencí, znalostí, dovedností a OSP, to vše čekalo naše 5., 7. a 9. ročníky v průběhu měsíce dubna. Jedná se o dlouhodobé sledování výsledků vzdělávání. Prostřednictvím tohoto testování je možné porovnávat výsledky žáků naší školy i s ostatními školami v republice. Pozitivní výsledky testů jsou pro školu přínosem, může je použít do výroční a autoevaluační zprávy, ví, na čem lze budovat pověst školy, negativní výsledky zase mohou být tím správným impulsem pro analýzu jejich příčin.

Testování probíhá on-line. Předběžné výsledky jsou umístěny v aplikaci ScioDatu. Výstupem je Závěrečná zpráva pro každého žáka /součástí zprávy jsou kompletní výsledky s grafy a tabulkami/.

 

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info

Čarodějné tvoření

Akce pořádaná Školní družinou

V sobotu 27. 4. pořádaly vychovatelky pro děti ze školní družiny od 9 do 13 hodin čarodějné tvoření, doplněné různými hrami a soutěžemi. A jak se nám to povedlo? Můžete posoudit sami.

více info

Hodnota sexuality - preventivní program

V pondělí 6. a v úterý 7. května se žáci 7. tříd zúčastnili preventivního programu nazvaného Hodnota sexuality. Jednalo se o první blok, který byl zaměřen především na vztahy. Do naší školy zavítaly lektorky z Oblastní charity Třebíč. Formou diskuse, her a skupinové práce se snažili žákům přiblížit problematiku týkající se vztahu mezi dvěma jedinci opačného pohlaví. Zazněly pojmy jako tolerance a komunikace. Žáci se mohli také anonymně zeptat, co je z této oblasti zajímá. Nejvíce je bavila skupinová práce, při které zapisovali, jaký by měl být jejich partner, či partnerka. A právě tady zjistili, jaký je odlišný názor mužů a žen na stejné věci a že ideální protějšek neexistuje. Na závěr si osvětlovali ještě některé pojmy z této oblasti.

Mgr. Lenka Zvěřinová a Mgr. Eva Vomelová

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info

McDonald´s Cup 1. – 3. roč. a 4. - 5. roč. (Fotbalový turnaj)

Dne 26. 4. 2019 se konalo okrskové kolo 1. - 3. roč. McDonald´s Cupu na ZŠ Václavské náměstí. Tohoto turnaje se zúčastnily čtyři týmy základních škol.

Pořadí:

1. místo - ZŠ Václavské náměstí

2. místo - ZŠ a MŠ Na Kopcích

3. místo - ZŠ TGM

4. místo - ZŠ Rudíkov

 

A dne 29. 4. 2019 se konalo okrskové kolo 4. - 5. roč. McDonald´s Cupu na ZŠ Václavské náměstí. Tohoto turnaje se zúčastnily tři týmy základních škol.

Pořadí:

1. místo - ZŠ TGM

2. místo - ZŠ a MŠ Na Kopcích

3. místo - ZŠ Václavské náměstí

 

Žáci si turnaj užili a získali zkušenosti do dalších zápasů. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy!!!

 

Mgr. Eva Vomelová, Mgr. Iveta Petráňková

více info

Rafty

Žáci základní školy Na Kopcích si vyzkoušeli rafty. Strážníci městské policie pro více než 80 dětí připravili zábavně - naučné dopoledne u rybníka Kuchyňka. Děti si vyzkoušely, jaké to je plout proti silnému větru. Zjistily, jakou sílu musí vynaložit, aby se nafukovací loďka pohybovala směrem, jakým chtějí. Raft mají strážníci Městské policie Třebíč ve výbavě již několik let. V posledních letech již není využíván k záchranným akcím a slouží především dětem při podobných preventivních akcích.


více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Ve čtvrtek 25. dubna proběhlo desáté setkání PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Program byl motivován tématem moře. Děti si skládáním papíru vyrobily lodičku, snažily se napodobit činnost učitelky, využívaly pomoc rodičů, kteří byli lekci přítomni. Následovala grafomotorická část, která měla za úkol procvičit horní oblouk nejdříve v prostoru, poté v pracovním listu. Další činnost spočívala v umísťování lodiček do čtvercové sítě – procvičování prostorové orientace, nejdříve pasivně – dle pokynů učitelky, poté aktivně – popisovaly polohu své lodičky. Závěrem pobytu ve třídě byl zadán domácí úkol. Druhou polovinu lekce děti strávily v keramické dílně, kde si za pomoci vychovatelek školní družiny dokončily výrobek – sluníčko. I toto setkání mělo přátelskou a pohodovou atmosféru.

Další setkání proběhne ve čtvrtek 9. května opět od 16 hodin.

více info

Exkurze Praha

Dne 25. dubna vyrazily 8. ročníky prozkoumat krásy hlavního města Prahy. Žáci si prohlédli nejvýznamnější pamětihodnosti – Pražský hrad, Katedrálu Sv.Víta, Karlův most, Staroměstské i Václavské náměstí a mnohé další. Pro mnohé to byla první návštěva našeho hlavního města a věříme, že v nich zanechala silný a pozitivní dojem. Nechyběl ani rozchod na Václavském náměstí, kde žáci mohli nasát tamní rušnou atmosféru. Po celou dobu exkurze nám přálo počasí a vrátili jsme se dokonce i s lehkým opálením a úsměvem na tváři.

Mgr. Vendula Pavlíková

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info

Dopravní soutěž mladých cyklistů – oblastní kolo

Dne 25.4.2019 se vybraní žáci 5. tříd zúčastnili oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů, pořádaného pod patronací Ministerstva dopravy – BESIP. Soutěž probíhala na ZŠ a MŠ Bartuškova v Třebíči. Děti soutěžili ve čtyřech disciplínách, kde si mohly ověřit své znalosti a dovednosti v pravidlech silničního provozu, zásadách poskytování první pomoci a jízdě zručnosti na kole. Soutěžící při plnění úkolů prožili příjemné dopoledne a umístili se na pěkném 4.místě.

Mgr. Dana Konečná

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  |  další >>
strana: 22 / 44   celkem: 435 záznamů