Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Divadelní představení herců z 5. A

8. 4. 2019 žáci z 5.A pozvali do své třídy mladší spolužáky z 1. až 3. ročníku, aby je potěšili divadelním představením o zvířecí kapele, která vyhnala z lesa i otrlé loupežníky. Celé představení bylo skvěle připraveno včetně krásné scény, kulis a dekorací. V představení se objevily vtipné texty a písničky se známými melodiemi. Všichni páťáci se zapojili a vyzkoušeli si při třech představeních různé role.

Prvňáčkům se pohádka moc líbila a děkují za milé pozvání od svých starších kamarádů.

Třetí a nejdůležitější představení čekalo páťáky v podvečer, kdy zvědavým publikem byli jejich rodiče, kteří byli jistě výkonem svých dětí mile překvapeni.

Mgr. Ivona Špačková

více info

Máte doma předškoláka? Přijďte k nám k zápisu do první třídy!

Proběhne v pátek 5. dubna 2019 od 14 do 18 hodin a v sobotu 6. dubna 2019 od 8 do 11 hodin.

více info

Program Začít spolu

Program Začít spolu

Od příštího školního roku 2019/2020 se chystáme otevřít třídu, kde se bude vyučovat podle programu Začít spolu. Tento program klade velký důraz na osobnostní výchovu, snaží se respektovat každého jednotlivce, zároveň však učí žáky komunikaci a spolupráci ve dvojicích a větších či menších skupinách. Učivo je integrováno do tematických celků, což zvyšuje motivaci a přispívá k trvalosti získaných poznatků a dovedností. Děti je hned na začátku využívají při praktické činnosti a poznávají jeho smysl, což je jedním z předpokladů efektivního učení. 
Posláním pedagogů je vytvořit takové rozmanité a podnětné prostředí, aby mohly děti co největší množství poznatků získat svým vlastním úsilím, aby využily jejich vnitřní motivaci, aby je výuka bavila. Hodnocení učitelů je zaměřeno na posuzování pokroků jednotlivých dětí, chyba je považována za přirozený projev a východisko dalšího rozvoje a zlepšení. Velká pozornost je rovněž věnována rozvíjením kladných vztahů mezi dětmi.

Děti se každé ráno scházejí v ranním kruhu, kde jsou seznámeny s programem dne, za pomoci ranní zprávy jsou motivovány k dalším činnostem. Ty se věnují českému jazyku a matematice různými moderními formami a metodami výuky. Obyčejně po velké přestávce se těžiště práce přesouvá do tzv. center aktivit. V každém centru pracuje skupina 3-5 dětí na společném i samostatném úkolu. Každé centrum – skupina plní odlišný úkol, všechny činnosti sjednocuje jedno téma. V průběhu asi jednoho až dvou týdnů se děti postupně v jednotlivých centrech vystřídají. V podstatě jde o aplikaci poznatků, které děti získají ve výuce po ranním kruhu. Nedílnou součástí dne je hodnocení práce každé skupiny a prezentace výsledků činnosti dětí v kruhu. Na konci dne se tam děti loučí.

Úzká spolupráce s rodiči je velmi ceněna, je důležitým předpokladem efektivního vyučování, není zúžena na pouhé sdělování obtíží, ale je účinným prostředkem rozvoje každého dítěte. Rodiče jsou považováni za prvotní partnery učitele, vítají se jakékoliv podněty, připomínky a návrhy. 
Děti se učí číst tzv. GENETICKÁ METODOU, která je založena na hláskování. Vychází z velkých tiskacích písmen, která většina dětí již při nástupu do školy zná. Velmi rychle zvládnou techniku čtení slov a vět, čtou tedy hned od začátku s porozuměním i nadšením.

Informační schůzky pro případné zájemce z rodičů budoucích prvňáčků proběhnou 14. a 28. března 2019 v 16.15 hodin v prvním patře školy ve třídě 3.A.
V případě dotazů můžete kontaktovat Mgr. Vladimíru Otiskovou (zástupkyně ředitele) na emailu otiskova@zskopce.cz nebo tel. 568 606 102.

více info

13. ročník Dopraváčku Na Kopcích

V březnu a dubnu se již 13. rokem intenzivně věnujeme dopravní výchově. Do školní dopravní soutěže je zapojený celý první stupeň. Žáci 1. – 3. ročníku plní úkoly v kategorii Chodec, žáci 4. – 5. ročníku v kategorii Cyklista. Žáci se učí správnému chování na chodníku, na komunikaci, na autobusové zastávce, na přechodech apod. Zopakují si dopravní značky, důležitá telefonní čísla, zásady první pomoci. Každý týden formou testu odpovídají na soutěžní otázky. Své teoretické znalosti si vyzkouší na mobilním dopravním hřišti.

Ti nejúspěšnější se zúčastní Dopravní soutěže mladých cyklistů.

Všichni žáci obdrželi drobné odměny, které do soutěže věnovala škola a BESIP.

Pro nás učitele je nejlepší odměnou, že se žáci dokáží orientovat v běžných dopravních situacích.

Mgr. Božena Moltašová

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Ve čtvrtek 28. března se uskutečnilo deváté setkání cyklu PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Program byl motivován prostředím rybníka, kde si děti zahrály na žabáky, řešily hádanky a procvičily další grafomotorický prvek – tzv. horní oblouk. Z dílčích funkcí bylo na programu sluchové vnímání, děti se snažily poznat hlásky v daných slovech. Druhou polovinu setkání strávily ve školní keramické dílně a vyrobily si sluníčko. Rodiče měli během této lekce možnost se seznámit s alternativním výukovým programem Začít spolu.  Další setkání proběhne 25. dubna.                                                                                                                                                                  Mgr. Vladimíra Otisková

více info

Jak jsme spali ve škole - 3. A, 3. B, 5. B

Měsíc knihy - březen jsme završili pro žáky velmi atraktivní a oblíbenou akcí "Noc s Andersenem". Školu máme projitou křížem krážem, ale atmosféra v noční škole, to je panečku něco jiného.

Pro děti bylo nachystáno spoustu aktivit. Každá třída měla od své paní učitelky program šitý na míru. Příprava večeře ve školní kuchyňce, šipkovaná, stezka noční školou, pyžamová párty, promítání filmu, nechybělo ani dětské šampíčko a popcorn. Děti se také dozvěděly o životě H. CH. Andersena a o jeho nejznámějších dílech.

Akce se velice vydařila.

Mgr. Denisa Hudková, Mgr. Dana Konečná, Mgr. Olga Jandová

více info

Jak předcházet nebezpečným situacím

9. ročníky se zúčastnily programu s názvem Jak předcházet nebezpečným situacím. V 1. části byla žákům představena práce MP v Třebíči, žáci se seznámili s pojmy jako trestný čin, přestupek, jaké jsou kompetence Městské policie, jak funguje kamerový systém nebo jaké jsou nejčastější přestupky mladistvých 2. část se stala pro žáky atraktivnější a hlavně aktivnější. Žáci nacvičovali prvky sebeobrany a hlavně to, jak se nestát obětí. Celý program byl pro žáky velmi zajímavý a hlavně přínosný.

 

Mgr. Vendula Pavlíková

více info

Okresní kolo recitační soutěže pro 1. stupeň

28. březen byl nejenom dnem, kdy slaví svátek učitelé, ale také dnem konání okresního kola recitační soutěže pro žáky 1. stupně základních škol. Přehlídka nejlepších recitátorů se konala v Městské knihovně Třebíč na Hasskově ulici. Šestice nejlepších recitátorů z naší školy slavila velké úspěchy - žákyně 3. B získala za svůj výkon od poroty čestné uznání a další dva žáci z 1.A a 3.A získali diplom za nejlepší umístění ve své kategorii. Jedna z třeťaček nás bude zastupovat i v krajském kole. Gratulujeme!

Mgr. Ivona Špačková

více info

Pohodová třída 6. A a 6. B

ČLÁNEK Z 6. A

Dne 20. března si třída 6. A pod vedením zkušených lektorek hrála. Tři hodiny zábavy umožnily dětem objevit nové poznatky o svých spolužácích. Také se musely zachránit z hořícího ostrova a přejít přes rozbouřenou řeku. Únikovou cestu dokázaly vymyslet a všichni se dostali ve zdraví na druhý břeh. V závěru každý z nich dokázal říct něco pěkného svým spolužákům. Tato společně strávená chvilka utekla jako ta rozbouřená řeka. Děti se bavily, vládla pohodová atmosféra.

Ing. Lenka Auerová

 

ČLÁNEK Z 6. B

Dne 21. března si třída 6.B hrála pod vedením zkušených lektorek z Charity Třebíč. Preventivní program s názvem Pohodová třída skutečně pohodový byl. Prostřednictvím her si žáci vyzkoušeli vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi sebou. Společně strávený čas ale pomalu utíkal, přicházela únava a tak jsme si všichni na závěr museli nabít naši baterku – vzájemně jsme si napsali něco pozitivního, milého, něco co potěší. Děti se bavily, po celou dobu vládla mezi nimi správná pohodová atmosféra.

Mgr. Zuzana Dreslerová

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info

Festival Jeden svět

V pátek 22. března se žáci 2. stupně zúčastnili promítání dokumentu v rámci festivalu Jeden svět, který je věnován zajímavým tématům z oblasti lidských práv. Pro letošní rok bylo zvoleno heslo „Bezpečná blízkost“. Pro všechny žáky byl vybrán film, jehož téma se dnes dotýká většiny mladých lidí, a to je bezpečnost na sociálních sítích. Dokument #FollowMe vypráví příběh holandského reportéra, který si založí instagramový účet a snaží se nasbírat co nejvíce followerů. Postupně proniká do „zákulisí“ Instagramu a odhaluje systém podvodů, které se na této sociální síti dějí. Film zvítězil u studentské poroty. A není divu. Po filmu následovala beseda, při které bylo vidět, že žáci o problémech na sociálních sítích nevědí a pokud vědí, tak si je často nechtějí připustit. Je tedy možné na Instagramu všemu věřit?

Mgr. Lenka Zvěřinová

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  |  další >>
strana: 24 / 44   celkem: 436 záznamů