Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

McDonald´s Cup 1. – 3. roč. a 4. - 5. roč. (Fotbalový turnaj)

Dne 26. 4. 2019 se konalo okrskové kolo 1. - 3. roč. McDonald´s Cupu na ZŠ Václavské náměstí. Tohoto turnaje se zúčastnily čtyři týmy základních škol.

Pořadí:

1. místo - ZŠ Václavské náměstí

2. místo - ZŠ a MŠ Na Kopcích

3. místo - ZŠ TGM

4. místo - ZŠ Rudíkov

 

A dne 29. 4. 2019 se konalo okrskové kolo 4. - 5. roč. McDonald´s Cupu na ZŠ Václavské náměstí. Tohoto turnaje se zúčastnily tři týmy základních škol.

Pořadí:

1. místo - ZŠ TGM

2. místo - ZŠ a MŠ Na Kopcích

3. místo - ZŠ Václavské náměstí

 

Žáci si turnaj užili a získali zkušenosti do dalších zápasů. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy!!!

 

Mgr. Eva Vomelová, Mgr. Iveta Petráňková

více info

Rafty

Žáci základní školy Na Kopcích si vyzkoušeli rafty. Strážníci městské policie pro více než 80 dětí připravili zábavně - naučné dopoledne u rybníka Kuchyňka. Děti si vyzkoušely, jaké to je plout proti silnému větru. Zjistily, jakou sílu musí vynaložit, aby se nafukovací loďka pohybovala směrem, jakým chtějí. Raft mají strážníci Městské policie Třebíč ve výbavě již několik let. V posledních letech již není využíván k záchranným akcím a slouží především dětem při podobných preventivních akcích.


více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Ve čtvrtek 25. dubna proběhlo desáté setkání PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Program byl motivován tématem moře. Děti si skládáním papíru vyrobily lodičku, snažily se napodobit činnost učitelky, využívaly pomoc rodičů, kteří byli lekci přítomni. Následovala grafomotorická část, která měla za úkol procvičit horní oblouk nejdříve v prostoru, poté v pracovním listu. Další činnost spočívala v umísťování lodiček do čtvercové sítě – procvičování prostorové orientace, nejdříve pasivně – dle pokynů učitelky, poté aktivně – popisovaly polohu své lodičky. Závěrem pobytu ve třídě byl zadán domácí úkol. Druhou polovinu lekce děti strávily v keramické dílně, kde si za pomoci vychovatelek školní družiny dokončily výrobek – sluníčko. I toto setkání mělo přátelskou a pohodovou atmosféru.

Další setkání proběhne ve čtvrtek 9. května opět od 16 hodin.

více info

Exkurze Praha

Dne 25. dubna vyrazily 8. ročníky prozkoumat krásy hlavního města Prahy. Žáci si prohlédli nejvýznamnější pamětihodnosti – Pražský hrad, Katedrálu Sv.Víta, Karlův most, Staroměstské i Václavské náměstí a mnohé další. Pro mnohé to byla první návštěva našeho hlavního města a věříme, že v nich zanechala silný a pozitivní dojem. Nechyběl ani rozchod na Václavském náměstí, kde žáci mohli nasát tamní rušnou atmosféru. Po celou dobu exkurze nám přálo počasí a vrátili jsme se dokonce i s lehkým opálením a úsměvem na tváři.

Mgr. Vendula Pavlíková

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02715.0001

více info

Dopravní soutěž mladých cyklistů – oblastní kolo

Dne 25.4.2019 se vybraní žáci 5. tříd zúčastnili oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů, pořádaného pod patronací Ministerstva dopravy – BESIP. Soutěž probíhala na ZŠ a MŠ Bartuškova v Třebíči. Děti soutěžili ve čtyřech disciplínách, kde si mohly ověřit své znalosti a dovednosti v pravidlech silničního provozu, zásadách poskytování první pomoci a jízdě zručnosti na kole. Soutěžící při plnění úkolů prožili příjemné dopoledne a umístili se na pěkném 4.místě.

Mgr. Dana Konečná

více info

Krajské kolo dětské sólové recitace 2019

Ve čtvrtek 25. dubna se v Městské knihovně Třebíč uskutečnilo "krajské kolo dětské sólové recitace".

V předchozím okresním kole konaném dne 28. března 2019 do kola krajského postoupila Tina Hejátková z 3. A v I. věkové kategorii (tato věková kategorie v krajském kole končí, vítězové již dále nepostupují) a Tereza Talya Stehlíková ze 7. A ve III. věkové kategorii (vítězové z této kategorie postupují do vyššího kola - Dětská scéna 2019).
Tina Hejátková získala diplom za nejlepší umístění ve své kategorii. Obě děvčata na pódiu předvedla skvělé výkony a zaslouží si obrovskou gratulaci.

Mgr. Denisa Hudková

více info

Kurz první pomoci

Ve dnech 27. března, 24. a 25. dubna absolvovali žáci 8. ročníku 1. část kurzu první pomoci, který v rámci projektu „První pomoc do škol“ vedl zkušený záchranáři pan Hejátko z třebíčské záchranky. Žáci se naučili poskytovat první pomoc raněnému, správně ohlásit nehodu operátorům tísňových linek, seznámili se s integrovaným záchranným systémem, prakticky si vyzkoušeli kardiopulmonální resuscitaci. Tím, že byl kurz provázen osobními zkušenostmi a příklady ze života, žáky zaujal. Získané vědomosti si žáci ověřili závěrečným testem.

PaedDr. Jana Ženíšková

více info

DEN ZEMĚ

V úterý 16. 4. 2019 se vybrané žákyně 7. ročníku zúčastnily osvětové kampaně DEN ZEMĚ na Karlově náměstí v rámci mezinárodního Projektu Zdravé město. K dispozici měly stánek, který tradičně vyzdobily výrobky žáků ZŠ a MŠ Na Kopcích z environmentální výchovy.

Nejen slunečné počasí, ale i milé úsměvy děvčat lákaly k našemu stánku. Každý, kdo přišel nahlédnout, mohl si zasoutěžit. Zachránit rybičky ve znečištěném rybníčku, nakrmit hladovou čarodějnici nebo vyzkoušet hru s názvem „Hola-hups“. Odměnou za všechny soutěžní výkony byly výborné ovesné sušenky, které rovněž napekli žáci naší školy.

Pochvala patří nejen žákyním za skvělou reprezentaci, ale celé ZŠ a MŠ Na Kopcích.

 

Šárka Dvořáková a Jana Ženíšková

více info

Den Země v 2. A

Den Země je ekologicky motivovaný svátek, jehož historie sahá až do roku 1969. To a spoustu dalších zajímavostí se dozvěděli žáci 2.A, kteří si ve středu 17.4.2019 vyzkoušeli správné třídění odpadů, vytvořili si koláž rozkvetlé planety a vytvářeli přáníčka Zemi k svátku. Z PET lahve si udělali chobotničku, která jim má připomínat, že odpady se dají využívat a recyklace má smysl.

Mgr. Božena Moltašová

více info

Velikonoční tvoření v třebíčském FamilyPointu

Třída 3. A se v úterý 16. 4. vydala v plném počtu do města, kde pro nás maminka Terezky Dusilové připravila na svém pracovišti ve FamilyPointu skvělý program. Děti si vytvořily dřevěné velikonoční ozdoby, různá papírová přáníčka, nechybělo ani zdobení velikonočních perníčků. 

Tento den se také na třebíčském náměstí konala akce Den Země. Náměstí bylo plné stánků (včetně stánku naší školy), u nichž bylo možné za splnění úkolů získat nějakou drobnost. Děti si zopakovaly, jak se třídí odpad, co je to recyklace a další. 

Užili jsme si moc fajn dopoledne. Tímto moc děkujeme paní Dusilové za pozvání.

Mgr. Denisa Hudková a 3. A

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  |  další >>
strana: 24 / 45   celkem: 450 záznamů