Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Školní výlet 8. B a 9. roč.

Ve dnech 20. – 21. června odjeli žáci tříd 8. B, 9. A a 9. B na školní výlet. Cílem jejich putování bylo  RS Nesměř nedaleko Velkého Meziříčí. Úžasné dva dny výletu se vydařily nejen díky pěknému počasí, ale zejména díky dobré náladě všech zúčastněných.

 

Mgr. Zuzana Dočekalová, Ing. Lenka Auerová, Mgr. Zuzana Dreslerová

více info

Výlet šesťáků

V pondělí 18. června vyrazili šesťáci na dlouho očekávaný školní výlet. Někteří odjeli v předstihu na kole, ostatní přivezl do RS Nesměř autobus. Počasí bylo přímo ukázkové, a proto žáci využili všech možností, které toto malebné prostředí v údolí řeky Oslavy nabízí. Kromě sportovních aktivit – fotbalu, baseballu, přehazované a frisbee - šesťáci vylezli na Teplštejn a prošli se do Dolních Heřmanic. Hloučky dětí se bavily hraním karet, relaxací v chatkách, nebo jen povídáním si příběhů. Večer si všichni společně zahráli hry. Vzhledem k slunečnému počasí bylo oblíbené brouzdání nebo koupání v řece. Nechybělo ani posezení u ohně a opékání špekáčků. Všichni prokázali hrdinství při stezce odvahy. Třetí den po snídani se cyklisté opět vydali směr Třebíč a zanedlouho po nich autobusem i zbytek šesťáků. Všichni se opět setkali před budovou školy.

Mgr. Lenka Zvěřinová a Mgr. Eva Vomelová

více info

Ve čtvrtek 21. června 2018 společně vyrazila 4.A a 4.B na výlet do Punkevních jeskyní a na Macochu.

Společně jsme autobusem dojeli ke Skalnímu Mlýnu. Tam jsme přesedli do turistického vláčku a dojeli ke vchodu do Punkevních jeskyní. Před vstupem do jeskyní jsme se posilnili svačinou. Oblékli jsme si bundy a vyrazili na prohlídku jeskyní. V jeskyních i na lodičkách bylo moc hezky. Pak jsme došli ke spodní stanici lanovky a nechali se vyvézt nahoru k propasti Macocha.

více info

Výlet 4. a 5. roč. do Permonia

Výlet do oslavanského Permonia se vydařil. Žáci si 19. 6. a 21. 6. vyzkoušeli svou fyzickou a psychickou zdatnost při plnění mnoha zajímavých úkolů. Po jejich úspěšném splnění každého hráče odměnil oslavanský permoník.

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID ZZ00015.0353.

více info

Školní výlet 8. A

Ve dnech 18. – 19.6.  2018 se  třída 8.A  vydala místo do školních lavic na školní výlet do Křižanova. Odreagování, napětí, dobrodružství a vyřádění zažili při paintballu. Vyzkoušeli si raftování a netradiční adrenalinovou specialitu aquazorbink. Kluci si zahráli fotbal v bublinách. Po absolvování školení pod vedením zkušeného instruktora byli v lanovém centru. Kluci a holky byli velice šikovní a dokázali mnohdy překonat sami sebe. Prožili společně dva krásné adrenalinové dny  a všichni už se těší na letní prázdniny.

Ing. Lenka Rybníčková

více info

Poezie školou povinná

V týdnu od 4. do 8. června 2018 proběhlo v 9. ročníku projektové vyučování s názvem Poezie školou povinná. Úkolem každého žáka bylo vytvořit vlastní literární dílo (báseň milostná, přírodní, avantgardní, dadaistická, kaligramy) a  doplnit jej i ilustrací. Hravou formou si tak deváťáci zopakovali literární teorii, se kterou se seznámili v hodinách českého jazyka.

Mgr. Zuzana Dočekalová, Mgr. Lenka Zvěřinová

více info

Hodnota sexuality – 7. ročník

Na konci školního roku 2018 se žáci sedmého ročníku zúčastnili preventivního programu nazvaného Hodnota sexuality, který byl rozdělen do dvou bloků – 1. proběhl v květnu, druhý v červnu. Do naší školy zavítali lektorky z Oblastní charity Třebíč, aby dětem přiblížily zajímavou problematiku týkající se vlastní hodnoty a hodnoty druhých. Program dětem nastínil oblasti rizikového chování dospívajících, jako je především rizikové sexuální chování.  Cílem bylo poukázat na problematiku, že si děti nejvíce ubližují, pokud neznají svoji vlastní hodnotu. Žáci si během programu měli uvědomit, jak jsou jedineční a neopakovatelní a nikdy nebudou těmi druhými. Důležité pro žáky bylo také naučit se, jak je důležité žít se svým vlastním svědomím, vážit si sám sebe, své lásky a lásky druhých. Celý program si žáci sedmého ročníku moc užili. 

 

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID ZZ00015.0353.

více info

Čistírna odpadních vod, Heraltice

V úterý 5. června žáci 8. ročníku absolvovali prohlídku Čistírny odpadních vod a v Heraltického zdroje pitné vody. V Čistírně odpadních vod shlédli žáci celý postup čištění odpadní vody a využití kalu. Dozvěděli se, že čištění vody probíhá na bázi biologického čištění pomocí bakterií. Celý proces čištění je ukončen výrobou bioplynu, který čistička využívá pro vlastní potřebu a k vytápění. V Heralticích shlédli film o historii Heraltického vodovodu, prohlédli si odkyselovací a filtrační zařízení, sběrnou jímku i centrální šachtu. Zjistili, jak se získává pitná voda, kolik vody spotřebují obyvatelé Třebíče a další zajímavé informace. Exkurze se všem líbila, i počasí bylo ukázkové. Závěrečné opékání vuřtů uzavřelo velmi zdařilou akci.

PaedDr. Jana Ženíšková

 SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

více info

Nech brouka žít

V pátek 1. června se žáci 6. tříd zúčastnili výukového programu „Nech brouka žít“ v středisku ekologické výchovy Baliny. Zde se seznámili se zástupci hmyzí říše žijící v přírodních zahradách, loukách i ve vodě. Pozorovali hmyz v jeho přirozeném prostředí, chytali různé druhy síťkami a určovali je pomocí klíčů a atlasů. Uvědomovali si provázanost prostředí a organismů a to vede k pochopení významu hmyzu v přírodě i pro člověka.  Žáci si také společně vyrobili hmyzí hotel pro školní zahradu. Díky slunečnému počasí i perfektní organizace a náplni programu se akce velmi líbila.

PaedDr. Jana Ženíšková

SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

 

více info

Výukový program „Stromy“

V pátek 25. května sedmé třídy absolvovaly výukový program „Stromy“ ve Středisku ekologické výchovy Baliny. Formou badatelské činnosti se žáci seznámili s jednotlivými zástupci stromů typickými pro Vysočinu. Uviděli strom jako živý organismus, jako součást společenstva, jako domov a potravu pro živé organismy, jako významnou klimatizační jednotku. Uvědomili si jedinečnost každého jednoho stromu. Program se všem líbil.

PaedDr. Jana Ženíšková

SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  |  další >>
strana: 37 / 45   celkem: 450 záznamů