Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Neztrácej čas!

V pondělí 10. dubna absolvovali žáci 6. ročníku druhou část preventivního programu s názvem Neztrácej čas!

SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

více info

Jarní laťka

Ve středu 4. dubna 2018 se konala tradiční školní sportovní soutěž ve skoku vysokém – „Jarní laťka“.

více info

Dopraváček 2018

V letošním školním roce proběhl již 12. ročník školní dopravní soutěže Dopraváček. Žáci  prvního stupně si vyzkoušeli své znalosti a dovednosti z oblasti dopravní výchovy. Od 6. března do 5. dubna  odpovídali na otázky týkající se problematiky chodců a cyklistů. Mladší žáci v kategorii Chodec například prokázali znalost problematiky pohybu na chodníku, na silnici, ale i znalost dopravních značek. Žáci 4. – 5. ročníku si zopakovali vybavení jízdního kola, pohyb na silnici a znalost dopravních předpisů.  Praktická část se odehrála v tělocvičně při jízdě na koloběžce, při které se využil model dopravního hřiště.

Mgr. Božena Moltašová

více info

Krajské kolo chemické olympiády

Ve středu 21. března se žák naší školy zúčastnil krajského kola chemické olympiády na gymnáziu v Jihlavě. 

více info

Spolupráce 1. a 5.A

Ve středu 14.3.2018 si společně zopakovali a procvičili dopravní značky  žáci 1. a 5. A. Starší spolužáci naučili prvňáčky pracovat s interaktivní tabulí, třídili s nimi dopravní značky. Společně si vyrobili semafor. Za svou snahu dostali prvňáčci reflexní samolepku. Páté A patří velké poděkování za bezvadnou spolupráci.

Mgr. Božena Moltašová

více info

Festival Jeden svět na naší škole

V pátek 23. března proběhlo na naší škole promítání filmů, které jsou součástí filmového festivalu Jeden svět. Žáci 4. – 6. ročníku mohli zhlédnout hned tři filmy. 

více info

Parlament připravuje celoškolní projekty

Ve středu 21. 3. 2018 dobrovolníci z Žákovského paramentu Na Kopcích připravovali pro naši školu pomůcku na zajímavý projekt s historickou tematikou. Jedná se o „Husovy stopy“ (více se o projektu dočtete na www.husovystopy.cz). Žáci prvního i druhého stupně se tak mohou hravou formou výuky dozvědět něco o hodnotách, které ve svém učení zmiňoval mistr Jan Hus. 

více info

Neztrácej čas!

V pondělí 19. března absolvovali žáci 6. ročníku první část preventivního programu s názvem Neztrácej čas! 

více info

St. Patrick´s Day

Dne 15. 3 se žáci sedmého ročníku seznámili se svátkem St. Patrick´s Day, který se slaví kažoročně 17.3. v anglicky mluvících zemích na počest sv. Patrika, patrona Irska.  

více info

Jak předcházet nebezpečným situacím

Dne 14. března strávili žáci 9. třídy 2 vyučovací hodiny se členy Městské policie Třebíč. Dozvěděli se například, kde všude městská policie působí, jaká má oprávnění a funkce. Připomněli si, do jakých nebezpečných situací se mohou v životě dostat a jak se mají v těchto situacích zachovat - např. stopování, cesta autobusem v nočních hodinách, chůze noční ulicí apod. Na závěr si mohli vyzkoušet některé obranné hmaty a chvaty.

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  |  další >>
strana: 40 / 44   celkem: 436 záznamů