Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Atletický trojboj - 2. místo v okresním kole

Ve čtvrtek 3. 5. 2018 se konalo okresní kolo Atletického trojboje, kde startovalo 12 škol z okresu Třebíč. Jedná se o soutěž družstev v atletických disciplínách ( 50m běh, hod a skok do dálky).  

více info

Preventivní program

Žáci 4. ročníku se ve středu 25. 4. zúčastnili první části preventivního programu „Bezpečně on- line“, který pro ně připravily pracovnice Oblastní charity Třebíč. Během programu se žáci seznámili s nebezpečím, které na nás může číhat na internetu – zejména na sociálních sítích, pokud se zde chováme neopatrně.  Dále také jak může někdo zneužít naše neuváženě uveřejněná osobní data. Všichni už se těšíme na druhou část programu.                             

Mgr. Ivona Špačková

SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

více info

Do lesa s lesníkem

Žáci 4. a 5. ročníku se v úterý 24. 4. vydali na naučnou stezku Bažantnice v rámci akce „Do lesa s lesníkem“, kterou pro ně uspořádala nadace Dřevo pro život. Během celého dopoledne se žáci seznámili s „příběhem dřeva“ od semínka až po hotový dřevěný výrobek a také s celkovým významem ekosystému lesa pro člověka. Třídy se vystřídaly na šesti stanovištích, kde zjistily například, jak se získávají semínka a sazeničky stromů, vyzkoušely si nějaké stromky i zasázet, seznámily se s významem vody v lese, s prací dřevařů a lesníků. Na stanovištích pracovaly pod vedením lesních pedagogů. Každý si mohl také vyrobit dřevěné ptačí krmítko a všichni tak odcházeli z lesa nejen s pěknými zážitky ale i s pěkným a praktickým suvenýrem.

Mgr. Ivona Špačková

více info

Exkurze v České spořitelně

V rámci hodin matematiky se žáci 3. A od února 2018 věnovali finanční gramotnosti. V jednotlivých tématech se dozvěděli, jak se dříve obchodovalo, počítali příjmy a výdaje domácnosti, co je to hotovostní a bezhotovostní platební styk, jaká je dnešní podoba mincí a bankovek a jejich ochranné prvky. A samozřejmě probírali i svoje kapesné a jeho příjmy, výdaje a spoření. Na závěr se žáci vypravili na návštěvu České spořitelny. Zde se seznámili s tím, jak to v bance vypadá a chodí. Dozvěděli se mnoho zajímavostí, které jistě uplatní ve svém dalším životě. Naše velké poděkování patří paní Simoně Štelcové za možnost se jít do České spořitelny podívat.

Mgr. Ivana Válalová

více info

Exkurze do Lesonic

Ve středu 25.4.2018 se žáci prvního ročníku vydali spolu s paní učitelkami a paní asistentkou do Obory Lesonice. Zde na ně čekali lesníci, kteří je seznámili s významem a ochranou lesa. Žáci poznávali stromy a lesní zvířata, vyhledávali lesní přírodniny. Vyrobili společně sýkorník, který si odvezli do školy a v zimě ho zavěsí do lesa.

Na závěr setkáni si žáci opekli špekáčky. Akce se vydařila.

Mgr. Božena Moltašová a Mgr. Marcela Velebová

SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

více info

Kurz 1. pomoci

Ve dnech 22. a 23. března a 24. dubna absolvovali žáci 8. ročníku 1. část kurzu první pomoci, který v  rámci projektu „První pomoc do škol“ vedl zkušený záchranáři pan Hejátko z třebíčské záchranky. 

více info

Exkurze do Prahy

Dne 23. dubna vyrazily 8. ročníky, doplněné o „mazáky deváťáky“, na exkurzi do stověžaté Prahy. 

SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

více info

Návštěva Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Třebíči

Ve dnech 16. 4. a 20. 4. 2018 navštívily třídy 8. B a 8. A Informační a poradenské středisko (IPS) při Úřadu práce v Třebíči.


více info

Den Země

Již každoročně se ZŠ a MŠ Na Kopcích zúčastnila dne 19. dubna ekologické akce „Den Země“, která se tradičně konala na Karlově náměstí v Třebíči. Naše škola zde reprezentovala činnost a výrobky z oblasti environmentální a ekologické. 

více info

Krajské kolo dětské sólové recitace 2018

V pátek 20. 4. 2018 se v Městské knihovně v Třebíči na Hasskově ulici konalo krajské kolo dětské sólové recitace. Skvěle zde naši školu reprezentovali hned dva úspěšní recitátoři.

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  |  další >>
strana: 40 / 45   celkem: 450 záznamů