Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Bílá zima

O bílé zimě, na kterou stále letos čekají, si povídali  žáci 1.A v pátek 12.1.2018.  Vytvářeli myšlenkovou mapu na téma zima, četli článek o zimě, počítali příklady se zimní tematikou. Pracovali ve skupinách při přiřazování stop ve sněhu k zvířatům, spojovačkou odhalili brloh medvěda. Při práci prvňáčci využili znalosti probraných písmen a četbou se dozvěděli nové informace. Každý žák namaloval pěkný zimní obrázek.

Mgr. Božena Moltašová

více info

Projekt 4.A a 4.B - Sportujeme rádi

Dne 12.1.2018 se žáci  4. tříd zúčastnili projektového vyučování na téma Sportujeme rádi.  Dopoledne plné sportu a zábavy si užili při různých soutěžích s netradičními pomůckami. Při plnění úkolů měly děti možnost ověřit si svoji fyzickou zdatnost a schopnost hrát v týmu ve smyslu fair – play. Všechny děti si za své sportovní výkony odnesly malou odměnu. 

Mgr. Dana Konečná a Mgr. Václava Nešpůrková                                 

více info

Projekt v německém jazyce - ICH

V pondělí 8. 1. žáci 7. ročníku sestavovali projekt, který se týká vlastní osoby.  

více info

Chovám se bezpečně

Společný projekt městské police a žáků 3. a 4. tříd pokračuje i v roce 2018. Na lednovém setkání (8. 1.) se žáci dověděli mnoho důležitých informací o tom, jak se bezpečně chovat ve virtuálním světě. Připomněli si, co je to kyberšikana, jak se jí bránit a pravidla bezpečného chování ve virtuálním světě. 

Mgr. Ivana Válalová

více info

Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018

Přihlášky

- stále platí možnost podat 2 přihlášky v rámci prvního kola pro denní studium

- obě přihlášky jsou vyplněny stejně /růžový podtisk/

- na přihlášku žáci uvádějí dvě školy a dva obory vzdělávání, pokud se na ně hlásí

- pokud se hlásí na jednu školu, druhou neuvádí

- pořadí škol na přihláškách není závazné – o volbě školy a oboru rozhodne uchazeč uplatněním zápisového lístku

- přihlášky musí být odevzdány na střední školu do 1. března 2018

Přijímací řízení

- konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou

- jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatury a Matematika a její aplikace

- přípravu zadání testů jednotné zkoušky, distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum)

- jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve 2 termínech / 12. dubna a 16. dubna 2018 pro čtyřleté obory vzdělávání/

- žák má možnost konat jednotné zkoušky v obou termínech, započítá se mu lepší výsledek

- 1. řádný termín jednotné zkoušky koná žák na škole, kterou uvedl na prvním místě /2. řádný termín na škole uvedené na druhém místě/

 

Zápisový lístek

- svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí

- nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole

- uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole

- zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou

- výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou je pouze ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho odvolání bylo úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky)

Kontrola a potvrzování přihlášek ke studiu bude na naší škole probíhat v termínu 5. – 14. února 2018.


Mgr. Zuzana Dreslerová

více info

Den třídního učitele v 7. B

Dne 22.12 proběhl ve třídě 7.B Den třídního učitele. Den žáci začali turnajem ve vybíjené a florbale, kde soutěžili spolu se žáky šestých ročníků.

více info

Den třídního učitele v 7. A

Dne 22. 12. 2017, tedy poslední den před Vánočními prázdninami, proběhl v 7. A Den třídního učitele.

Žáci s třídním učitelem tak mohli celý den strávit společně.

více info

Vánoční den v 9. B

Poslední školní den před vánočními svátky si také žáci 9. B přáli užít tento den po svém. Bez zkoušení, psaní písemek, prostě s vlastní zábavou. 

více info

A je to tu, po roce opět Vánoce v 8.A

V pátek 22. prosince proběhla ve třídě 8. A vánoční besídka. 

více info

Vánoční výstava

Ve čtvrtek 21. prosince 2017 navštívily jako každoročně žáci 9. ročníku Vánoční výstavu Obchodní akademie a Hotelové školy v Třebíči, která zde prezentuje  práce svých žáků všech studijních a učebních oborů. V letošním roce se jedná již o 23. ročník na téma „Vánoce v Evropě“.

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
strana: 47 / 47   celkem: 470 záznamů