Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Karneval

Karneval

V sobotu 22. 2. 2020 pořádala školní družina a školní klub při ZŠ a MŠ Na Kopcích dětský karneval. Děti v maskách a rodiče se dostavili do školní jídelny, kde už na ně čekal bohatý program plný her, tance a soutěží, ale především kouzelník, který děti velmi pobavil a zapojil do svého vystoupení. Akce se vydařila, všichni odcházeli spokojeni a už se těší na příští rok.

Miluše Němcová

Vychovatelka ŠD

více info

Projekt Pancake Day

Projekt Pancake Day

Pancake Day - jeden z velice oblíbených svátků v anglicky mluvících zemích - připadl letos na 25. února. Palačinkový den (Pancake Day), nebo též Zpovědní úterý (Shrove Tuesday, od slova shrive - "zpovídat se"), je tradiční hodovní den před Popeleční středou. Jde o poslední den masopustu čili období hodování a slavností před postní dobou.

Žáci 5. B se seznámili s touto tradicí spojenou s přípravou palačinek a různými soutěžemi při projektu v hodině angličtiny. Jeho součástí byla krátká animovaná pohádka, práce s pracovním listem a malá ochutnávka palačinek.

Mgr. Ivona Špačková

více info

Chemická olympiáda

Chemická olympiáda

V letošním ročníku chemické olympiády bylo jedním slovem všechno přesolené. Ale ne úplně tak, jak to znáte ze známé a jedné z nejhezčích pohádek. Slovo sůl má pro chemika daleko širší význam a zaslouží si z naší strany mnohem větší pozornost než některé jiné látky, protože k solím (kromě té kuchyňské) patří i různé přísady do potravin, dezinfekce, léčiva, hnojiva, stavební materiály, čisticí prostředky, látky používané při výrobě skla a výbušnin i krásné vápencové krápníky. Toto téma řešily úlohy teoretické části a testu školního kola. Praktickou částí se zabýval jediný účastník školního kola – Martin Mitvalský z 9. A., konkrétně kvalitativní analýzou kationtů kovů a plamenovými zkouškami těchto iontů. Martin zvládl všechny úkoly výborně a postupuje do okresního kola.

PaedDr. Jana Ženíšková

více info

Školní kolo biologické olympiády

Školní kolo biologické olympiády

V únoru proběhlo v naší škole školní kolo biologické olympiády. Tématem letošního ročníku byl „Těžký život ve vodě“. Podrobně jsme zkoumali prostředí vodního ekosystému, studovali jsme adaptace různých živočichů na vodní prostředí, vliv teploty, pH a obsahu kyslíku ve vodě na život ve vodě i migraci vodních obratlovců. Zabývali jsme se i otázkou, jak se rostliny přizpůsobily vodnímu prostředí, jak se v něm rozmnožují. Pod mikroskopem pozorovali lístky mechů a zjistili tak, jak mech udržuje vodu ve svém těle.

Školního kola se zúčastnili 4 žáci. První místo získala Jana Zahrádková z 9. A, 2. místo obsadila Lucie Vodínská a třetí místo Tereza Stehlíková, obě z 8. A. Všem se zajímavá práce líbila.

PaedDr. Jana Ženíšková

více info

Lyžařský výcvikový kurz

Lyžařský výcvikový kurz

Ve dnech od 9. do 14. února 2020 se zúčastnilo 46 žáků naší školy lyžařského kurzu v Javorníkách ve Ski areálu Kohútka. Sněhu bylo dost, proto jsme si lyžování užili. V pondělí sice nevládly ideální povětrnostní podmínky, ale to k horám patří.

Žáci byli rozděleni do družstev a každý den probíhal výcvik na lyžích za vzorného dohledu instruktorů a pomoci zdravotníka.
Jako každý rok byl výcvik završen závody ve slalomu.

Děkuji všem za povedený lyžařský kurz!!!

Mgr. Eva Vomelová

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID FV02749-21_01_20-10

více info

Zvířata kolem nás - projekt ve 3. A

Zvířata kolem nás - projekt ve 3. A

Ve středu 19. 2. 2020 vyvrcholilo dlouhodobé snažení 3. A zjistit, zda je pravda, co se říká. Např. HLADOVÝ JAKO VLK, PILNÝ JAKO VČELKA, ŠPINAVÝ JAKO PRASE, ŠŤASTNÝ JAKO BLECHA, DUPE JAKO SLON … V hodinách Čig žáci vyhledávali informace o daném živočichovi, v prvouce je zařazovali do kategorií, ve Vv malovali, v psaní krasopisně přepisovali. Práce děti bavila. Některá rčení se potvrdila, jiná vyvrátila.

Mgr. Božena Moltašová

více info

Okresní kolo konverzační soutěže v AJ

Okresní kolo konverzační soutěže v AJ

13. února se žákyně 9. ročníku Meggi Jablonci zúčastnila okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce v prostorách Katolického gymnázia v Třebíči. Součástí soutěže byl zajímavý poslech s úkoly. Dále se soutěžící představili zkušební komisi, pohovořili o vybraném obrázku s ekologickou tématikou a také se zamýšleli nad problémovými situacemi, se kterými se setkávají nebo by se mohli setkat ve svém běžném životě. Všechny rozhovory probíhaly samozřejmě pouze v angličtině. Děkujeme žákyni, která reprezentovala naší školu a získala tak jistě i zajímavou zkušenost.

Mgr. Ivona Špačková

více info

Vybíjená

Vybíjená

Dne 14. 2. 2020 se konalo Okresní kolo ve vybíjené na ZŠ Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou. Turnaje se zúčastnili vybraní žáci 4. a 5. tříd.
Žáci bojovali ze všech sil, chytali neuvěřitelně prudké rány míčem a nedali soupeřům nic zadarmo. Našim hráčům chybělo trochu štěstí, a proto se umístili na krásném 3. místě.
Z turnaje odcházeli spokojení, nadšení a s novými sportovními zkušenostmi do dalších turnajů.

 

Libuše Voznicová

více info

Projekt „Zvířata“ ve 3. B

Projekt „Zvířata“ ve 3. B

V pátek 14. 2. se děti ze 3. B věnovaly projektu „Zvířata“. Nejdříve daly hlavy dohromady a snažily se vymyslet písničky, ve kterých se o zvířatech zpívá nebo mají zvíře přímo ve svém názvu. Zjistily, že písniček je celá řada, a některé z nich si také zazpívaly. Poté následovalo krátké povídání o tom, v čem se zvířata navzájem liší a co mají společného. Ve skupinkách se poté děti snažily rozluštit „záhadné zvíře“ podle popisu. Většině z nich se podařilo odhalit všechna. „Záhadnými zvířaty“ byla totiž zvířata z vyjmenovaných nebo příbuzných slov. V poslední části projektu děti tvořily samostatně nebo ve dvojicích koláže z obrázků zvířat, které si vystřihly nebo namalovaly, přidávaly k nim krátké popisky a vyhledávaly informace v encyklopediích. Projekt se vydařil.

 

Mgr. Lenka Červeňová

více info

Proběhl Den otevřených dveří Začít spolu

Proběhl Den otevřených dveří Začít spolu

V pátek 14. února po celé dopoledne probíhal DEN OTEŘENÝCH DVEŘÍ ve třídě 1.A  Začít spolu. Zájemci z řad rodičů budoucích prvňáčků mohli být přítomni celému vyučování, viděli ranní kruh s ranní zprávou, výuku matematiky a češtiny propojené s prvoukou. Po svačině mohli vidět výuku formou center aktivit, což je pro tento program asi nejvíce typické. Během dopoledne byl dostatek času k zodpovězení dotazů nebo dovysvětlení některých pojmů a aktivit tohoto programu.

Další den otevřených dveří proběhne za týden – v pátek 21. února.

Těšíme se na vaši účast.

Mgr. Vladimíra Otisková

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  |  další >>
strana: 7 / 45   celkem: 450 záznamů