Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Koncert skupiny MARBO

Koncert skupiny MARBO

V úterý 21. ledna se žáci prvního stupně zúčastnili výchovného koncertu skupiny MARBO. Hudební duo k nám do tělocvičny zavítalo z Prostějova s programem „Zpívat nás baví“. Žáci mohli slyšet jejich vlastní písničky či písničky lidové nebo známé z různých filmů. Podle potlesku dětí bylo zřejmé, že se koncert vydařil.

Mgr. Vladimír Otisková

více info

Narozeninový turnaj DDM - Stolní tenis

Narozeninový turnaj DDM - Stolní tenis

Žáci naší školy se zúčastnili 16.1. Narozeninového turnaje DDM ve stolním tenise. Soutěžilo se v kategorii děvčat z 2. stupně, chlapců z 2. stupně a celkový výsledek družstva. Naši školu reprezentovali : A. Zedníčková – 1. místo, N. Vrbková – 2. místo, S. Kneslík – 1. místo a J. Kuchař – 3. místo. Všichni odehráli pěkné zápasy a celé družstvo si tedy vybojovalo 1. místo v turnaji, všem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Ivana Táborská

více info

Terezín

Terezín

V pondělí 13. ledna vyrazily 9. ročníky na dějepisnou exkurzi do Terezína. I přesto, že žáci byli připraveni na smutnou a krutou historii tohoto města, mnohé z nich to překvapilo. Den jsme začali úvodní přednáškou a prohlídkou muzea, následně nás paní průvodkyně provedla po nejdůležitějších místech ve městě a nechyběl ani židovský hřbitov s krematoriem. Exkurzi jsme zakončili prohlídkou Malé pevnosti, která sloužila jako vězení. Věříme, že si žáci uvědomili, jak děsivé dané období bylo.

více info

Zimní centra aktivit ve třídě 1.A Začít spolu

Zimní centra aktivit ve třídě 1.A Začít spolu

V těchto dnech probíhají ve třídě 1.A centra aktivit s tématem ZIMY. Děti se zájmem plní týmové a samostatné úkoly ve všech pěti centrech, které spojuje společné téma právě probíhajícího ročního období. Po pěti dnech strávených touto typickou vyučovací metodou programu si každý prvňáček vyzkouší všechny úkoly, aby mohl potom vyhodnotit, kde se mu nejvíce líbilo a většinou i dařilo.

Mgr. Vladimíra Otisková

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 5. setkání 9.1. 2020

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 5. setkání 9.1. 2020

Ve čtvrtek 9. ledna se sešli už popáté budoucí předškoláci na další lekci naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Program ve třídě vedly paní učitelky 1. stupně – Válalová a Červeňová. Jimi připravený program byl motivován atraktivním tématem zimy, děti si měly procvičit zrakovou analýzu a syntézu, v grafomotorické části se věnovaly tečkám a jejich spojování. I když měla celá lekce velmi pohodový a hravý charakter, naplánované nelehké úkoly děti velmi dobře zvládly. Pro přihlížející rodiče byla lekce určitě plná inspirací pro jejich domácí přípravu i hru. Těšíme se na další setkání 23. ledna.

Mgr. Vladimíra Otisková

více info

Půjdem spolu na betlémy, dujdaj, dujdaj, …

Půjdem spolu na betlémy, dujdaj, dujdaj, …

Dne 20.12.2019 navštívila 5.A nádhernou výstavu betlémů v prostorách zámecké konírny. Betlémy dřevěné, papírové, pletené, keramické a další. Počkali jsme si na spuštění betlémů mechanických a obdivovali umění betlémářů dob minulých i současných.

Ještě foto, prosím! A můžeme vykročit ke Štědrému dni.

Mgr. Václava Nešpůrková

více info

Předvánoční čas ve 3. B

Předvánoční čas ve 3. B

Před 1. adventní nedělí se děti a jejich rodiče a prarodiče setkali na tvoření adventních věnců. Tvoření se podařilo a všichni odcházeli s krásně ozdobenými věnci domů. Během dvou týdnů před vánočními prázdninami se děti zaměřily na to, aby pomáhaly, kdykoliv budou mít příležitost. Papírky s dobrými skutky házely do speciální sklenice. Poslední školní den před Vánoci jsme si všechny lístečky přečetli a mluvili jsme o tom, jakou radost přináší to, když můžeme někomu pomoci nebo někoho obdarovat. Někdy stačí opravdu málo. Poté následovala malá předvánoční hostina, kde jsme ochutnávali výborné cukroví a předávali si dárky. Po 10. hodině přišli zájemci z řad rodičů a prarodičů, aby se podívali na naše vystoupení. Nejdříve děti předvedly a zazpívaly příběh o narození Ježíška. Následoval zpěv několika známých koled, které doprovázely holčičky na flétnu nebo kytaru a paní učitelka na housle. Poté si děti hrály s dárky, povídaly si, zobaly cukroví a sledovaly Sněhovou královnu.

Přejeme všem nádherné Vánoce a hodně zdraví v novém roce! 3. B

více info

Vánoční pohoda ve 4. A

Vánoční pohoda ve 4. A

Vánoce s dětmi odpočítáváme už od 1. prosince. Celá třída se na tyto nejkrásnější svátky v roce moc těší. Aby nám to čekání hezky uteklo, 4. A podnikla v prosinci akci s názvem "Vánoční snění". Děti přespaly ve škole. Program byl plný her, sportovních soutěží, nechyběla ani procházka noční školou za pokladem a pohádka před usnutím.

Dnes, 20. prosince - poslední školní den v tomto kalendářním roce, se děti vydaly do lesa na procházku a tradičně ozdobily les jablíčky a mrkví pro lesní zvěř. Po procházce už na děti čekal ve třídě stromeček, pod který jim školní Ježíšek nadělil dárky.

Celá 4. A přeje všem krásné prožití Vánoc a hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody v novém roce 2020.

Mgr. Denisa Hudková

více info

Vánoční nocování 5. A a 5. B

Ve čtvrtek 19. prosince se páťáci mezi 18 a 19 hodinou sešli k nocování ve škole. Přinesli si sebou vše potřebné k nocování a spoustu zajímavých her a nápadů pro pobavení ostatních. Po přípravě tříd proběhl zábavný program – scénky, vtipy, hry na hudební nástroje, souboj Ježíšků atd. Potom nastala malá ochutnávka přinesených dobrot a příprava na noční procházku školou. Noční procházka … Nakonec jsme se všichni úspěšně sešli ve třídách a šli si připravit vše potřebné na spaní. Aby se nám lépe usínalo, pustili jsme si film na dobrou noc.

Václava Nešpůrková, Iveta Petráňková, Ivona Špačková a Libuše Voznicová

více info

Jak v Začít spolu slavili Vánoce

Jak v Začít spolu slavili Vánoce

V pátek 20. prosince šli všichni žáci do školy jistě zvesela. Vždyť důvod byl veliký. Ve třídě se budou slavit VÁNOCE! A co všechno na naše prvňáčky čekalo? Od 1. prosince si každý den plnili různé úkoly v adventním kalendáři. Tedy po společném ranním kruhu a zpěvu koled si každý svůj adventní kalendář dokončil. Pak následovala výroba voňavé ozdoby. Ještě před rozdáváním dárků si každý připravil malé vystoupení pro své spolužáky. A pak již to nastalo. Rozdávání dárečků. To bylo radosti. Nakonec si všichni popřáli krásné Vánoce. A totéž přejí všichni žáci z 1. A všem ostatním.

Mgr. Ivana Válalová

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  |  další >>
strana: 7 / 43   celkem: 421 záznamů