Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

PISÁLKŮV SVÁTEK v Začít spolu

PISÁLKŮV SVÁTEK v Začít spolu

Na tento svátek se těšily děti z 1. A celé měsíce a konečně nastal ve středu 29. ledna odpoledne! Nic jsme neponechali náhodě, a proto jsme připravili pro rodiče, prarodiče a sourozence centra aktivit. Mámy, tátové, babičky a dědové si tak mohli vyzkoušet, co to je pracovat v takových centrech. A když PISÁLKŮV SVÁTEK tak byly samozřejmě psací úkoly: běhací slova, sestav větu, písmenkovka, slova z písmen, ztracená slova. A protože všichni žáčci prokázali velké znalosti, tak se rozloučili s tužkou a rodiče jim slavnostně předali pero. Od tohoto dne už nepíšeme ničím jiným! Hurá!

Mgr. Ivana Válalová

více info

Projekt "ICH"

Projekt "ICH"

13. a 17. ledna se žáci 7. ročníků věnovali v hodinách německého jazyka projektu „Já“. Procvičili si práci se slovníkem a ověřili, co vše už o sobě dokáží napsat. Žáci pracovali s vlastními fotografiemi, byli kreativní a vytvořili krásné projekty.

Mgr. Veronika Jakubcová

více info

Divadlo a projektové vyučování na téma "MALÝ PRINC"

Divadlo a projektové vyučování na téma "MALÝ PRINC"
Třída 4. A se od úterý věnuje tématu "Malý princ". Celá třída se postupně seznámila s knížkou, žáci pracovali ve skupinách s textem, poznávali Malého prince i všechny planety, které v knize princ navštívil. Následně se společně podívali na animované ztvárnění a ve čtvrtek 30. 1. navštívili Divadlo Pasáž a představení "Malý princ". Návštěva divadla je také spojena s etiketou správného chování. Chlapci pomáhali děvčatům odložit bundy a kabáty, všichni si připomněli, jak správně procházet řadou atd.
Výsledkem několikadenního projektu byly krásné výrobky, ze kterých si žáci udělali plakáty. Aby byl ale projekt náročnější, paní učitelka si pro žáky připravila těžký úkol, který budou společně zpracovávat po pololetních prázdninách. Jedná se o porovnání a hledání rozdílů mezi knihou, animovanou pohádkou a divadelním představením Malý princ. Co se dětem více líbilo? Co se více podobalo dějové lince v knize? Animovaná pohádka nebo divadlo? Uvidíme...
Teď už hurááá užít si pololetní prázdniny. 
 
Mgr. Denisa Hudková
více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 6.setkání 23.ledna 2020

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 6.setkání 23.ledna 2020

Ve čtvrtek 23. ledna se uskutečnilo již šesté setkání naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Program ve třídě vedly paní učitelky z mateřské školy – Fialová a Zejdová. Jimi připravený program byl motivován zimním obdobím, děti procvičovaly orientaci v čase a z grafomotorických prvků spirálu. Těšíme se na další setkání 6. února, kde budou mít rodiče a další zájemci možnost se dozvědět více o programu Začít spolu.

Mgr. Vladimíra Otisková

více info

Zdravověda v 3. A

Zdravověda v 3. A

Ve středu 29. 1. 2020 se žáci 3. A v rámci dopravní výchovy věnovali zdravovědě. Rozdíl mezi úrazem a nemocí a jak postupovat při úrazu jim přišla připomenout paní asistentka Šárka Dvořáková, která je zdravotnicí školy. Žáci si vyzkoušeli ošetření běžných zranění, připomněli si zásady 1. pomoci. Nejvíce žáky zaujala masáž srdce. Všichni si uvědomili důležitost poskytnutí první pomoci.

 

B. Moltašová

více info

Koncert skupiny MARBO

Koncert skupiny MARBO

V úterý 21. ledna se žáci prvního stupně zúčastnili výchovného koncertu skupiny MARBO. Hudební duo k nám do tělocvičny zavítalo z Prostějova s programem „Zpívat nás baví“. Žáci mohli slyšet jejich vlastní písničky či písničky lidové nebo známé z různých filmů. Podle potlesku dětí bylo zřejmé, že se koncert vydařil.

Mgr. Vladimír Otisková

více info

Narozeninový turnaj DDM - Stolní tenis

Narozeninový turnaj DDM - Stolní tenis

Žáci naší školy se zúčastnili 16.1. Narozeninového turnaje DDM ve stolním tenise. Soutěžilo se v kategorii děvčat z 2. stupně, chlapců z 2. stupně a celkový výsledek družstva. Naši školu reprezentovali : A. Zedníčková – 1. místo, N. Vrbková – 2. místo, S. Kneslík – 1. místo a J. Kuchař – 3. místo. Všichni odehráli pěkné zápasy a celé družstvo si tedy vybojovalo 1. místo v turnaji, všem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Ivana Táborská

více info

Terezín

Terezín

V pondělí 13. ledna vyrazily 9. ročníky na dějepisnou exkurzi do Terezína. I přesto, že žáci byli připraveni na smutnou a krutou historii tohoto města, mnohé z nich to překvapilo. Den jsme začali úvodní přednáškou a prohlídkou muzea, následně nás paní průvodkyně provedla po nejdůležitějších místech ve městě a nechyběl ani židovský hřbitov s krematoriem. Exkurzi jsme zakončili prohlídkou Malé pevnosti, která sloužila jako vězení. Věříme, že si žáci uvědomili, jak děsivé dané období bylo.

více info

Zimní centra aktivit ve třídě 1.A Začít spolu

Zimní centra aktivit ve třídě 1.A Začít spolu

V těchto dnech probíhají ve třídě 1.A centra aktivit s tématem ZIMY. Děti se zájmem plní týmové a samostatné úkoly ve všech pěti centrech, které spojuje společné téma právě probíhajícího ročního období. Po pěti dnech strávených touto typickou vyučovací metodou programu si každý prvňáček vyzkouší všechny úkoly, aby mohl potom vyhodnotit, kde se mu nejvíce líbilo a většinou i dařilo.

Mgr. Vladimíra Otisková

více info

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 5. setkání 9.1. 2020

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 5. setkání 9.1. 2020

Ve čtvrtek 9. ledna se sešli už popáté budoucí předškoláci na další lekci naší PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Program ve třídě vedly paní učitelky 1. stupně – Válalová a Červeňová. Jimi připravený program byl motivován atraktivním tématem zimy, děti si měly procvičit zrakovou analýzu a syntézu, v grafomotorické části se věnovaly tečkám a jejich spojování. I když měla celá lekce velmi pohodový a hravý charakter, naplánované nelehké úkoly děti velmi dobře zvládly. Pro přihlížející rodiče byla lekce určitě plná inspirací pro jejich domácí přípravu i hru. Těšíme se na další setkání 23. ledna.

Mgr. Vladimíra Otisková

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  |  další >>
strana: 8 / 44   celkem: 436 záznamů