Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Výlet 4. a 5. roč. do Permonia

Výlet do oslavanského Permonia se vydařil. Žáci si 19. 6. a 21. 6. vyzkoušeli svou fyzickou a psychickou zdatnost při plnění mnoha zajímavých úkolů. Po jejich úspěšném splnění každého hráče odměnil oslavanský permoník.

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID ZZ00015.0353.

více info

Školní výlet 8. A

Ve dnech 18. – 19.6.  2018 se  třída 8.A  vydala místo do školních lavic na školní výlet do Křižanova. Odreagování, napětí, dobrodružství a vyřádění zažili při paintballu. Vyzkoušeli si raftování a netradiční adrenalinovou specialitu aquazorbink. Kluci si zahráli fotbal v bublinách. Po absolvování školení pod vedením zkušeného instruktora byli v lanovém centru. Kluci a holky byli velice šikovní a dokázali mnohdy překonat sami sebe. Prožili společně dva krásné adrenalinové dny  a všichni už se těší na letní prázdniny.

Ing. Lenka Rybníčková

více info

Poezie školou povinná

V týdnu od 4. do 8. června 2018 proběhlo v 9. ročníku projektové vyučování s názvem Poezie školou povinná. Úkolem každého žáka bylo vytvořit vlastní literární dílo (báseň milostná, přírodní, avantgardní, dadaistická, kaligramy) a  doplnit jej i ilustrací. Hravou formou si tak deváťáci zopakovali literární teorii, se kterou se seznámili v hodinách českého jazyka.

Mgr. Zuzana Dočekalová, Mgr. Lenka Zvěřinová

více info

Hodnota sexuality – 7. ročník

Na konci školního roku 2018 se žáci sedmého ročníku zúčastnili preventivního programu nazvaného Hodnota sexuality, který byl rozdělen do dvou bloků – 1. proběhl v květnu, druhý v červnu. Do naší školy zavítali lektorky z Oblastní charity Třebíč, aby dětem přiblížily zajímavou problematiku týkající se vlastní hodnoty a hodnoty druhých. Program dětem nastínil oblasti rizikového chování dospívajících, jako je především rizikové sexuální chování.  Cílem bylo poukázat na problematiku, že si děti nejvíce ubližují, pokud neznají svoji vlastní hodnotu. Žáci si během programu měli uvědomit, jak jsou jedineční a neopakovatelní a nikdy nebudou těmi druhými. Důležité pro žáky bylo také naučit se, jak je důležité žít se svým vlastním svědomím, vážit si sám sebe, své lásky a lásky druhých. Celý program si žáci sedmého ročníku moc užili. 

 

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID ZZ00015.0353.

více info

Čistírna odpadních vod, Heraltice

V úterý 5. června žáci 8. ročníku absolvovali prohlídku Čistírny odpadních vod a v Heraltického zdroje pitné vody. V Čistírně odpadních vod shlédli žáci celý postup čištění odpadní vody a využití kalu. Dozvěděli se, že čištění vody probíhá na bázi biologického čištění pomocí bakterií. Celý proces čištění je ukončen výrobou bioplynu, který čistička využívá pro vlastní potřebu a k vytápění. V Heralticích shlédli film o historii Heraltického vodovodu, prohlédli si odkyselovací a filtrační zařízení, sběrnou jímku i centrální šachtu. Zjistili, jak se získává pitná voda, kolik vody spotřebují obyvatelé Třebíče a další zajímavé informace. Exkurze se všem líbila, i počasí bylo ukázkové. Závěrečné opékání vuřtů uzavřelo velmi zdařilou akci.

PaedDr. Jana Ženíšková

 SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

více info

Nech brouka žít

V pátek 1. června se žáci 6. tříd zúčastnili výukového programu „Nech brouka žít“ v středisku ekologické výchovy Baliny. Zde se seznámili se zástupci hmyzí říše žijící v přírodních zahradách, loukách i ve vodě. Pozorovali hmyz v jeho přirozeném prostředí, chytali různé druhy síťkami a určovali je pomocí klíčů a atlasů. Uvědomovali si provázanost prostředí a organismů a to vede k pochopení významu hmyzu v přírodě i pro člověka.  Žáci si také společně vyrobili hmyzí hotel pro školní zahradu. Díky slunečnému počasí i perfektní organizace a náplni programu se akce velmi líbila.

PaedDr. Jana Ženíšková

SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

 

více info

Výukový program „Stromy“

V pátek 25. května sedmé třídy absolvovaly výukový program „Stromy“ ve Středisku ekologické výchovy Baliny. Formou badatelské činnosti se žáci seznámili s jednotlivými zástupci stromů typickými pro Vysočinu. Uviděli strom jako živý organismus, jako součást společenstva, jako domov a potravu pro živé organismy, jako významnou klimatizační jednotku. Uvědomili si jedinečnost každého jednoho stromu. Program se všem líbil.

PaedDr. Jana Ženíšková

SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

více info

Bezpečně online - preventivní program

Žáci 5. ročníku se ve středu 30. 5. zúčastnili druhé části preventivního programu „Bezpečně online“, který pro ně připravily pracovnice Oblastní charity Třebíč. Během programu se žáci seznámili s nebezpečím, které na nás může číhat na internetu –  pokud se zde chováme neopatrně.  Pomocí her, scének a jiných aktivit si všichni připomněli, jak jsou důležité antivirové programy v počítači, jak na internetu nakupovat, jak se nestát závislými na mobilních aplikacích a jaká jsou nebezpečí a důsledky kyberšikany.   

Mgr. Ivona Špačková

 

SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

 

více info

Výlet 1. ročníku

 Sérii letošních školních výletů zahájil první ročník 30.5.2018. Cílem cesty prvňáků byl zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde na žáky čekalo divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků. Poté následovala prohlídka zámku, která umožnila dětem utvořit si představu o životě v dřívějších časech. Vyzkoušely si i dobové škrabošky, čepce, části brnění. Žáci se prošli zámeckým parkem a poté  si prohlédli  výstavu Hračky z půdy. Sladkou tečku za výletem udělala návštěva cukrárny.

Mgr. Marcela Velebová, Mgr. Božena Moltašová

SPOLUFINANCOVÁNO ZE ZÁSAD MA21 A ZDRAVÍ 2020 ID ZZ00015.0353

 

více info

Preventivní program - 5. ročník

Žáci 5. ročníku se ve středu 30. 5. zúčastnili druhé části preventivního programu „Bezpečně on- line“, který pro ně připravily pracovnice Oblastní charity Třebíč. Během programu se žáci seznámili s nebezpečím, které na nás může číhat na internetu –  pokud se zde chováme neopatrně.  Pomocí her, scének a jiných aktivit si všichni připomněli, jak jsou důležité antivirové programy v počítači, jak na internetu nakupovat, jak se nestát závislými na mobilních aplikacích a jaká jsou nebezpečí a důsledky kyberšikany.   

Mgr. Ivona Špačková

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  |  další >>
strana: 8 / 16   celkem: 157 záznamů