Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

ČESKÁ TELEVIZE BRNO, HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO – exkurze 5.A a 5.B

3. března 2020 se žáci pátých tříd vydali do Brna. Návštěvu Brna zahájili exkurzí v České televizi Brno. V sídle televize si prohlédli maskérnu, kostymérnu, sklad kulis, vysílací studia a další prostory. Dozvěděli se zde spoustu informací o tom, jak vzniká zpravodajství, co vše je pro televizní vysílání potřeba. Mohli si také vyzkoušet posezení ve studiu, ze kterého se vysílá pořad Dobré ráno. Po vydatné svačině se společně přesunuli autobusem k hvězdárně a planetáriu. Nejprve si v okolí hvězdárny a planetária vyzkoušeli několik interaktivních exponátů, jako je kaleidoskop, pixelová stěna, zvukovod, planetární siloměr nebo spektroskop. Poté si v digitáriu prohlédli proměny hvězdné oblohy a pořad nazvaný Cesta Sluneční soustavou.

Iveta Petráňková, Václava Nešpůrková, Libuše Voznicová

Fotogalerie

 


<< zpět