Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Informace k provozu školy od 18.11.2020

Vážení rodiče,

v souladu s pokyny MŠMT bude od 18. 11. 2020 provoz školy organizován následujícím způsobem:

1. Žáci 1. a 2. ročníku ZŠ:

- ranní družina pro žáky bude fungovat (homogenita skupiny bude zaručena),

- žáci se budou vzdělávat prezenčním způsobem,

- žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (žáci si přinesou každý den dva kusy roušek),

- žáci 1. a 2. ročníku budou vstupovat do budovy školy od 7:40 hlavním vchodem,

- škola zabezpečí během vyučovacího dne časté větrání učeben a také pobyt na čerstvém vzduchu (je zakázán zpěv a sportovní činnosti, žáci se budou, dle uvážení dozírajícího učitele, nejen v této době, procházet v prostorách mimo budovu školy),

- pobyt žáků bude ve škole organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky různých tříd,

- žáci se budou stravovat v době tak, aby byly splněny příslušné hygienické požadavky (rozestupy mezi jednotlivými stoly, maximální počet strávníků u jednoho stolu atd.),

- platba za stravu: bezhotovostní,

- dojde k automatickému přihlášení strávníků k obědům.

 

Žáci 3. – 9. ročníku ZŠ:

- pro žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem,

- žákům jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O konzultaci je potřeba požádat včas a domluvit termín a místo jejího konání telefonicky nebo e-mailem s příslušným vyučujícím,

- veškerý pobyt žáků i jejich zákonných zástupců ve škole je možný pouze v rouškách.

Soubory ke stažení

 

 


<< zpět