Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Jak jsme si poradili s podzimní distanční výukou?

Ve středu 14. října došlo k uzavření nejen naší školy z důvodů koronavirové pandemie. I když jsme toto asi většina z nás očekávala později, snažili jsme se 

již od začátku září na případnou distanční výuku připravovat. Byly zakoupeny nové notebooky, aby byli všichni pedagogové schopni se online výuky plnohodnotně účastnit. Ještě v měsíci září byla na naší škole zavedena aplikace Microsoft Teams, která nabízí větší možnosti než WEBEX využívaný na jaře letošního roku. Naštěstí se stihli všichni pedagogové alespoň rámcově vyškolit a seznámit se základními funkcemi, aby byli schopni využití při online výuce. Naše online výuka tak mohla naplno začít hned první den zavření škol, a to v rozsahu dvou třicetiminutových vyučovacích hodin týdne v hlavních předmětech (ČJ, M, AJ), po jedné hodině ve vedlejších předmětech. Žáci prvního stupně měli denně 2 – 3 online hodiny z hlavních předmětů, došlo tedy k navýšení hodin oproti jarní distanční výuce. Pro žáky, kteří nemají přístup k internetu nebo nemají možnost tisku, byly do zádveří školy pořízeny krabice, které byly využívány k předávání výukových materiálů žákům i zpětnému odevzdávání učitelům. Žákům devátého ročníku jsme od listopadu připravili online konzultace jako přípravu na přijímací zkoušky. Naši prvňáčci a druháčci uvítali možnost obnovení jejich prezenční výuky a sešli se v téměř plném počtu ve svých třídách. Nyní se těšíme na zbytek žáků prvního stupně, všechny deváťáky a třídy B v 6. – 8. ročníku. Třídy 6.A, 7.A a 8.A budou doma pokračovat v nastaveném systému distanční výuky včetně online hodin. Následující týden vystřídají svoje spolužáky z B ve škole, aby zase oni mohli pracovat z domova. Snad se nám společně podaří zvládnout adventní čas ve zdraví a v lednu pokračovat v pohodové výuce našich žáků. Velký dík patří pedagogům, rodičům a hlavně našim žákům.


<< zpět