Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Kyberprostor

Jelikož žijeme v moderní době, kdy je neodmyslitelnou součástí našich životů i kyberprostor, pozvali jsme do školy Městskou policii, aby žákům toto prostředí více přiblížila a především poukázala na možná úskalí a nástrahy. Žáci šestých ročníků se seznámili s pojmem kyberšikana a dozvěděli se, jaké jsou její projevy a typy. Důležitou součástí besedy bylo obeznámit žáky s tím, jak takové kyberšikaně předcházet a nebát se o tom popřípadě mluvit. Prosíme, aby touto besedou diskuse o kyberprostoru neskočila, budeme rádi, když o této problematice budete se svými dětmi i nadále hovořit.

 


<< zpět