Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Ve středu 11. prosince prožívali naši prvňáčci velmi slavnostní den. Vždyť být pasován na čtenáře je velmi významná událost. Nejprve do naší třídy zavítal královský rytíř a přinesl nám důležitou listinu od pana krále Knihoslava I. Listina obsahovala slavnostní slib čtenáře. Po společném přečtení každý žák slib podepsal a tím se zavázal ke správnému chování ke knížkám a pravidelnému čtení. I další královský úkol nebyl snadný. Budoucí čtenáři museli vynaložit mnoho zručnosti, aby dokreslili druhou část královské koruny. A pak jsme se již vydali do knihovny. Před zraky maminek, tatínků a prarodičů jsme byli panem králem pasováni do stavu čtenářského. Po této slavnosti jsme pokračovali v plnění dalších úkolů z pohádkového světa. Shodli jsme se, že existuje plno krásných knížek, které čekají na nás, až je otevřeme a začteme. Už se na všechny moc těšíme.

Mgr. Ivana Válalová

Fotogalerie

 


<< zpět