Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Péče o děti vybraných profesí

Informace k usnesení vlády
o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Vláda nařídila usnesením ze dne 12. 10. 2020 č. 1033 o přijetí krizového opatření v souladu s krizovým zákonem hejtmanům a primátorovi hl. m. Prahy, aby s účinností od 14. října 2020 00:00 hod. v místech potřeby určili školu nebo školské zařízení veřejných zřizovatelů k vykonávání péče o děti ve skupinkách nejvýše 30 dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci:   

− bezpečnostních sborů;
− obecní policie;
− poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
− příslušníci ozbrojených sil;
− zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
− sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
− sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
− zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Pro přihlašování k péči jsme připravili jednoduchou přihlášku (příloha). Tuto přihlášku potvrzenou zaměstnavatelem následně do školy doručí buď zaměstnavatel nebo rodič.  Po obdržení přihlášek kontaktujte škola rodiče a dohodne s nimi podrobnosti nástupu a provozu.

Současně zřizovatel rozhodl o tom, že mateřské školy v Třebíči zůstávají i nadále v provozu. Pokud tedy Vaše dítě navštěvuje některou MŠ v Třebíči, není nutné jej přehlašovat na ZŠ a MŠ Na Kopcích a může zůstat ve své MŠ. 

Soubory ke stažení

 

 


<< zpět