Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Péče o děti vybraných profesí

Informace k usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí.

S účinností od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021 bude péče poskytována:

dětem ve věku od 3 do 10 let ve skupinkách po nejvýše 30 dětech, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

-        bezpečnostních sborů,

-        obecní policie,

-        poskytovatelů zdravotních služeb,

-        orgánů ochrany veřejného zdraví,

-        zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/200               Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

-        sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č.                     108/200 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

-        sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb.,                         o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

-        zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

-        České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

-        Finanční správy České republiky,

-        příslušníky ozbrojených sil,

-        zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

-        pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

-        zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

-        zaměstnanci zařízení školního stravování,

-        zaměstnanci České pošty, s. p.,

Pro přihlašování k péči slouží přihláška, kterou naleznete jako soubor ke stažení. Tuto přihlášku potvrzenou zaměstnavatelem následně do školy doručí buď zaměstnavatel nebo rodič. Je možné poslat i sken nebo fotografii vyplněné a potvrzené přihlášky na e-mail bartl@zskopce.cz . Po obdržení přihlášek kontaktujte škola rodiče a dohodne s nimi podrobnosti nástupu a provozu.

Současně zřizovatel rozhodl o tom, že mateřské školy v Třebíči zůstávají i nadále v provozu. Pokud tedy Vaše dítě navštěvuje některou MŠ v Třebíči, není nutné jej přehlašovat na ZŠ a MŠ Na Kopcích a může zůstat ve své MŠ. 

Soubory ke stažení

 

 


<< zpět