Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Ve čtvrtek 25. dubna proběhlo desáté setkání PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY. Program byl motivován tématem moře. Děti si skládáním papíru vyrobily lodičku, snažily se napodobit činnost učitelky, využívaly pomoc rodičů, kteří byli lekci přítomni. Následovala grafomotorická část, která měla za úkol procvičit horní oblouk nejdříve v prostoru, poté v pracovním listu. Další činnost spočívala v umísťování lodiček do čtvercové sítě – procvičování prostorové orientace, nejdříve pasivně – dle pokynů učitelky, poté aktivně – popisovaly polohu své lodičky. Závěrem pobytu ve třídě byl zadán domácí úkol. Druhou polovinu lekce děti strávily v keramické dílně, kde si za pomoci vychovatelek školní družiny dokončily výrobek – sluníčko. I toto setkání mělo přátelskou a pohodovou atmosféru.

Další setkání proběhne ve čtvrtek 9. května opět od 16 hodin.

Fotogalerie

 


<< zpět