Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Program Začít spolu

Od příštího školního roku 2019/2020 se chystáme otevřít třídu, kde se bude vyučovat podle programu Začít spolu. Tento program klade velký důraz na osobnostní výchovu, snaží se respektovat každého jednotlivce, zároveň však učí žáky komunikaci a spolupráci ve dvojicích a větších či menších skupinách. Učivo je integrováno do tematických celků, což zvyšuje motivaci a přispívá k trvalosti získaných poznatků a dovedností. Děti je hned na začátku využívají při praktické činnosti a poznávají jeho smysl, což je jedním z předpokladů efektivního učení. 
Posláním pedagogů je vytvořit takové rozmanité a podnětné prostředí, aby mohly děti co největší množství poznatků získat svým vlastním úsilím, aby využily jejich vnitřní motivaci, aby je výuka bavila. Hodnocení učitelů je zaměřeno na posuzování pokroků jednotlivých dětí, chyba je považována za přirozený projev a východisko dalšího rozvoje a zlepšení. Velká pozornost je rovněž věnována rozvíjením kladných vztahů mezi dětmi.

Děti se každé ráno scházejí v ranním kruhu, kde jsou seznámeny s programem dne, za pomoci ranní zprávy jsou motivovány k dalším činnostem. Ty se věnují českému jazyku a matematice různými moderními formami a metodami výuky. Obyčejně po velké přestávce se těžiště práce přesouvá do tzv. center aktivit. V každém centru pracuje skupina 3-5 dětí na společném i samostatném úkolu. Každé centrum – skupina plní odlišný úkol, všechny činnosti sjednocuje jedno téma. V průběhu asi jednoho až dvou týdnů se děti postupně v jednotlivých centrech vystřídají. V podstatě jde o aplikaci poznatků, které děti získají ve výuce po ranním kruhu. Nedílnou součástí dne je hodnocení práce každé skupiny a prezentace výsledků činnosti dětí v kruhu. Na konci dne se tam děti loučí.

Úzká spolupráce s rodiči je velmi ceněna, je důležitým předpokladem efektivního vyučování, není zúžena na pouhé sdělování obtíží, ale je účinným prostředkem rozvoje každého dítěte. Rodiče jsou považováni za prvotní partnery učitele, vítají se jakékoliv podněty, připomínky a návrhy. 
Děti se učí číst tzv. GENETICKÁ METODOU, která je založena na hláskování. Vychází z velkých tiskacích písmen, která většina dětí již při nástupu do školy zná. Velmi rychle zvládnou techniku čtení slov a vět, čtou tedy hned od začátku s porozuměním i nadšením.

Informační schůzky pro případné zájemce z rodičů budoucích prvňáčků proběhnou 14. a 28. března 2019 v 16.15 hodin v prvním patře školy ve třídě 3.A.
V případě dotazů můžete kontaktovat Mgr. Vladimíru Otiskovou (zástupkyně ředitele) na emailu otiskova@zskopce.cz nebo tel. 568 606 102.


<< zpět