Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Provoz školy od pondělí 30. listopadu

Vážení rodiče,

v pondělí 30. listopadu 2020 budou do školy k prezenční výuce nastupovat všichni žáci prvního stupně a devátého ročníku.

Ostatní třídy druhého stupně se budou střídat podle tohoto rozpisu:

od 30. 11. –   třídy 6. B, 7. B, 8. B – prezenčně

                      třídy 6. A, 7. A, 8. A - distančně

 od 7. 12. -     třídy 6. A, 7. A, 8. A – prezenčně

                      třídy 6. B, 7. B, 8. B – distančně

 

 

Žáci budou přicházet do školy po skupinách a v různou dobu, aby nedocházelo k prolínání kolektivů před školou a ve vstupní hale. Doba příchodu jednotlivých ročníků do školy je následující:

I. stupeň – vchod pro první stupeň

7:40 – 1. a 2. ročník

7:45 – 3. ročník

7:50 – 4.A, 5.A

7:55 – 4.B, 5.B

II. stupeň – hlavní vchod

7:40 - 6. ročník

7:45 – 7. ročník

7:50 – 8. ročník

7:55 – 9. ročník

 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Po celou dobu pobytu ve škole musí žáci dodržovat stanovená hygienická pravidla a školní řád.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 

Ranní a odpolední družina funguje bez omezení od 6:00 do 17:00.

Kroužky školní družiny a školního klubu jsou zrušeny.

Nastupující žáci mají automaticky přihlášené obědy.

 

Doba odběru obědů do jídlonosičů pro žáky v distanční výuce a cizí strávníky je určena 10:45 – 11:30 a 14:00-14:10. Obědy se vydávají z výdejního okénka (vstup od školního hřiště).


<< zpět