Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

St. Patrick´s Day

Dne 15. 3 se žáci sedmého ročníku seznámili se svátkem St. Patrick´s Day, který se slaví kažoročně 17.3. v anglicky mluvících zemích na počest sv. Patrika, patrona Irska.  

Připomněli si některé tradice a zvyky, které se s tímto svátkem pojí a rozšířili slovní zásobu o slovíčka, která se tohoto svátku týkají. Nechyběly ani křížovky a hry. Žáci si tento projekt moc užili a těší se na další.

Mgr. Michaela Komendová


<< zpět