Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Právní vědomí - preventivní program

V úterý 5. listopadu zavítal mezi žáky osmých tříd příslušník z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, aby je seznámil s pojmy jako je trestný čin, přestupek a kdy k těmto skutkům dochází. Především jim řekl, jaký trest mohou za svoje chování očekávat. Důležitá informace pro osmáky byla, od kolika let je člověk právně zodpovědný a co může nastat, pokud je tzv. mladistvý. S tímto tématem souviselo také užívání návykových látek a závěrem zazněly informace ohledně nebezpečí na sociálních sítích, šikany a kyberšikany.

Mgr. Lenka Zvěřinová

Fotogalerie

 

 


<< zpět