Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Výuka metodou CLIL ve 3. A

V průběhu školního roku 2018/2019 se ve třetí třídě odehrály celkem tři projektové dny, které byly vyučovány metodou CLIL.  Jedná se výuku nejazykových předmětů (např. PRV, M, VV, PČ, atd.) v anglickém jazyce. Děti si tak osvojují nejen porozumění AJ, ale učí se i novým vědomostem v rámci předmětu jiného. Paní učitelka si pro děti připravila projekt „Book“, ve kterém se děti naučily nejen nová slovíčka z oblasti přírodovědy (vývojový cyklus motýla), ale také zopakovaly anglická slovíčka dnů v týdnu. Celý projektový den byl motivován populární knihou slavného spisovatele Erica Carla „The Very Hungry Caterpillar“).

Dalším projekt s názvem „The Seasons“ proběhl v listopadu. Projekt trval celý den a děti si v něm procvičily roční období a slovíčka s tímto tématem spojené. Celý den provázely hry, anglické soutěže, písničky a tance, výtvarné ztvárnění společného stromu. Výstupem bylo vytvoření tzv. lapbooku, tedy knihy, která obsahuje různé informace, miniknížečky, skládačky a hry, díky kterým děti tuto látku lépe pochopí. Výuka probíhala 4 vyučovací hodiny.

Třetím a posledním projektem v tomto školním roce byl projekt s názvem „Animals“. V prosinci 2018 totiž nadělil Ježíšek dětem anglickou knihu „The Greedy Goat“ od českého autora Petra Horáčka. Děti pracovaly s knihou, vyhledávaly ve slovnících neznámá anglická slovíčka. Díky knížce si zopakovaly dny v týdnu, barvy, ale i členy rodiny a názvy zvířátek. Cílem bylo tzv. „reading“, tedy čtení a odbourání strachu z toho, že děti nezvládnou přečíst knihu v cizím jazyce. Po projektovém vyučování byl každý žák schopen tuto knihu přečíst svým kamarádům bez jediné chybičky.

Všechny projekty vyučované touto metodou sklidily u dětí veliký úspěch a nadšení. V dalším školním roce budeme výukou CLIL určitě pokračovat.

Mgr. Denisa Hudková a žáci 3. A


Fotogalerie

 


<< zpět