Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Výuka od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 11. ledna 2021 do pátku 22. ledna bude výuka probíhat jako dosud.

Prezenční výuku ve škole budou mít pouze 1. a 2. ročníky.

Ranní a odpolední družina funguje bez omezení od 6:00 do 17:00.

 

Ostatní třídy prvního a druhého stupně se budou učit distančně z domu podle rozvrhu pro distanční výuku. 

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. Tyto konzultace je nutné předem dohodnout s vyučujícím.

Žáci 1. a 2. ročníku mají automaticky přihlášené obědy.

Ostatní žáci mají obědy automaticky odhlášené. Pokud si budou chtít obědy odebírat do jídlonosiče, je třeba si je přihlásit.

Doba odběru obědů do jídlonosičů pro žáky v distanční výuce a cizí strávníky je určena 10:45 – 11:30 a 14:00-14:10. Obědy se vydávají z výdejního okénka (vstup od školního hřiště).

  

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Po celou dobu pobytu ve škole musí žáci dodržovat stanovená hygienická pravidla a školní řád.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 

Rozvrhy ON-LINE hodin:

 

I. stupeň

 

 

po

út

st

čt

3.A

 

9:00 - 9:30         ČJ

10:00 - 10:30    M 

11:00 - 11:30    AJ

9:00 - 9:30         ČJ

10:00 - 10:30    M 

11:00 - 11:30    PRV

9:00 - 9:30         ČJ

10:00 - 10:30    M 

11:00 - 11:30    AJ

9:00 - 9:30         ČJ

10:00 - 10:30    M 

11:00 - 11:30    PRV

9:00 - 9:30         ČJ

10:00 - 10:30    M 

11:00 - 11:30    AJ

4.A

Čj    8:00 – 8:30

M   8:40 – 9:10

Přír 9:20 – 9:50

AJ 10:35 – 11:05 (Oti)

Čj  8:00 – 8:30

M  8:40 – 9:10

Vl  9:20 – 9:50

Čj   8:00 – 8:30

M   8:40 – 9:10

Přír 9:20 – 9:50

Čj   8:00 – 8:30

M   8:40 – 9:10

Vl   9:20 – 9:50

AJ  9:20 – 9:50 (Oti)

Čj   8:00 – 8:30

M   8:40 – 9:10

Čj 10:00 – 10:30

4.B

ČJ 8:30 – 9:00

M 9:10 – 9:40

PŘ 10:00 – 10:30

ČJ 8:30 – 9:00

M 9:10 – 9:40

AJ 10:00 – 10:30 (Oti)

ČJ čtení 10:40 – 11:10

ČJ 8:30 – 9:00

M 9:10 – 9:40

VL 10:00 – 10:30

 

ČJ 8:30 – 9:00

M 9:10 – 9:40

PŘ 10:00 – 10:30

 

ČJ 8:30 – 9:00

M 9:10 – 9: 40

VL 10:00 – 10:30

AJ 11:00 – 11:30 (Oti)

5.A

AJ 8:00 – 8:30 (Kom)

ČJ + M + PŘ

9:00 – 10:50

ČJ + M + VL

9:00 – 10:50

ČJ + M + ČTENÍ

9:00 – 10:50

ČJ + M + VL

9:00 – 10:50

 

AJ 8:00 – 8:30 (Kom)

ČJ + M + PŘ

9:00 – 10:50

5.B

ČJ 9:00 – 9:30

M 9:45 – 10:15

VL 10:30 – 11:00

AJ 11:50 – 12:20 (Kom)

ČJ 9:00 – 9:30

M 9:45 – 10:15

PŘ 10:30 – 11:00

ČJ 9:00 – 9:30

M 9:45 – 10:15

VL 10:30 – 11:00

 

ČJ 9:00 – 9:30

AJ 10:00 – 10:30 (Kom)

M 10:45 – 11:15

ČJ 11:30 – 12:00

ČJ 9:00 – 9:30

M 9:45 – 10:15

PŘ 10:30 – 11:00

 

 

II. stupeň

 

 

 

 


<< zpět