Home >Školní jídelna >Aktuálně
Školní jídelna

Obědy pro žáky na distanční výuce od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

obědy jsou pro žáky na distanční výuce automaticky odhlášeny. Pokud na výdeji obědů trváte, je zapotřebí si je přihlásit a bude možné je vyzvednout pouze do jídlonosičů v době od 10.45 – 11.30 a 14.00 – 14.10. Vstup bude umožněn bočním vchodem do jídelny (vchod od školního hřiště) a bude nutné dodržovat 2m rozestupy a nasazení roušky.

 

Děkujeme za spolupráci