Home >Školní jídelna >Aktuálně
Školní jídelna

Obědy od 1.9.2021

Všichni strávníci, kteří hradí stravu bezhotovostně /tj. z účtu/, jsou od 1. září 2021 automaticky přihlášeni.

Od 6. září bude opět výběr ze dvou obědů.

Oběd č. 1 mají strávníci automaticky, oběd č.2 si musí navolit.

Stránky školy -  školní jídelna – přihlašování obědů.

 

První den nemoci žáka je možno vyzvednout oběd do jídlonosiče:

10.45 – 11.30 nebo 14.00 – 14.10  zadní vchod do školní jídelny.