Provoz škol do 11. dubna 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 11. DUBNA 2021

Vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci jsou do 11. dubna uzavřeny:
  • mateřské školy
  • základní školy včetně 1. a 2. ročníků
  • školní družina a školní klub

Distanční výuka bude probíhat ve stejném režimu jako dosud a bude rozšířena i pro 1. a 2. ročník. (viz rozvrh zde)

 

Současně bude pro veřejnost uzavřeno i školní hřiště, prosíme o respektování tohoto nařízení.

 

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. Tyto konzultace je nutné předem dohodnout s vyučujícím.

 

Žáci mají obědy automaticky odhlášené. Pokud si budou chtít obědy odebírat do jídlonosiče, je třeba si je přihlásit.

Doba odběru obědů do jídlonosičů pro žáky v distanční výuce a cizí strávníky je určena 12:00 - 13:10. Obědy se vydávají z výdejního okénka (vstup od školního hřiště).

 

 

 

 

Nenalezen žádný článek