Home >Základní škola >Aktuálně >Anglický jazyk s rodilým mluvčím
Základní škola

Anglický jazyk s rodilým mluvčím

Anglický jazyk s rodilým mluvčím

Milí rodiče,

v rámci zkvalitnění výuky anglického jazyka se žáci naší školy mohou od října opět těšit na hodiny s rodilým mluvčím. Žáci si tak budou moci vyzkoušet svoje znalosti v praxi a hlavně se naučí porozumět mluvenému projevu rodilých mluvčích. Rodilého mluvčího škola získala díky spolupráci s jazykovou školou ForYou v Třebíči. Věříme, že si tímto zvýší svoji jazykovou vybavenost, zbaví se ostychu z mluvení a že pro ně bude výuka anglického jazyka příjemným zpestřením.