Home >Základní škola >Aktuálně >Bezpečně Na Kopcích
Základní škola

Bezpečně Na Kopcích

Shrnutí celoškolní akce

Bezpečně Na Kopcích

Bezpečně Na Kopcích

   Celá naše základní škola se do Evropského týdne mobility zapojila různými aktivitami a každá třída „po svém".
Druháci přijali týdenní výzvu, kdy začínali každý den cvičením, ze školy a do školy šli pěšky a absolvovali vycházku. Stihli ještě monitorovat dopravu v okolí školy. Prvňáky jsme mohli každý den ráno potkat na procházce, která na konci týdne znamenala pět a půl ujitých kilometrů. Zajímavé bylo pro všechny děti z 1. stupně sledovat, jak se kdo dostává do školy. Pěšky, na koloběžce, kole, či autobusem?
   Ve výuce se tento týden objevovala také teorie. Těm menším bylo třeba vysvětlit, co je mobilita. Na to navázalo opakování pravidel chování v silničním provozu. Děti na plochu kolem školy malovaly semafory, přechod pro chodce a různé dopravní prostředky. Také centra aktivit byla věnována tematice mobility – tvorbě plakátů, autíčka na vlastní pohon nebo počítání kroků ve škole. Jedna ze tříd uzavřela celý týden pobytem na dopravním hřišti v Borovině.
Zahanbit se nenechali v týdnu od 19. do 23. září ani žáci 2. stupně. V matematice určovali rovnoběžné a kolmé ulice, ty, které svírají pravý, ostrý, či tupý úhel. Pracovali s jednotkami času, spočítali počet kroků z bydliště do školy, našli si, jak dlouhý je krok, a překvapilo je, kolik kilometrů denně nachodí. Zabývali se i slovními úlohami na výpočet průměrné rychlosti dopravních prostředků. Na učivo navázali také ve fyzice, kde si zopakovali zákon setrvačnosti a připomněli si, co se stane při prudkém zastavení na kole, či koloběžce, nebo proč se v autobuse při jízdě ve stoje musíme držet.
   Češtináři si pro žáky připravili pracovní list s dopravními značkami, které posloužily jako obrázková osnova k vypravování. Ti starší se pokusili o komiks s názvem „Cesta do školy". O historii dopravních prostředků žáci získali informace v hodinách dějepisu.
   Také ve výuce cizích jazyků se žáci určitě nenudili. Poslouchali rozhovory na nádraží, prozkoumali britskou jízdenku na vlak, zazpívali si anglickou písničku a velmi důležité bylo zvládnutí telefonátu na dispečink kvůli nehodě cyklisty. V ruštině si rozšířili slovní zásobu o jednotlivé části jízdního kola.
Tematika kola a jeho povinné výbavy se objevila také v pracovních činnostech. Na informatiku se žáci obzvláště těšili, protože vytvářeli obrázky a 3D modely s námětem Evropského týdne mobility. To, že mají žáci obrovskou fantazii a skvělé nápady, se projevilo v hodinách výchov, kde malovali „školní zákazové a příkazové značky", navrhovali plakáty na téma „Bezpečnost na cestách" a „Den bez aut". Kreativita a tvořivost byla vidět na výrobcích šesťáků, kteří měli za úkol ztvárnit koloběžku z jakéhokoliv materiálu. V hudební výchově byli žáci poučeni, jaké nebezpečí skrývají sluchátka v uších v běžném provozu. A kdyby se už cokoliv stalo, zopakovali si v rámci přírodopisu základy první pomoci.
   Velké díky patří strážníkům Městské policie Třebíč, kteří vysvětlili a prakticky ukázali menším žáčkům, jak správně přecházet silnici, ukázali jim něco z vybavení policie, ale také odstrašující příklad srážky chodce s autem. Žáci 2. stupně přivítali informace zástupce BESIPu a za správné odpovědi si odnesli reflexní prvky na oblečení. U jednoho ze stánků před školou se zajímali také o koloběžky a elektrokoloběžky.
   Jistě si každý ten týden všiml, jak bylo ráno před naší školou bezpečně bez aut. Možná si také většina z nás uvědomila, že více chůze a pohybu prospívá zdraví. A všichni by měli vědět, že omezením dopravy přispíváme k lepšímu životnímu prostředí.

A o to vše nám Na Kopcích jde!

Lenka Zvěřinová