Home >Základní škola >Aktuálně >Informace k testování od 3. 1. 2022
Základní škola

Informace k testování od 3. 1. 2022

Vážení rodiče,

v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek;

od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků každé pondělí;

nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci;

v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),

 

Při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (po čtvrtečním testování):

Spolužáci pozitivně testovaného žáka pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.

Žáci v takových skupinách používají ochranné prostředky dýchacích cest po celou dobu vzdělávání, vykonávají aktivity odděleně od ostatních žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy je dodrženo zachování principu homogenity dané skupiny.

 

Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.