Home >Základní škola >Aktuálně >Pomoc dětem Ukrajiny
Základní škola

Pomoc dětem Ukrajiny

Situace na Ukrajině jistě nenechává klidným nikoho z nás, proto naše škola také zvažovala konkrétní formy pomoci. Vzhledem k tomu, že v Třebíči a jejím okolí se již spousta sbírek pořádá, rozhodli jsme se podpořit akci pořádanou ve spolupráci s Českým červeným křížem, v rámci které budou získány finanční prostředky na zakoupení nového přístrojového vybavení a zdravotnického materiálu na dětská oddělení a do dětských nemocnic na Ukrajině. Jedná se o koncert, který mohou lidé sledovat na hlavním kanále Prima dne 6. 3. 2022 od 20:15, poslouchat jej na rádiu KISS a mohou zaslat finanční dar na sbírkové konto pomoci potřebným. Veřejnost se může zapojit do iniciativy Pomoc dětem Ukrajiny zakoupením vstupenky, zasláním finančního daru, či zasláním dárcovské SMS (DMS). Více naleznete v přiložených letácích. Děkujeme, že pomáháte s námi.