Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Budoucí první třída 2020/21

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V PRVNÍ TŘÍDĚ

Rodiče, kteří 1. září doprovázejí  svoje děti k slavnostnímu zahájení školní docházky, mohou společně se žáky do třídy.

Vzhledem k současné situaci a prostorovým možnostem tříd zvažte, prosím,  počet doprovázejících členů rodiny a použití roušky.

Po dobu měsíce září je možné prvňáčky přicházející do školy doprovodit do šaten, kde bude děti čekat paní učitelka nebo paní asistentka. Od 2. září budou žáci i rodiče 1. tříd pro ranní vstup do výuky (7.40 - 8.00) využívat levý vchod do školy, který bude složit jen jim. Při odchodu půjdou již společným hlavním vchodem.

Po dobu měsíce září je možné, aby rodiče doprovázeli svoje děti do ranní družiny a odpoledne si je tam osobně vyzvedávali.

Přejeme příjemný start prvního školního roku!

Více informací zde.

více info

1. A - třída s programem Začít spolu

1. A - třída s programem Začít spolu

V letošním školním roce 2020/21 otevíráme jednu první třídu, která bude pokračovat v programu Začít spolu. Třídní učitelkou je Mgr. Denisa Hudková, asistent pedagoga Markéta Maulová.

Na budoucí prvňáčky už čeká připravená třída, kde jsou označená centra aktivit a nejen to. Děti bude celý školní rok motivovat hlavní téma třídy s maskotem. Co to bude a kdo bude maskot? To se dozvíme 1. 9. 2020. Maskot také bude po seznámení s dětmi putovat na víkend ke každému žákovi a celá třída se tak v pondělním ranním kruhu dozví, co všechno maskot zažil.

Tak hurá a s úsměvem v úterý 1. 9. poprvé do školy.

více info

Schůzka rodičů s třídní učitelkou

11. 6. 2020

Schůzka rodičů s třídní učitelkou

Ve čtvrtek 11. 6. 2020 proběhla schůzka rodičů budoucích prvňáčků s paní učitelkou Denisou Hudkovou. Paní učitelka rodičům nastínila program Začít spolu a informovala je o tom, co všechno pro jejich děti připravuje. Rodiče i děti se tak mohou těšit na projektové vyučování, exkurze, výlety, spaní ve škole, výuku metodou CLIL apod. Všem rodičům již byly informace také zaslány na jejich mailové adresy.

Setkání se účastnil i pan ředitel, paní zástupkyně a nechyběla ani paní vychovatelka budoucích prvňáčků a vedoucí školní jídelny. 

Veškeré informace budou ještě jednou a podrobněji rodičům i dětem předány v září první školní den a na společné třídní schůzce.

Užitečné odkazy:

https://www.zskopce.cz/budouci-prvni-trida-2020-2021/

https://www.zskopce.cz/budouci-prvni-trida-2020-2021/on-line-setkani-s-rodici-budoucich-prvnacku/

 

více info

Setkání rodičů budoucích prvňáčků ve škole

Ve čtvrtek 11. června 2020 v 17h se uskuteční schůzka rodičů budoucích prvňáčků přímo ve škole. Rodiče se dozví podrobné informace ohledně nástupu jejich dětí do první třídy od:

  • třídní učitelky
  • vychovatelky školní družiny
  • vedoucí vychovatelky školní družiny
  • vedoucí školní jídelny
  • vedení školy

Z důvodu stále platných hygienických opatření ve školách bude schůzka v jídelně školy, do které lze vejít přímo zvenku.

Použijte tedy, prosím, zadní vchod od silnice a hřiště, cesta bude označena. (Pokud stojíte čelem k hlavnímu vchodu školy, je třeba ji zleva obejít.)

V případě, že se nebudete moci setkání zúčastnit, napište na email otiskova@zskopce.cz. Důležité informace vám budou poté zaslány na vámi uvedený email, najdete je také na těchto webových stránkách.

 

 

 

více info

Online setkání s rodiči budoucích prvňáčků

Ve čtvrtek 28. května 2020 proběhlo online setkání s rodiči budoucích prvňáčků, kde se rodiče mohli dozvědět a prodiskutovat nejdůležitější informace, které se týkají nástupu jejich dětí do první třídy.

Rodiče byli seznámeni s ředitelem školy Mgr. Vítězslavem Bártlem, zástupkyní ředitele pro první stupeň Mgr. Vladimírou Otiskovou, budoucí třídní učitelkou Mgr. Denisou Hudkovou, vedoucí vychovatelkou Ivanou Táborskou a vyslechli si základní informace ohledně školní jídelny.

Další, snad již osobní setkání, proběhne ve čtvrtek 11. června 2020v 17h ve škole, zde se rodiče dozví konkrétní infromace týkající se třídy jejich dětí.

více info

V příštím školním roce otevíráme jednu první třídu s programem Začít spolu.

Z důvodu mimořádných opatření vlády jsme naplánovali dvě setkání s rodiči budoucích prvňáčků:

- čtvrtek 28. května 2020 v 17h - online  (setkání rodičů s vedením školy, školní družiny, informace o budoucí první třídě, třídní učitelce, nabídce školní družiny, jídelny apod.)

Pro účast na online setkání použijte tento odkaz v daný termín:

https://meetingsemea4.webex.com/meet/otiskova - čtvrtek 11. června 2020 v 17 h - osobní setkání ve škole  (setkání rodičů s třídní učitelkou a vychovatelku školní družiny, vedoucí školní jídleny - konkrétní informace)

 

Těšíme se na setkání s vámi.

více info
strana: 1 / 1   celkem: 6 záznamů