Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Budoucí první třída 2020/21

Online setkání s rodiči budoucích prvňáčků

Ve čtvrtek 28. května 2020 proběhlo online setkání s rodiči budoucích prvňáčků, kde se rodiče mohli dozvědět a prodiskutovat nejdůležitější informace, které se týkají nástupu jejich dětí do první třídy.

Rodiče byli seznámeni s ředitelem školy Mgr. Vítězslavem Bártlem, zástupkyní ředitele pro první stupeň Mgr. Vladimírou Otiskovou, budoucí třídní učitelkou Mgr. Denisou Hudkovou, vedoucí vychovatelkou Ivanou Táborskou a vyslechli si základní informace ohledně školní jídelny.

Další, snad již osobní setkání, proběhne ve čtvrtek 11. června 2020v 17h ve škole, zde se rodiče dozví konkrétní infromace týkající se třídy jejich dětí.

více info

V příštím školním roce otevíráme jednu první třídu s programem Začít spolu.

Z důvodu mimořádných opatření vlády jsme naplánovali dvě setkání s rodiči budoucích prvňáčků:

- čtvrtek 28. května 2020 v 17h - online  (setkání rodičů s vedením školy, školní družiny, informace o budoucí první třídě, třídní učitelce, nabídce školní družiny, jídelny apod.)

Pro účast na online setkání použijte tento odkaz v daný termín:

https://meetingsemea4.webex.com/meet/otiskova - čtvrtek 11. června 2020 v 17 h - osobní setkání ve škole  (setkání rodičů s třídní učitelkou a vychovatelku školní družiny, vedoucí školní jídleny - konkrétní informace)

 

Těšíme se na setkání s vámi.

více info
strana: 1 / 1   celkem: 2 záznamů