Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Budoucí první třída 2020/21

Online setkání s rodiči budoucích prvňáčků

Ve čtvrtek 28. května 2020 proběhlo online setkání s rodiči budoucích prvňáčků, kde se rodiče mohli dozvědět a prodiskutovat nejdůležitější informace, které se týkají nástupu jejich dětí do první třídy.

Rodiče byli seznámeni s ředitelem školy Mgr. Vítězslavem Bártlem, zástupkyní ředitele pro první stupeň Mgr. Vladimírou Otiskovou, budoucí třídní učitelkou Mgr. Denisou Hudkovou, vedoucí vychovatelkou Ivanou Táborskou a vyslechli si základní informace ohledně školní jídelny.

Další, snad již osobní setkání, proběhne ve čtvrtek 11. června 2020v 17h ve škole, zde se rodiče dozví konkrétní infromace týkající se třídy jejich dětí.

Nejdůlžitšjí informace:

 • ve třídě bude 23 dětí, z toho 12 děvčat a 11 chlapců
 • třídní učitelka bude Mgr. Denisa Hudková
 • třída bude umístěna v 1.patře vedle nynější 1.A, kde probíhlo většina lekcí přípravky pro předškoláky
 • výuka podle programu Začít spolu https://www.zskopce.cz/zacit-spolu/

 

Školní družina

 • provoz od 6h do začátku výuky a po vyučování do 17h
 • poplatek 150,-Kč za měsíc
 • nabídka zájmových kroužků bude oznámena na další schůzce

 

Školní jídlena

 • výběr ze dvou jídel
 • zdravý jídelníček, denně nabídka ovocných a zeleninových salátů
 • nabídka čerstvých svačin v dopoleních hodinách (obložená houska, párek v rohlíku apod.) za rozumnou cenu
 • cena oběda pro 6 - 10 let 28,-Kč
 • způsob přihlašování a možnost výběru jídla pomocí čipu bude vysvětlen na další schůzce v červnu

<< zpět