Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Co nás čeká

Květen

9.5. dopravní hřiště Borovina – helmy s sebou

14.5. návštěva Městské policie v Mateřské škole

14.5. 15:30 besídka pro rodiče - Hvězdičky

21.5. ukázka baseballu v MŠ

24.5. Logopedická depistáž pro přihlášené děti

30.5. společné focení třídy

31.5. ukázka dentální hygieny – financováno z projektu Zdravé město


<< zpět