Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Co vám můžeme nabídnout?

Co dalšího nabízíme?

 • Projekty ve výuce jazyků
 • Vystoupení pro rodiče i veřejnost (vánoční náměstí, knihovna, domov důchodců)
 • Pravidelné návštěvy knihovny – pasování na čtenáře, výstavy dětí
 • Třídnické hodiny každý měsíc
 • Žákovský parlament
 • Péči speciálního pedagoga
 • Logopedickou prevenci
 • Adaptační dny pro první a šesté ročníky
 • Projekty (Týden pro zdraví, Dopraváček, Týden boje proti zákeřným chorobám, Den Země…)
 • Exkurze a výjezdy do zahraničí
 • Prezentace možností středních škol
 • Recitační soutěže a olympiády (M, Z, Aj)
 • Lyžařské kurzy pro 5. – 9. ročník
 • Akce pro veřejnost - karneval, drakiáda
 • Ples školy
 • Spolupráce s naší mateřskou školou (čtení pro školku)
 • Školní výlety (1 – 3 dny)
 • Ročníkové práce<< zpět