Doučování žáků

Pro žáky

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Hlavním cílem je opakování a procvičování učiva, popř. jeho opětovné vysvětlení. 

 
 
přečíst celé