Home >Pro žáky >Doučování žáků >Doučování žáků
Pro žáky

Doučování žáků

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Hlavním cílem je opakování a procvičování učiva, popř. jeho opětovné vysvětlení. 

 
 

Přehled doučování: