Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Fungování ve vyšších ročnících

Principy programu se uplatňují stejným způsobem ve všech ročnících prvního stupně základní školy. Na druhém stupni je snahou využít a dál rozvíjet potenciál, který žáci nabyli výukou Začít spolu v nižších ročnících. Je třeba v co největší možné míře zařadit činnosti probíhající v centrech aktivit, zachovat komunitní kruh a zajisti možnost propojování výuky jednotlivých předmětů do společných témat, projektů apod.


<< zpět