Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Hlavní principy programu

 • aktivita dětí převládá nad aktivitou učitelů
 • Typický denní režim:
  1. ranní kruh a ranní zpráva
  2. trivium – čtení, psaní, počítání
  3. centra aktivit  
  4. hodnotící kruh
 • integrovaná tematická výuka - všechny činnosti sjednocuje jedno téma
 • děti si vytváří třídní pravidla
 • důraz na komunikaci
 • rozvoj samostatnosti i spolupráce
 • různé formy hodnocení, sebehodnocení
více info

Ranní kruh

Ranní kruh

Den ve třídě Začít spolu začíná ranním kruhem na koberci, kde se žáci pozdraví, učí se vyjadřovat své myšlenky, naslouchat ostatním, dozví se zde program dne apod.

více info

Ranní zpráva

Ranní zpráva

Nedílnou součástí ranního kruhu je ranní zpráva. Je to písemná podoba dopisu psaného učitelkou, kterou žáci společně čtou. Slouží k motivaci dalších činností daného dne.

více info

Centra aktivit

Centra aktivit

Obyčejně po velké přestávce se těžiště práce přesouvá do tzv. center aktivit. V každém centru pracuje skupina 3-5 dětí na společném i samostatném úkolu. Každé centrum – skupina plní odlišný úkol, všechny činnosti sjednocuje jedno téma. V průběhu 1 – 2 týdnů se děti postupně v jednotlivých centrech vystřídají. 

více info

Integrovaná tematická výuka

Integrovaná tematická výuka

Učivo je integrováno do tematických celků, což znamená, že všechny činnosti během určitého období spojuje jedno téma. Toto zvyšuje motivaci a přispívá k trvalosti získaných poznatků a dovedností. Děti je hned na začátku využívají při praktické činnosti a poznávají smysl, což je jedním z předpokladů efektivního učení.

více info

Pravidla třídy

Pravidla třídy

Děti si vytváří svá vlastní pravidla, která jim pomáhají regulovat své vlastní chování a vytvářet pozitivní klima kolektivu.

více info

Hodnotící kruh

Hodnotící kruh

Nedílnou součástí dne je hodnocení práce každé skupiny a prezentace výsledků činnosti dětí v kruhu. Tam se dětí také před odchodem loučí.

více info
strana: 1 / 1   celkem: 7 záznamů