Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Výuka - informace

ZMĚNA VÝUKY – začínáme s webináři

Vážení rodiče,

na základě vašich podmětů jsme se rozhodli, že k domácí výuce zařadíme i online webináře. Ty se budou vztahovat především ke klíčovým předmětům M, ČJ, AJ, které jsou pro nás prioritou. Webináře navíc doplní výuku F a CH, které se často bez doplňujícího komentáře neobejdou. Webináře budou probíhat pomocí programu webex, který si žák může pustit na PC, tabletu i mobilním telefonu. Stačí kliknout na webexový odkaz a žák se připojí do vyučovací místnosti. Není potřebná instalace. Seznam webinářů a webexové odkazy na jednotlivé vyučující naleznete na webových stránkách školy v sekci dokumenty. Na 1. stupni budou v každé třídě probíhat webináře 2x týdně.

Zároveň jsme zredukovali domácí výuku tak, aby byla zaměřena především na klíčové předměty. Obsah ostatních předmětů je zredukován na možné minimum tak, aby žáky nepřetěžoval. Nabízíme však i alternativu pro žáky, kteří zvládají větší objem učiva. Materiály na jednotlivé týdny budou nově zveřejňovány vždy v pátek do 10:00.

Online webináře začínají od úterý 31. března. Prosíme o shovívavost se zaváděním webinářů, je možné, že se nám  ze začátku objeví nějaké nesrovnalosti. Budeme se vše snažit zvládnout ke spokojenosti nás všech.

Děkujeme všem rodičům, žákům i učitelům za spolupráci v této těžké době. Pro nikoho z nás to není jednoduché a jsme si toho vědomi. Každý den nám přináší nové překážky, které se snažíme překonávat.

více info

Kontakty na učitele

   

 

Ing. Lenka Auerová 7.A auerova@zskopce.cz
Mgr. Vítězslav Bártl  

bartl@zskopce.cz

Mgr. Zuzana Dočekalová 6.A

docekalova@zskopce.cz

Mgr. Zuzana Dreslerová 7.B dreslerova@zskopce.cz
Mgr. Vojtěch Dvořák   dvorak@zskopce.cz
Mgr. Denisa Hudková    4. A hudkova@zskopce.cz
Mgr. Veronika Jakubcová   jakubcova@zskopce.cz
Mgr. Olga Jandová 4. B jandova@zskopce.cz
Mgr. Michaela Komendová 9.B komendova.m@zskopce.cz
Mgr. Antonín Malach 9.A malach@zskopce.cz
Mgr. Božena Moltašová 3. A moltasova@zskopce.cz
Mgr. Václava Nešpůrková 5. A nespurkova@zskopce.cz
Mgr. Vladimíra Otisková   otiskova@zskopce.cz
Mgr. Vendula Pavlíková   pavlikova@zskopce.cz
Mgr. Iveta Petráňková 5. B petrankova@zskopce.cz
Ing. Lenka Rybníčková 6.B rybnickova@zskopce.cz
Mgr. Ivona Špačková 2. A spackova@zskopce.cz
Mgr. Ivana Válalová 1. A valalova@zskopce.cz
Mgr. Lenka Červeňová 3. B cervenova@zskopce.cz
Mgr. Eva Vomelová 8.A vomelova@zskopce.cz
Mgr. Lenka Zvěřinová 8.B zverinova@zskopce.cz
PaedDr. Jana Ženíšková   zeniskova@zskopce.cz
více info
strana: 1 / 1   celkem: 2 záznamů