Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Výuka - informace

II. stupeň - konzultace od 15. 6. 2020

Vážení rodiče a žáci,

od 15. června je možná přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Účast žáků ve škole je zcela dobrovolná. Distanční výuka bude probíhat do konce školního roku. Od 19. června však nebudou probíhat online webináře.

Z organizačních a hygienických důvodů bude přítomnost žáků organizována v období od 15. do 26. června následovně:

Po 15. a 22. června – 6. ročníky

Út 16. a 23. června – 7. ročníky

St 17. a 24. června  – 8. ročníky

Čt 18. a 25. června  – 9. ročníky

Pá 26. června vysvědčení

Začátek bude vždy 8:30, konec 10:15.

Žák bude do školy vpuštěn pouze na základě vyplněné a podepsané přihlášky s čestným prohlášením o bezinfekčnosti, na které musí být datum vstupu žáka do školy.

Prosíme, aby žáci donesli veškeré učebnice, které budou v rámci třídnických hodin vybrány. Nabízíme žákům i možnost konzultací z jakéhokoliv předmětu. Pokud některý z žáků bude vyžadovat konzultaci, emailem kontaktuje učitele, který bude v den pro vybraný ročník přítomen ve škole.


<< zpět