Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Letní tábor

 

Letošní letní prázdniny se uskuteční další ročník již tradičního LETNÍHO TÁBORA. Tábor je určen pro děti z prvního stupně základní školy. Celkem se zúčastní 50 dětí a 5 vedoucích.

Volno časová aktivita dětí, zaměřená na ovlivnění pozitivního sociálního klimatu, pohybových aktivit a zdravé výživy. Dětem, bydlících převážně v městských částech, bude umožněn pobyt v přírodě, kde získají nové zkušenosti a dovednosti, navážou nové přátelské kontakty.

Cílem letního dětského tábora je zapojit co největší počet dětí mladšího školního věku do pohybových aktivit o prázdninách. Děti jsou přirozenou formou zapojeny do tvorby a organizace táborového programu s cílem upevnění sociálních vztahů a kamarádství. Dětského tábora se zúčastní každoročně přibližně 50 dětí ve věku 6-10 let, 5 pedagogických pracovníků. Již druhým rokem se také tábora zúčastní naši osvědčení pomocníci a kapitáni družstev z osmých tříd. Vzhledem k věku je volen okruh dětí, který se zná ze školy, z místa bydliště, znají i  vedení tábora (vedení se skládá jak z učitelek prvního stupně základní školy, tak učitelek z mateřské školky i asistentek). Domnívám se, že se děti po absolvování tábora lépe adaptují na nové školní prostředí a kolektiv, posílí se doposud vytvořené vzájemné vztahy a vytvoří se vztahy v daném prostředí nové. Lze předpokládat, že uvedené skutečnosti budou mít i pozitivní vliv na chování dětí ve vyučovacím procesu.

Program je vždy tematicky zaměřen (Indiánská osada, Harry Potter, Z Kopců do světa) a umožňuje dětem rozvíjet pohybové i vědomostní schopnosti a dovednosti. V letošním roce nás čeká téma Pohádková říše divů a celé vedení tábora již pečlivě promýšlí a připravuje celotýdnenní program. Určitě je na co se těšít.

Mgr. Denisa Hudková

Fotogalerie

 

Soubory ke stažení

 

 


<< zpět