Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Letní tábor

Letní tábor

V letošním školním roce se uskutečnil již šestý ročník školního tábora, který byl organizován v období hlavních letních prázdnin. Tábora se zúčastnily děti od první do sedmé třídy, celkem 65 táborníků a 6 vedoucích.

Volno časová aktivita dětí, zaměřená na ovlivnění pozitivního sociálního klimatu, pohybových aktivit a zdravé výživy. Dětem, bydlících převážně v městských částech, bude umožněn pobyt v přírodě, kde získají nové zkušenosti a dovednosti, navážou nové přátelské kontakty.

Cílem letního dětského tábora je zapojit co největší počet dětí mladšího školního věku do pohybových aktivit o prázdninách. Děti jsou přirozenou formou zapojeny do tvorby a organizace táborového programu s cílem upevnění sociálních vztahů a kamarádství. Dětského tábora se zúčastní každoročně asi 60 dětí ve věku 6-12 let, 6 pedagogických pracovníků. Vzhledem k věku volím okruh dětí, které se znají ze školy, z místa bydliště, znají a důvěřují vedení tábora. Domnívám se, že se děti po absolvování tábora lépe adaptují na nové školní prostředí a kolektiv, posílí se doposud vytvořené vzájemné vztahy a vytvoří se vztahy v daném prostředí nové. Lze předpokládat, že uvedené skutečnosti budou mít i pozitivní vliv na chování dětí ve vyučovacím procesu.

Program je vždy tematicky zaměřen / Pravěký tábor, Kovbojské léto, Starověká Čína, V Egyptě, Pirátsko-námořnický tábor, v letošním školním roce Indiánská osada/ a umožňuje dětem rozvíjet pohybové i vědomostní schopnosti a dovednosti.

Mgr. Lenka Kubínyiová

 

 

 

 

 

 

 

Články o letních táborech, co jsme měli v Horáckých novinách a Třebíčských listech.

Šestý ročník školního tábora

Indiáni z Kopců přežili vedra a vrátili se s poctami domů

Halí, haló, Indi, Indi, Indiáni jdou, my se, my se nebojíme se…..zpívali si malí i velcí indiáni, když se po více než týdenním pobytu vraceli zpět do civilizace.

Na Nesměři se letos utkaly kmeny Arapačů, Apačuů, Bizonů, Wolfreef, Asiniboysů, Lapačů a AKÓček… Že jste taková jména nikdy neslyšeli nebo ne všechny, z toho si nic nedělejte, ty si vymysleli naši indiáni sami, samozřejmě včetně typického pokřiku a tance. Nemohl chybět ani totem a jeho výzdoba a pod ním proběhla indiánská olympiáda. Jste zvědavi na disciplíny? Tak vězte, že to bylo běhací indiánské pexeso, závod o život v prérii, lov bizona, indiánský skok, cvičení smyslů, uzlíkové písmo Kipu, zdolání labyrintu a další super hry pro indiány. K silnému tělu patří bystrá hlava a hbité prsty. Tomu napomohlo uzlování, Šamanova hra, luštění šifer náčelnice, výroba zprávy na kůži, vytvoření indiánské čelenky a lapače snů. Každý večer se malé Bledé tváře setkávali se samotnými šamany, kteří promlouvali k jejím malým duším. Poslední večer obdarovali vzácní šamani Bledé tváře kouzelnými amulety.Všichni se vrátili plni dojmů, nevšedních zážitků a hlavně v pořádku, protože nad nimi určitě bděl sám Velký Manitou. Na závěr přidáme pár indiánských moudrostí:

Srdce malých dětí jsou čistá, a proto jim Velký Duch může ukázat mnoho věcí, které starým lidem unikají. (Černý Los; Siouxové)

Prožijete skutečně dobrý život, budete-li pomáhat jeden druhému. Tak můžete učinit jeden druhého šťastným… vždy ochotni pro sebe vzájemně něco udělat. A měli byste to dělat, dokud existuje země lidí.

Pokud se vzdálí lidské srdce od přírody, zatvrdí se. Nedostatek úcty k tomu, co roste, co je živé, rychle povede také k nedostatku úcty k lidem. (Stojící Medvěd; Lakota)

„Ústy dětí a bláznů promlouvá Manitou"

Vedoucí indiánského tábora

 

Pátý ročník školního tábora ZŠ a MŠ Na Kopcích Třebíč

Letošní školní tábor se konal v Nesměři. Pro téma tábora „Piráti a námořníci“ bylo příznačné překrásné prostředí údolí řeky Oslavy a nedaleká zřícenina hradu. Děti od první až do šesté třídy v počtu 55 odjely 2. srpna v sobotu a trávily spolu celý týden. S nimi paní učitelky a vychovatelky, které dobře znají.

Hned první den byli všichni piráti rozděleni do flotil a nejstarší, nejzkušenější se stal kapitánem. Kapitán bezpečně provedl svoji flotilu všemi hrami a soutěžemi, jako byly výpravy s mapou, pirátská střižba, uzlování na čas, zásobení lodi před plavbou, námořnickou olympiádou. Flotily postavily pirátské šalupy a spustily na divokou vodu, všechny nakonec dopluly a vrátily se do zátoky. Každý den začínal zašifrovanou zprávou, které pirátům zanechal kapitán Jack Sparrow, nechyběly ani večerní hry a táboráky. Celotáborová hra vyvrcholila předposlední den vyluštěním zpráv z lahví a hledáním pokladu v blízkosti zříceniny hradu Templštejna. Piráti pod vedením svého kapitána šli podle mapy, pod zříceninou hledali poklad, ve kterém nacházeli šperky, drahokamy, prsteny, náramky všechno ukryto v truhlicích, jak se na správný, tajemný poklad sluší a patří. Dětská fantazie pracovala naplno, hlavně u menších dětí, které radostně jásaly, když viděly lesklé kamínky, barevné korálky roztroušené kolem hradu.

Školní letní tábor se těší velké oblibě u dětí i rodičů. Starší děti jezdí na tábory opakovaně a některé se zúčastnily všech pěti ročníků.

Mgr. Lenka Kubínyiová

Reportáže dětí:

Jako loni, tak i letos se uskutečnil letní tábor, který pořádá již pátým rokem ZŠ Na Kopcích. Letos paní učitelky zvolily téma „Piráti a námořníci“. Děti byly rozděleny do flotil. Každou flotilu vedl kapitán, a aby to neměl tak těžké, pomáhal mu zástupce. Flotily plnily různé úkoly a vyráběly také spoustu zajímavých věcí. Například: látkový pytlík na šperky a drahokamy, papírovou truhlu a další. Mezi pokusy patřila třeba loď z pet lahví, kterou jsme pak pouštěli po řece. Většina šalup plavbu přežila. Každé ráno na nás čekal zašifrovaný vzkaz a flotily musely správně rozluštit. Nápovědou byla tabulka v klubovně. V pondělí jsme měli pirátský prima hod. Ten se skládal z hodu pírkem, hodu papírovou lodí, hodu berlí, hodu papouškem (samozřejmě plyšovým) a nakonec z hodu hákem. Také jsme se učili vázat uzly. Ve středu jsme zkoušeli výrobu rumu z čaje, cukru, kopřivy, rumové trestě. V pátek jsme měli pirátskou olympiádu. Ta se skládala ze štafety s lodí, házení si vodním balónkem, přenášením vody z lodi do lahve pomocí injekční stříkačky a houbičky, chození po novinách a ze čtyř chůze. Ve čtyř chůzi jsme byli spojeni gumou oběma nohama s dalšími dětmi a nejmenší člen se držel volné části. Jako každoročně nechyběl ani táborák. Mohli jsme si také opéct buřty. V pátek se šel hledat poklad. Poklad byl schován na zřícenině hradu Templštejn. Každá flotila měla jednu truhlu. Těšíme se na další rok.

Honza Kuchár, 7. B

Děti z Kopců na táboře

Kluci a holky, parta dětí ze ZŠ a MŠ Na Kopcích v Třebíči, rádi tráví prázdninový čas spolu, a tak už počtvrté zabalili uprostřed prázdnin a odjeli do RS Meziříčka. Letošního ročníku se zúčastnilo 69 dětí od první až do šesté třídy. Spolu s nimi odjely i paní učitelky a paní vychovatelky. Tématem letošního tábora byl Starověký Egypt, děti utvořily královské družiny a pod vedením svých faraónů a vezírů pronikaly do historických legend, seznamovaly se s hieroglyfy, luštily zprávy, vyzkoušely si udělat mumii, prošly labyrintem a snažily se uniknout před povodní. Starší kamarádi pečovali o mladší ve skupinách, snažili se vtáhnout je do her a soutěží, po celou dobu školního tábora jim pomáhali. Zábava spojená s koupáním v místním rybníku, hry, táboráky, louky a lesy, občas i letní bouřka a hlavně dobrá parta, to vše patří k atmosféře našich školních táborů, kterých se žáci školy účastní v hojném počtu.

Léto budiž pochváleno! Mgr. Lenka Kubínyiová

 

Reportáže dětí:

Dne 3. 8. jsme se vydali na školní tábor. První den jsme se uvelebili v chatkách a rozdělili se do devíti skupin…..protože náš školní tábor byl na téma Starověký Egypt. Každá skupina měla svého faraóna nebo Kleopatru, zástupce faraóna byl vezír, dá se říct druhá ruka. Každý den byl zasvěcen jednomu bohu – např. Anupovi, Usirovi, Nebthet, Eset, o každém jsme si četli, jejich příběhy byly působivé. Hráli jsme zde i různé hry a po celou dobu jsme vlastně mezi sebou soutěžili. Z prostěradel jsme dělali egyptské roucho a vyráběli jsme amulety. Z oblázků a drátků jsme udělali skarabea, což je brouk, který žije v Káhirské poušti. Po celou dobu nás provázelo i tropické vedro jako v Egyptě, a proto přišlo vhod koupání v místním rybníčku. Poslední den nám začalo konečně pršet a byla bouřka a to je počasí, při kterém se dobře relaxuje. Tímto končím táborovou reportáž a jménem tábora se loučím.

Žákyně Karolína Cahová, 6. A

Na školní tábor jsme se těšily a pečlivě připravovaly. My, holky páťačky, jsme bydlely v chatce se šesťačkama. Hrály jsme hry, každý den jsme se koupaly a dvakrát dělaly táborák. Z vlastního těsta jsme si udělaly hady a opékaly na klacíku, trvalo to dlouho, ale bylo to moc dobré. Taky jsme nacvičovaly scénky a divadlo, které jsme předváděly při přehlídce všech královských družin. Na stezce odvahy jsme počítaly svítící drahokamy a ty nás dovedly zpět do tábora. Poslední den nám propršel, a tak jsme mohly balit a psát tuhle reportáž. Na táboře se nám moc líbilo a vám všem doporučujeme na něj jet!!!

Michaela Fialová a Barbora Plocková

Od Lejdy a Majdy

Potom, když jsme se ubytovaly, jsme zjistily, že máme spoustu zbytečných věcí, které nebudeme potřebovat. Chutnaly nám obědy a ráno výběr z jídel na švédském stole a taky nás bavil polední klid. Po poledním klidu byl vždy nástup a seznámení s odpolední činností a vysvětlení her. Vládce faraón měl vše pod kontrolou, takže jsme byly v klidu. Jeden den nás taky překvapila docela ošklivá bouřka, byla to vlastně taková půlhodina odvahy a strachu než to přešlo. Na táboře se nám líbilo a hodláme jet příští rok znovu!!!

Pravěký tábor 2010 v Nesměři

Poslední červencový týden se vydali žáci prvního stupně ZŠ Na Kopcích za pravěkým putováním. Čekal je program plný překvapení, her, magie, zábavy a nevšedních zážitků. Hned po příjezdu se 50 odvážných dobrodruhů pustilo do rozdělování tlup, ve kterých proti sobě soupeřili. Názvy vymysleli zcela příznačné: Tesáci, Pravěcí lidé, Klyťáci, Neandrtálci, Šavlozubí tygři a Kameňáci. V čele celého společenství vládl matriarchát pod vedením Lenky Kubínyiové, Andrey Byrtusové, Lucie Kubínyiové, Radky Jonášové a Kláry Pavlasové.

První ročník pohyblivých, logických a netradičních činností se setkal s velkou oblibou, a tak se táborníci s nadšením pustili do výroby posvátných menhirů a každý den k nim pořádali cestu s obětními dary ve vlastnoručně vyrobených miskách z hlíny. K přežití v divočině ale nestačila pouze náklonnost bohů, museli si postavit chýše v lese a sami si upéct pravěký chléb v rozpáleném ohništi. Neméně důležitou součástí každodenního života bylo tvoření oděvu, které sloužilo k odlišení tlup. Po dobře vykonané práci si mohli ve chvílích volna vyrobit šperky, sošky a lžíce. Čas od času se vydali do nedaleké vesničky Tasov, kde strávili příjemné okamžiky a navštívili mufloní farmu. Pravěcí lidé neměli na lelkování ani pomyšlení, museli se vypravit na lov mamutů, pustit do uzlování a domestikace zvířat. Po zdárném lovu byli připraveni na pravěké hodování, kde nabrali síly na noční hru. Večer rozdělávali oheň a věnovali se rituálním tancům.

Týden utekl jako voda a milí žáčci se vrátili zpět do svých domovů se zážitky na zbytek prázdnin a s neskrývaným očekáváním na druhý ročník táborového dovádění. Již teď se všichni těší a doufají, že se potkají v hojném počtu jako letos.

 

 

Malí Číňané ze ZŠ Na Kopcích na táboře

V druhém srpnovém týdnu proběhl již třetí ročník letního dětského tábora, který pořádá ZŠ a MŠ Na Kopcích. Tábora se účastnily děti prvního stupně školy. Letos byl ze strany žáků mimořádný zájem, a tak na tábor vyrazilo 63 dětí společně se sedmi učitelkami. Tématem celého týdne byla Starověká Čína.

Děti byly rozděleny do několika dynastií, kterým podle historie veleli nejstarší žáci – mandaríni. Ti dali originální názvy svým dynastiím, např. Uja-Huja, Tink Ťank Ťonk, Šikmé oči nebo Wasabi. V pozadí všech her, úkolů a soutěží byla vždy čínská tématika. Děti se seznamovaly s tradicemi, zvyky a také znameními čínského zvěrokruhu. Pod názvem hry Had se například skrývalo velice oblíbené mokré plížení, při hře Pes (najdi a přines) děti běhaly po lese a hledaly lístečky s čínskými názvy. A když se náhodou objevil nějaký ten stesk po mamince, vzápětí následoval zaručený lék v podobě čínské hry. Velice oblíbenou hrou se stali Trhovci, kdy se dynastie snažily na velikém trhu koupit za co nejnižší cenu obleček pro malého Číňánka a následně ho zpeněžit ve výkupně. Dynastie sbíraly v jednotlivých soutěžích body a poslední den následovalo vyhlášení vítěze. Kromě her a soutěží si děti vyrobily módní doplňky, lampión nebo draka.

Děti odjížděly z tábora spokojeny a mohly se přesvědčit o tom, že i prázdninový volný čas strávený se svými učitelkami byl prostě super. A u závěrečného táboráku jsme se začali těšit na další ročník školního tábora.

Mgr. Radka Jonášová, ZŠ a MŠ Na Kopcích

 

Reportáž z tábora

V sobotu 4. 8. 2012 jsme přijeli do Meziříčka na Čínský tábor. Rozdělili jsme se do skupin a šli jsme společně prozkoumat les. V lese jsme sbírali materiál na čínské vozidlo. V neděli jsme se naučili hrát Dámu a Sudoku a začalo nás to bavit. Potom lesní hru Pes a ta byla úžasná. Také jsme vyráběli draky a čekali jsme na příznivý vítr, abychom vyzkoušeli, jak poletí. V pondělí jsme postavili čínskou zeď z krabiček od mléka, které jsme celý rok ve třídách sbírali a schovávali na tábor. Líbilo se nám i mokré plížení ve hře Had. Den plný her byl i v úterý, hry jsme hráli poprvé a např. Trhovci a Termiti nás moc bavili. Cesta kolem světa byla v blízkém lesíku a měla 20 zastavení. Středa byla prostě skvělá. V lese jsme měli připravené čínské pexeso, které se skládalo z čínských znaků, obrázků zvěrokruhu, znamení apod. Následující den byl čtvrtek. Ten den jsme se naučili spoustu věcí třeba, jak se skládá tričko na čínský způsob, jezení z misky hůlkami a další dovednosti. V pátek jsme si řekli, že máme předposlední den a že si ho musíme pořádně užít. A tak se hrálo na louce, závodilo v čínské olympiádě a každý si nechal tetovat své čínské znamení, ve kterém se narodil. Bylo to super! Sobota – den poslední. Balení, uklízení, zmatek, ale nakonec vše dobře proběhlo a odjeli jsme domů. Tábor všem doporučujeme!!!

Napsaly: Michaela a Natálie Šimečkovy a Tereza Bulová, 5. B ZŠ a MŠ Na Kopcích Třebíč


<< zpět